Wykłady, ćwiczenia i seminaria

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Katedrze Nauki o Drewnie i Techniki Cieplnej prowadzą zajęcia na następujących kierunkach studiów:

  • Technologia drewna (studia pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne),
  • Projektowanie mebli (studia pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarne),
  • Wood Science (studia angielskojęzyczne, drugiego stopnia, stacjonarne).