Wyposażenie

Sprzęt do wykorzystania usługowo

 • maszyny wytrzymałościowe (ZWICK ZO50TH), młot udarowy,
 • defektoskop ultradźwiękowy (pomiar prędkości przechodzenia dźwięku i tłumienia fal),
 • komputerowy zestaw do analizy makrostrukturalnych parametrów drewna (BIOTRONIK),
 • komputerowe analizatory obrazów mikroskopowych drewna (analiza morfometryczna komórek drewna),
 • suszarki, cieplarki, wagi laboratoryjne, wagosuszarki,
 • wilgotnościomierze do drewna,
 • Dynamic Vapor Sorption (DVS) Advantage2 (wyznaczanie izoterm sorpcji drewna i materiałów drewnopochodnych, analizy różnicowego ciepła sorpcji, określanie dyfuzyjności wody w drewnie i materiałach drewnopochodnych),
 • stanowisko do badań właściwości sorpcyjnych drewna i materiałów pochodzenia biologicznego o niskiej gęstości (wyznaczanie izoterm sorpcji),
 • konwekcyjna suszarka komorowa Brunner (obj. drewna netto ok. 0,5 m3) wyposażona w mikroprocesorowy system sterowania firmy EKOPOL,
 • konwekcyjna suszarka komorowa (obj. drewna netto ok. 4 m3) wyposażona w mikroprocesorowy system sterowania firmy LE.KO,
 • stanowisko do badań nieustalonej wymiany ciepła w drewnie i materiałach drewnopochodnych,
 • system identyfikacji cieplnych i dyfuzyjnych właściwości drewna oraz materiałów drewnopochodnych,
 • Isomet 2114 (wyznaczanie współczynnika przewodzenia ciepła i współczynnika wyrównania temperatury),
 • komora Solar 522/1500E
 • połyskomierz Pico Gloss 503,
 • kolorymetr porównawczy DT-145,
 • komora Minispectra ,
 • goniometr kieszonkowy,
 • tester przyczepności metodą odrywową pull-off w wersji ręcznej (Posi test AT) oraz automatycznej (Positest AT-A) ,
 • impakt tester,
 • przenośny miernik positector 200,
 • tensjometr z modułem topograficznym 3D,
 • urządzenie do testów adhezji,
 • aparat do badania odporności na zarysowanie powierzchni,
 • szafa parowa,
 • przyrząd do badania odporności na uderzenie,
 • przyrząd do badania ścieralności powierzchni Taber Abraser,
 • szyna grzewcza Koflera.
Subskrybuj RSS - Wyposażenie