Wyposażenie

Baza naukowo-badawcza

  • maszyny wytrzymałościowe m.in. FPZ100, ZWICK ZO50TH,
  • młot udarowy,
  • analizator emisji akustycznej – EA3,
  • defektoskop ultradźwiękowy (pomiar prędkości przechodzenia dźwięku, tłumienia fal, pomiar dynamicznego modułu sprężystości),
  • wagi laboratoryjne,
  • suszarki laboratoryjne, cieplarka,
  • wilgotnościomierze elektryczne do pomiaru wilgotności drewna,
  • komputerowy zestaw do analizy parametrów makrostrukturalnych drewna BIOTRONIK (szerokość przyrostów i udział w nich drewna róźnego),
  • komputerowy zestaw do analizy obrazów (analiza morfometryczna – pomiar wymiarów elementów anatomicznych i smukłości włókien),
  • mikroskopy optyczne (w świetle przechodzącym) i stereoskopowe (w świetle odbitym) – identyfikacja rodzaju drewna, analiza stopnia destrukcji tkanki drzewnej.
Subskrybuj RSS - Wyposażenie