Projekty

Granty

  • Określenie efektu procesu delignifikacji i zagęszczania drewna wybranych gatunków na jego parametry fizyko-mechaniczne, 2021-2022, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 5; osoba realizująca działanie naukowe: dr inż. Przemysław Mania; rodzaj działania naukowego planowanego do realizacji: staż naukowy

 

  • Pasywne akustycznie materiały do produkcji mebli, 2012-2015, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, projekt w ramach I Konkursu Programu Badań Stosowanych w Obszarze Materiały i technologie materiałowe, Ścieżka A, umowa nr PBS1/A5/4/2012, jeden z głównych wykonawców: dr inż. Edward Roszyk

 

  • Zmienność kąta nachylenia mikrofibryl w stycznych ściankach cewek i wytrzymałości drewna Pinus sylvestris L. na rozciąganie wzdłuż włókien w obrębie pojedynczych przyrostów rocznych, 2007-2010, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy własny N N309 1693 33, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Waldemar Moliński

 

  • Pełzanie drewna zginanego w warunkach cyklicznych niesymetrycznych zmian jego wilgotności, 2005-2007, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grant promotorski 2 P06L 044 28, kierownik (promotor): prof. dr hab. inż. Waldemar Moliński; główny wykonawca (doktorant): mgr inż. Edward Roszyk
Subskrybuj RSS - Projekty