Opinie i analizy eksperskie

Opinie i analizy eksperckie

  • identyfikacja rodzajów/gatunków drewna rodzimego i egzotycznego (tropikalnego),
  • fizyko-mechaniczne właściwości drewna rodzimego i egzotycznego,
  • poprawa efektywności oraz technologiczne, jakościowe i energetyczne aspekty procesu suszenia i hydrotermicznej obróbki drewna w zakładach przemysłu drzewnego,
  • uwarunkowania właściwości mechanicznych drewna poddanego gięciu oraz materiałowe i technologiczne aspekty technologii suszenia drewna po zabiegu gięcia,
  • technologiczne, jakościowe i energetyczne aspekty procesu suszenia i hydrotechnicznej obróbki drewna w zakładach przemysłu drzewnego,
  • programy suszenia tarcicy,
  • kleje w stanie ciekłym - określanie wytrzymałości i odporności spoin klejowych,
  • podatność na klejenie i uszlachetnianie wyrobami lakierowymi różnych materiałów stosowanych w drzewnictwie,
  • zwilżalność oraz adhezja klejów i wyrobów lakierowych do powierzchni materiałów lignocelulozowych, tworzyw sztucznych i kompozytów,
  • właściwości użytkowe wykończonych powierzchni.
Subskrybuj RSS - Opinie i analizy eksperskie