Dziekanat

Kontakt do dziekanatu:
mgr inż. Izabela Siemińska - kierownik
tel.: 061 848 71 02
e - mail: dziekanatwtd@up.poznan.pl

Hanna Gładysiak - specjalista
Kierunek: Technologia drewna - studia stacjonarne
tel. 061 848 7101 e - mail: wtdsd@up.poznan.pl

Magdalena Zaremba - specjalista
Kierunki: Projektowanie mebli, Inżynieria biotworzyw,
Technologia drewna - studia niestacjonarne

tel. 061 848 72 45 e - mail: wtdsn@up.poznan.pl

Prodziekan ds. Studiów
prof. UPP dr hab. inż. Edward Roszyk
tel: 61 846 61 40 e-mail: eroszyk@up.poznan.pl

Dyżur Prodziekana ds. Studiów prof. UPP dra hab. inż. Edwarda Roszyka
poniedziałek od 10.00 do 11.00

czwartek od 10.00 do 11.00

Godziny otwarcia dziekanatu dla studentów studiów stacjonarnych:
poniedziałek 10.00 - 13.00
wtorek 10.00 - 13.00
środa 10.00 - 13.00
czwartek 8.00 - 12.00
piątek 10.00 - 13.00

Godziny otwarcia dziekanatu dla studentów studiów niestacjonarnych
poniedziałek - czwartek  - jak wyżej
piątek 7.00 - 15.00
oraz w wybrane soboty (od 8.00 do 12.00) w semestrze zimowym:

12.10.2019 r.
26.10.2019 r.
23.11.2019 r.
04.12.2019 r.
25.01.2020 r.