działalność dydaktyczna

Charakterystyka bazy dydaktycznej

Katedra Nauki o Drewnie posiada do swojej dyspozycji salę ćwiczeń o powierzchni 84 m2, wyposażoną w zestaw audiowizualny, składający się z komputera, mikroskopu z kamerą oraz monitora i rzutnika multimedialnego. Dodatkowo, w sali znajduje się 16 stanowisk, wyposażonych w mikroskopy studenckie wraz z kompletnymi zestawami do mikroskopowania. Ponadto, znajdują się w niej eksponaty wad drewna, zielniki krajowych gatunków drzew wraz z próbkami drewna i kory oraz inne pomoce dydaktyczne, a także sprzęt do oznaczeń parametrów makrostrukturalnych i fizycznych właściwości drewna (m.in. dwa mikroskopy warsztatowe, 5 wag laboratoryjnych, termohigrometr). W ramach ćwiczeń z realizowanych w Katedrze przedmiotów studenci korzystają z gotowych, trwałych preparatów mikroskopowych oraz próbek, umożliwiających poznanie cech drewna widocznych na poszczególnych jego przekrojach. Kursanci korzystają także z komputerowego zestawu do pomiaru parametrów makrostrukturalnych drewna BIOTRONIK oraz z analizatorów obrazów znajdujących się w pomieszczeniach sąsiednich. Ćwiczenia odbywają się także w  hali maszyn wytrzymałościowych, w której znajdują się maszyny probiercze, umożliwiające oznaczanie wytrzymałości doraźnej, modułu sprężystości i twardości drewna w różnych kierunkach anatomicznych. Do oznaczeń właściwości reologicznych drewna, studenci wykorzystują, prócz maszyn probierczych, również  prototypowe pełzarki.

Subskrybuj RSS - działalność dydaktyczna