Godziny otwarcia dziekanatu
dla studentów studiów stacjonarnych:

poniedziałek 10.00 - 13.00
wtorek 10.00 - 13.00
środa 10.00 - 13.00
czwartek 8.00 - 12.00
piątek 10.00 - 13.00

Godziny otwarcia dziekanatu
dla studentów studiów niestacjonarnych

poniedziałek - czwartek  - jak wyżej
piątek 7.00 - 15.00
oraz w wybrane soboty w semestrze letnim:
09.03.2019
30.03.2019
13.04.2019
18.05.2019
15.06.2019

Dyżur Prodziekana ds. Studiów
dra hab. inż. Edwarda Roszyka
    wtorek od 10.00 do 11.00 
czwartek od 10.00 do 11.00

Dyżur Prodziekana ds. Studiów
dra hab. Andrzeja Kraussa
czwartek w godzinach od 12.00 - 14.00

 

 

 

Kontakt do dziekanatu:
mgr inż. Izabela Siemińska - kierownik
tel.: 061 848 71 02
e - mail: dziekanatwtd@up.poznan.pl

Hanna Gładysiak - specjalista
Kierunek: Technologia drewna - studia stacjonarne
tel. 061 848 7101 e - mail: wtdsd@up.poznan.pl

Magdalena Zaremba - specjalista
Kierunki: Projektowanie mebli,
Inżynieria biotworzyw,

Technologia drewna - studia niestacjonarne
tel. 061 848 72 45
e - mail: wtdsn@up.poznan.pl

Prodziekan ds. Studiów
(kierunek Technologia drewna)
dr hab. Andrzej Krauss
tel: 61 848 74 85
e-mail: akrauss@up.poznan.pl

Prodziekan ds. Studiów
(kierunki: Projektowanie mebli, Inżynieria biotworzyw)
dr hab. inż. Edward Roszyk
tel: 61 846 61 40
e-mail: eroszyk@up.poznan.pl

Opiekunowie I roku studiów:

- dr inż. Dorota Dukarska - kierunek Technologia drewna
- dr inż. Łukasz Matwiej - kierunek Projektowanie mebli
- dr hab. Bogusława Waliszewska - kierunek Inżynieria biotworzyw