Godziny otwarcia dziekanatu
dla studentów studiów stacjonarnych:

poniedziałek 10.00 - 13.00
wtorek 10.00 - 13.00
środa 10.00 - 13.00
czwartek 8.00 - 12.00
piątek 10.00 - 13.00

Godziny otwarcia dziekanatu
dla studentów studiów niestacjonarnych

poniedziałek - czwartek  - jak wyżej
piątek 7.00 - 15.00
oraz w wybrane soboty w semestrze letnim:

Dyżur Prodziekana ds. Studiów
dra hab. inż. Edwarda Roszyka
    wtorek od 11.00 do 12.00 
czwartek od 11.00 do 12.00

Dyżur Prodziekana ds. Studiów
dra hab. Andrzeja Kraussa
czwartek w godzinach od 12.00 - 14.00

 

 

 

Kontakt do dziekanatu:
mgr inż. Izabela Siemińska - kierownik
tel.: 061 848 71 02
e - mail: dziekanatwtd@up.poznan.pl

Hanna Gładysiak - specjalista
Kierunek: Technologia drewna - studia stacjonarne
tel. 061 848 7101 e - mail: wtdsd@up.poznan.pl

Magdalena Zaremba - specjalista
Kierunki: Projektowanie mebli,
Inżynieria biotworzyw,

Technologia drewna - studia niestacjonarne
tel. 061 848 72 45
e - mail: wtdsn@up.poznan.pl

Prodziekan ds. Studiów
(kierunek Technologia drewna)
dr hab. Andrzej Krauss
tel: 61 848 74 85
e-mail: akrauss@up.poznan.pl

Prodziekan ds. Studiów
(kierunki: Projektowanie mebli, Inżynieria biotworzyw)
dr hab. inż. Edward Roszyk
tel: 61 846 61 40
e-mail: eroszyk@up.poznan.pl

Opiekunowie I roku studiów:

- dr inż. Dorota Dukarska - kierunek Technologia drewna
- dr inż. Łukasz Matwiej - kierunek Projektowanie mebli
- dr hab. Bogusława Waliszewska - kierunek Inżynieria biotworzyw