Godziny otwarcia dziekanatu

Godziny otwarcia dziekanatu
dla studentów studiów stacjonarnych:

poniedziałek 10.00 - 13.00
wtorek 10.00 - 13.00
środa 10.00 - 13.00
czwartek 8.00 - 12.00
piątek 10.00 - 13.00

Godziny otwarcia dziekanatu
dla studentów studiów niestacjonarnych

poniedziałek - czwartek  - jak wyżej
piątek 7.00 - 15.00
oraz w wybrane soboty

Dyżur Prodziekana ds. studiów
prof. UPP dra hab. inż. Edwarda Roszyka

wtorek od 10.00 do 11.00
czwartek od 10.00 do 11.00
Kontakt do dziekanatu:
Hanna Gładysiak - specjalista
Kierunek: Technologia drewna - studia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim
tel. 61 848 7101
 
Magdalena Zaremba - specjalista
Kierunki: Projektowanie mebli,
Technologia drewna - studia niestacjonarne i studia dualne,
Wood science
tel. 61 848 7245
e-mail: wtdsn@up.poznan.pl
 

Prodziekan ds. studiów
prof. UPP dr hab. inż. Edward Roszyk
tel: 61 846 6140
e-mail: edward.roszyk@up.poznan.pl

Opiekunowie I roku studiów:

- dr hab. inż. Dorota Dukarska - kierunek Technologia drewna
          e-mail: dorota.dukarska@up.poznan.pl
- dr inż. Łukasz Matwiej - kierunek Projektowanie mebli
          e-mail: lukasz.matwiej@up.poznan.pl
- mgr inż. Marta Górska - kierunek Wood science
          e-mail: marta.gorska@up.poznan.pl