Godziny otwarcia dziekanatu
dla studentów studiów stacjonarnych:

poniedziałek 10.00 - 13.00
wtorek 10.00 - 13.00
środa 10.00 - 13.00
czwartek 8.00 - 12.00
piątek 10.00 - 13.00

Godziny otwarcia dziekanatu
dla studentów studiów niestacjonarnych

poniedziałek - czwartek  - jak wyżej
piątek 7.00 - 15.00
oraz w wybrane soboty w semestrze zimowym:
12.10.2019 r.
26.10.2019 r.
23.11.2019 r.
04.12.2019 r.
25.01.2020 r.

Dyżur Prodziekana ds. Studiów
prof. UPP dra hab. inż. Edwarda Roszyka
    poniedziałek od 10.00 do 11.00 
czwartek od 10.00 do 11.00

Kontakt do dziekanatu:
mgr inż. Izabela Siemińska - kierownik
tel.: 061 848 71 02
email: dziekanatwtd@up.poznan.pl

Hanna Gładysiak - specjalista
Kierunek: Technologia drewna - studia stacjonarne
tel. 061 848 71 01 email: wtdsd@up.poznan.pl

Magdalena Zaremba - specjalista
Kierunki: Projektowanie mebli,
Inżynieria biotworzyw,

Technologia drewna - studia niestacjonarne
tel. 061 848 72 45
email: wtdsn@up.poznan.pl

Prodziekan ds. Studiów
prof. UPP dr hab. inż. Edward Roszyk
tel: 61 846 61 40
e-mail: eroszyk@up.poznan.pl

Opiekunowie I roku studiów:

- dr inż. Dorota Dukarska - kierunek Technologia drewna
- dr inż. Łukasz Matwiej - kierunek Projektowanie mebli
- dr inż. Marek Wieruszewski - kierunek Technologia drewna (studia dualne)