Godziny otwarcia dziekanatu
dla studentów studiów stacjonarnych:

poniedziałek 10.00 - 13.00
wtorek 10.00 - 13.00
środa 10.00 - 13.00
czwartek 8.00 - 12.00
piątek 10.00 - 13.00

Godziny otwarcia dziekanatu
dla studentów studiów niestacjonarnych

poniedziałek - czwartek  - jak wyżej
piątek 7.00 - 15.00
oraz w wybrane soboty

Dyżur Prodziekana ds. Studiów
prof. UPP dra hab. inż. Edwarda Roszyka
    wtorek od 10.00 do 11.00 
czwartek od 10.00 do 11.00

Kontakt do dziekanatu:
Hanna Gładysiak - specjalista
Kierunek: Technologia drewna - studia stacjonarne
tel. 061 848 71 01 email: wtdsd@up.poznan.pl

Magdalena Zaremba - specjalista
Kierunki: Projektowanie mebli,
Technologia drewna - studia niestacjonarne
tel. 061 848 7245
email: wtdsn@up.poznan.pl

Prodziekan ds. Studiów
prof. UPP dr hab. inż. Edward Roszyk
tel: 61 846 61 40
e-mail: edward.roszyk@up.poznan.pl

Opiekunowie I roku studiów:

- dr hab. inż. Dorota Dukarska - kierunek Technologia drewna
- dr inż. Łukasz Matwiej - kierunek Projektowanie mebli
- dr hab. inż. Marek Wieruszewski - kierunek Technologia drewna (studia dualne)