Analizy

Analizy w ramach usług wewnętrznych i zewnętrznych

  • identyfikacja rodzajów/gatunków drewna rodzimego i egzotycznego (tropikalnego),
  • fizyko-mechaniczne właściwości drewna rodzimego i egzotycznego,
  • poprawa efektywności oraz technologiczne, jakościowe i energetyczne aspekty procesu suszenia i hydrotermicznej obróbki drewna w zakładach przemysłu drzewnego,
  • uwarunkowania właściwości mechanicznych drewna poddanego gięciu oraz materiałowe i technologiczne aspekty technologii suszenia drewna po zabiegu gięcia,
  • technologiczne, jakościowe i energetyczne aspekty procesu suszenia i hydrotechnicznej obróbki drewna w zakładach przemysłu drzewnego,
  • opracowanie programów suszenia tarcicy,
  • badania klejów w stanie ciekłym, określanie wytrzymałości i odporności spoin klejowych,
  • badania podatności na klejenie i uszlachetnianie wyrobami lakierowymi różnych materiałów stosowanych w drzewnictwie,
  • badania zwilżalności oraz adhezji klejów i wyrobów lakierowych do powierzchni materiałów lignocelulozowych, tworzyw sztucznych i kompozytów,
  • badania właściwości użytkowych wykończonych powierzchni.
Subskrybuj RSS - Analizy