Podręczniki

Pomoce dydaktyczne

  • Helińska Raczkowska, L. (1999): Leksykon nauki o drewnie. Wyd. Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu
  • Kokociński, W. (2002): Anatomia drewna. Wyd. Prodruk, Poznań
  • Kokociński, W. (2004): Drewno – pomiary właściwości fizycznych i mechanicznych. Wyd. Prodruk, Poznań
Subskrybuj RSS - Podręczniki