Tematyka badawcza

Badania naukowe

 • Strukturalne oraz fizyko-mechaniczne właściwości drewna w zależności od jego proweniencji.
 • Zagęszczanie zdelignifikowanego drewna.
 • Technologia suszenia drewna.
 • Podstawy projektowania suszarek do drewna.
 • Jakość suszenia.
 • Modyfikacja termiczna drewna.
 • Analiza oddziaływania powietrza wilgotnego na drewno i materiały drewnopochodne,
 • Charakterystyka sorpcyjna drewna po procesie suszenia, gięcia, zagęszczania i modyfikacji termicznej.
 • Właściwości sorpcyjne i dyfuzyjne drewna archeologicznego.
 • Identyfikacja właściwości dyfuzyjnych drewna i materiałów drewnopochodnych.
 • Właściwości cieplne drewna i materiałów drewnopochodnych.
 • Termoizolacyjność przegród z drewna i materiałów drewnopochodnych.
 • Środki wiążące i uszlachetniające dla drzewnictwa - badania podatności na klejenie i lakierowanie drewna oraz tworzyw drewnopochodnych, modyfikacja drewna, aktywowanie powierzchni przed aplikacją środków wiążących i uszlachetniających, proekologiczne wyroby i technologie ich stosowania, zjawiska powierzchniowe w układzie podłoże-polimery.
Subskrybuj RSS - Tematyka badawcza