Tematyka badawcza

Badania naukowe

  • W obszarze tzw. ekologicznej nauki o drewnie, w ostatnim dziesięcioleciu realizowano badania mające na celu poznanie różnic w mikro- i ultrastrukturze, a także właściwościach fizykochemicznych drewna modrzewia europejskiego pochodzącego z uprawy plantacyjnej i drzewostanu gospodarczego. Kontynuowano, zapoczątkowane przez prof. Raczkowskiego, badania nad wpływem stanowiska biosocjalnego drzew sosny zwyczajnej na zmienność właściwości drewna w obrębie pojedynczych przyrostów rocznych, głównie pod kątem zmienności kąta nachylenia mikrofibryl w pokładzie S2 ścian cewek. 
  • W obszarze technicznej nauki o drewnie, badania ukierunkowano na analizę związków pomiędzy ultrastrukturą ściany komórkowej a jej właściwościami mechanicznymi i właściwościami litej tkanki drzewnej. W ramach tego obszaru realizowane są także badania zmierzające do wykazania wpływu kąta nachylenia mikrofibryl na pełzanie drewna przy rozciąganiu wzdłuż włókien, także w warunkach zmieniającej się wilgotności w przedziale higroskopijnym. Prowadzone są także prace zmierzające do uściślenia kryteriów, o aspekty mikro- i ultrastrukturalne, kwalifikowania drewna przeznaczonego do wyrobu płyt rezonansowych oraz prace nad właściwościami drewna termicznie modyfikowanego.
Subskrybuj RSS - Tematyka badawcza