Tematyka badawcza

OGÓLNA TEMATYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ

ZESPÓŁ CHEMII BIOORGANICZNEJ - prof. dr hab. Agnieszka Waśkiewicz

e-mail: agnieszka.waskiewicz@up.poznan.pl

bioochrona roślin uprawnych
profil mykotoksyn i ich pochodnych
potencjał roślinnych związków bioaktywnych
ksenobiotyki w próbkach środowiskowych

 

ZESPÓŁ CHEMII PRODUKTÓW NATURALNYCH - prof. UPP dr hab. Kinga Stuper-Szablewska

e-mail: kinga.stuper@up.poznan.pl

bioaktywność związków naturalnych
prewencja zagrożeń biologiczno-chemicznych
metabolomika interakcji patogen/roślina
charakterystyka chemiczna surowców/produktów

 

ZESPÓŁ FIZYKOCHEMICZNYCH METOD INSTRUMENTALNYCH – prof. UPP dr hab. Izabela Ratajczak

e-mail: izabela.ratajczak@up.poznan.pl

substancje naturalne w drzewnictwie
biokonwersja celulozy i nanoceluloza
stres oksydacyjny u roślin
biodegradowalne materiały kompozytowe

 

ZESPÓŁ CHEMII ANALITYCZNEJ ŚRODOWISKA - prof. dr hab. Mirosław Mleczek

e-mail: miroslaw.mleczek@up.poznan.pl

dendroremediacja metali i metaloidów
profil mineralny grzybów leśnych
związki bioaktywne w grzybach
fizjologiczne i biochemiczne parametry stresu drzew

 

 

Subskrybuj RSS - Tematyka badawcza