Realizowany program

Przedmioty realizowane w Katedrze Chemii

Nazwa przedmiotu

Kierunek

Chemia

Technologia drewna

Chemia

Technologia drewna

Chemia

Leśnictwo

Chemia

Leśnictwo

Chemia ogólna

Technologia żywności i żywienie człowieka

Chemia ogólna

Technologia żywności i żywienie człowieka

Chemia ogólna

Towaroznawstwo

Chemia ogólna

Rolnictwo

Chemia ogólna

Rolnictwo

Chemia ogólna

Ochrona środowiska

Podstawy chemii

Turystyka i rekreacja

Chemia

Turystyka i rekreacja

Podstawy chemii

Informatyka i agroinżynieria (makrokierunek)

Chemia

Informatyka i agroinżynieria (makrokierunek)

Podstawy chemii

Ekoenergetyka

Chemia

Ekoenergetyka

Podstawy chemii

Ekoenergetyka

Chemia

Ekoenergetyka

Chemia ogólna i organiczna

Biotechnologia

Chemia

Weterynaria

Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej

Biologia

Chemia ogólna i organiczna

Zootechnika

Chemia ogólna i organiczna

Zootechnika

Chemia ogólna

Inżynieria środowiska

Chemia ogólna

Inżynieria środowiska

Podstawy chemii fizycznej

Technologia drewna

Chemia organiczna

Technologia żywności i żywienie człowieka

Chemia organiczna

Technologia żywności i żywienie człowieka

Chemia organiczna

Towaroznawstwo

Chemia organiczna

Ochrona środowiska

Chemia i analityka w monitoringu

Ochrona środowiska

Chemia fizyczna i analiza instumentalna

Biotechnologia

Chemia fizyczna i analiza instumentalna

Biotechnologia

Chemia organiczna

Biotechnologia

Chemia ogólna i organiczna

Ogrodnictwo

Chemia ogólna i organiczna

Ogrodnictwo

Metody instumentalne analizy produktów naturalnych

Ogrodnictwo

Metody instumentalne analizy produktów naturalnych

Ogrodnictwo

Metody instumentalne analizy produktów naturalnych

Ogrodnictwo

Subskrybuj RSS - Realizowany program