działalność naukowo - badawcza

Zakres działalności naukowo-badawczej

 • bioochrona roślin uprawnych
 • profil mykotoksyn i ich pochodnych
 • potencjał roślinnych związków bioaktywnych
 • ksenobiotyki w próbkach środowiskowych
 • bioaktywność związków naturalnych
 • prewencja zagrożeń biologiczno-chemicznych
 • metabolomika interakcji patogen/roślina
 • charakterystyka chemiczna surowców/produktów
 • substancje naturalne w drzewnictwie
 • biokonwersja celulozy i nanoceluloza
 • stres oksydacyjny u roślin
 • biodegradowalne materiały kompozytowe
 • dendroremediacja metali i metaloidów
 • profil mineralny grzybów leśnych
 • związki bioaktywne w grzybach
 • fizjologiczne i biochemiczne parametry stresu drzew
Subskrybuj RSS - działalność naukowo - badawcza