oferta i współpraca

Posiadane wyposażenie, stosowane metody analityczne i wykonywane analiz

Oferta badawcza:

 • Analiza węglowodanów, kwasów organicznych, amin, mykotoksyn, naturalnych związków w matrycach roślinnych, zwierzęcych i środowiskowych
 • Analiza związków lotnych z wykorzystaniem detektora masowego
 • Analiza DIMBOA, mikotoksyn i innych metabolitów grzybów mikroskopowych, steroli roślinnych i zwierzęcych, polifenoli, organicznych kwasów, karotenoidów, wybranych witamin
 • Analiza jakościowa i ilościowa związków chemicznych w zakresie mas 2-2000 Daltonów dla każdego analizatora kwadrupolowego
 • Analiza węgla, wodoru, azotu, siarki i tlenu
 • Analiza makro- i mikroelementów w każdym rodzaju obiektów; analizy wybranych form specjacyjnych As (As(III), As(V), DMAA)) i Se (Se(IV), Se(VI)) techniką łączoną HPLC-HG-AAS
 • Analiza strukturalna, różnych grup związków chemicznych, w tym cieczy i ciał stałych
 • Analiza różnych grup związków chemicznych
 • Analiza chlorków
 • Rozdrabnianie i szybkie mielenie na sucho twardych i wilgotnych próbek, a także mechaniczne stopniowanie frakcji
 • Roztwarzanie gleb oraz mineralizacja pozostałych rodzajów próbek, celem analizy makro- i mikroelementów
 • Ekstrakcja różnych grup związków organicznych wspomagana nadkrytycznym CO2

 

Z wykorzystaniem następującej aparatury naukowo-badawczej:

 • CHROMATOGRAF CIECZOWY HPLC WATERS SPRZĘŻONY Z DETEKTORAMI: FLD, PDA, RI
 • CHROMATOGRAF GAZOWY SPRZĘŻONY ZE SPEKTROMETREM MASOWYM GC/MS/MS
 • CHROMATOGRAF CIECZOWY - UPLC/PDA
 • CHROMATOGRAF CIECZOWY SPRZĘŻONY ZE SPRKTROMETREM MAS UPLC/PDA/TQD
 • ANALIZATOR ELEMENTARNY
 • SPEKTROFOTOMETR ABSORPCJI ATOMOWEJ (AAS)
 • SPEKTROFOTOMETR FT-IR-ATR
 • SPEKTROFOTOMETR UV-VIS
 • TRITRATOR Z WYMIENNĄ BIURETĄ I MIESZADŁEM MAGNETYCZNYM
 • MŁYN LABORATORYJNY
 • MINERALIZATOR MIKROFALOWY
 • EKSTRAKTOR W NADKRYTYCZNYM CO2

 

Subskrybuj RSS - oferta i współpraca