aktualności

Pamiętamy ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 21 stycznia 2022 roku zmarł

 

śp.

Prof. dr hab. Juliusz Perkowski

emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Leśnego i Technologii Drewna
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Odszedł od nas długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny

Katedry Chemii w latach 1984-2018

 

W osobie Pana Profesora Uniwersytet stracił zasłużonego członka naszej społeczności, cenionego naukowca, wychowawcę wielu pokoleń studentów i kadr naukowych.

 

Pogrzeb odbędzie się 31 stycznia 2022 r. o godz. 12.30

na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.

 

Rodzinie i Bliskim Zmarłego Profesora

wyrazy współczucia składają:

 

Rektor i Senat,

Dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna

oraz wspólnota akademicka

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy o śmierci

naszego drogiego kolegi Profesora Juliusza Perkowskiego,

który przez trzydzieści pięć lat był pracownikiem Katedry Chemii

i Kierownikiem Zakładu Chemii Ogólnej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Nasz kolega ś.p. Juliusz Perkowski zawodowo związany był ze szkolnictwem wyższym, na początku swojej drogi zawodowej pracując na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1967-1984), a następnie na Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego (obecnie Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, w latach 1984-2018). Podczas pracy w Instytucie Chemii UAM zajmował się m.in. reakcją hydrosililowania oraz metodami syntezy związków krzemoorganicznych. Okres ten zaowocował współautorstwem w jedenastu zgłoszeniach patentowych oraz szeregiem opracowań, zarówno naukowych oraz dla potrzeb przemysłu. W 1984 roku rozpoczął pracę w Katedrze Chemii Akademii Rolniczej w Poznaniu, początkowo w charakterze specjalisty, a od 1986 roku na stanowisku starszego asystenta. Tematyka Jego działalności naukowej uległa wówczas zmianie i dotyczyła badań nad występowaniem mykotoksyn w ziarnie zbóż i ich tworzeniem przez patogeny roślin. Z czasem swoje zainteresowania naukowe rozszerzył o prace z zakresu metabolomiki oraz naturalnego występowania seskwiterpenów epoksydowych (trichotecenów) oraz zearalenonu w ziarnie roślin zbożowych. Wyniki tych prac pozwoliły na ustalenie profilu metabolitów tworzonych przez określony gatunek grzyba, a także na potwierdzenie w ścisłych doświadczeniach polowych zróżnicowania szczepów w obrębie danego gatunku. Za szczególnie pionierskie w tej dziedzinie można uznać prace nad inokulacją różnych genotypów pszenicy, a później żyta prowadzone wspólnie z Stichting Voor Plantenveredeling SVP w Wageningen oraz Institut für Pflanzenzüchtung, Saatgutforschung und Populationsgenetik und Landessatzuchtanstalt Universität Hohenbeim. Praca z tego okresu opublikowana wspólnie z C.H.A. Snijdersem uznawana jest do dziś za jedną z fundamentalnych w tym zakresie.

W ostatnich latach Jego badania ukierunkowane były na kompleksowe podejście do zagadnień interakcji roślina-patogen, czego efektem były projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Osiągnięcia we wszystkich dziedzinach badawczych stawały się kolejno podstawą do uzyskania stopni kariery naukowej, od doktora do profesora tytularnego.

W osobie Pana Profesora Uniwersytet stracił zasłużonego członka naszej społeczności, cenionego naukowca, wychowawcę wielu pokoleń studentów i kadr naukowych, człowieka skromnego i życzliwego.

Ś.p. Juliusza Perkowskiego żegnają z wielkim smutkiem i żalem koleżanki i koledzy z Katedry Chemii, społeczność Wydziału Leśnego i Technologii Drewna i całej Uczelni.

 

 

Pogrzeb odbędzie się dnia 31 stycznia 2021 r. o godz. 12.30, na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy o śmierci naszego kolegi Jacka Lewandowskiego, 
który przez przeszło czterdzieści lat był pracownikiem Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

     Jacek Lewandowski – ceniony pracownik techniczny – z ogromnym zaangażowaniem przez wiele lat włączał się w budowanie wysokiej jakości kształcenia studentów, nie tylko z poziomu dbałości
o zaplecze techniczne pracowni chemicznych Katedry Chemii, ale również poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych i wspaniały kontakt z młodzieżą akademicką.
Jacek to człowiek wielu pasji, miłośnik przyrody, znawca drzew i ptactwa, rozmiłowany w muzyce jazzowej, polskim kinie i teatrze. Pozostanie w naszej pamięci jako Osoba niezwykle życzliwa, pomocna, koleżeńska, ze wspaniałym poczuciem humoru i apetytem na życie.
    W maju żegnaliśmy żonę Jacka – Elżbietę Lewandowską, nauczyciela akademickiego naszego Uniwersytetu, po dwóch miesiącach z ogromnym smutkiem i żalem żegnamy Jacka, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Ś.p. Jacka Lewandowskiego żegnają koleżanki i koledzy z Katedry Chemii oraz cała społeczność Uniwersytetu.

Msza święta żałobna odbędzie się w kościele pw. św. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP w Poznaniu – Kiekrzu (ul. Chojnicka 41, 60-480 Poznań), dnia 7 lipca o godz. 10.00
Pogrzeb po mszy na cmentarzu przykościelnym.