Opłaty

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POWTARZANE PRZEDMIOTY W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 oraz za studia niestacjonarne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 maja 2015 roku  w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017 ustala się opłaty:

  • na studiach stacjonarnych:

        100 zł  za powtarzanie przedmiotu  bez powtórnego udziału w ćwiczeniach lub przedmiotu realizowanego tylko w formie wykładu,
        200 zł za powtarzanie całego przedmiotu.

  • na studiach niestacjonarnych:

       100 zł  za powtarzanie przedmiotu  bez powtórnego udziału w ćwiczeniach lub przedmiotu realizowanego tylko w formie wykładu,
       150 zł za powtarzanie całego przedmiotu.

  •       student, który uzyskał zgodę na wznowienie studiów, wnosi pełną opłatę za semestr.

W związku z powyższym osoby, które miały wcześniej przypisy za warunki w  wirtualnym dziekanacie prosi się o sprawdzenie kwot, jakie należy obecnie uiścić za powtarzany przedmiot zgodnie z nowym Zarządzeniem.

 

Odpłatność za studia niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017

I rok - 1650zł/semestr
II rok - 1650zł/semestr
III rok - 1600zł/semestr
IV rok - 1600zł/semestr

Studia drugiego stopnia 
I rok - 1850zł/semestr
II rok - 1850zł/semestr

Subskrybuj RSS - Opłaty