Opłaty

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POWTARZANE PRZEDMIOTY OD ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 oraz za studia niestacjonarne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 31/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020 ustala się następujące opłaty:

  • na studiach stacjonarnych:

        - 100 zł  za powtarzanie przedmiotu  bez powtórnego udziału w ćwiczeniach lub przedmiotu realizowanego tylko w formie wykładu,
        - 200 zł za powtarzanie całego przedmiotu.

  • na studiach niestacjonarnych:

       - 100 zł  za powtarzanie przedmiotu  bez powtórnego udziału w ćwiczeniach lub przedmiotu realizowanego tylko w formie wykładu,
       - 150 zł za powtarzanie całego przedmiotu.

  •       student, który uzyskał zgodę na wznowienie studiów, wnosi pełną opłatę za semestr.

W związku z powyższym osoby, które miały wcześniej przypisy za warunki w  wirtualnym dziekanacie prosi się o sprawdzenie kwot, jakie należy obecnie uiścić za powtarzany przedmiot zgodnie z nowym Zarządzeniem.

 

Odpłatność za studia niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020

I rok - 1750 zł/semestr
II rok - 1750 zł/semestr
III rok - 1750 zł/semestr
IV rok - 1750 zł/semestr

Studia drugiego stopnia 
I rok - 1850 zł/semestr
II rok - 1850 zł/semestr

Subskrybuj RSS - Opłaty