Opłaty

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POWTARZANE PRZEDMIOTY W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 oraz za studia niestacjonarne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 40/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2020/2021 ustala się następujące opłaty:

  • na studiach stacjonarnych:

        - 100 zł  za powtarzanie przedmiotu  bez powtórnego udziału w ćwiczeniach lub przedmiotu realizowanego tylko w formie wykładu,
        - 200 zł za powtarzanie całego przedmiotu.

Subskrybuj RSS - Opłaty