dr inż. Przemysław Mania

dr inż. Przemysław Mania

Konsultacje: 
czwartek: 
9:00-10:00
stopien naukowy: 
dr inż.
Stanowisko: 
Asystent
nr telefonu: 
61- 848-7448

Współpraca

 • Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa; Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 • Instytut Akustyki Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tematyka badawcza

Właściwości akustyczne drewna przeznaczonego do wytwarzania instrumentów muzycznych.
Anatomia drewna: mikro- oraz ultrastruktura drewna.
Zastosowanie drewna modyfikowanego termicznie w instrumentach muzycznych.
Wpływ warunków siedliskowych na kształtowanie się drewna.

Osiągnięcia

Wykształcenie:

2015 – dr nauk leśnych w zakresie drzewnictwa, Wydział Technologii Drewna UP w Poznaniu
2010 – mgr inż. mechanicznej technologii drewna, Wydział Technologii Drewna UP w Poznaniu
 

Nagrody i wyróżnienia:

2015 – Wyróżnienie przez Radę Wydziału Technologii Drewna UP w Poznaniu rozprawy doktorskiej, pt.: „Ultrastrukturalna ocena drewna świerku (Picea sp.) w aspekcie jego przydatności do wytwarzania płyt rezonansowych skrzypiec”

Wybrane publikacje

 • Roszyk E., Kropaczewski R., Mania P., Broda, M. (2024). Swelling Behaviour of Bamboo (Phyllostachys pubescens). Forests 15(1):118. DOI: 10.3390/f15010118
 • Mania P., Flach A, Pilarska M. (2023). Sound Wave Absorption Coefficient and Sound Velocity in Thermally Modified Wood. Applied Sciences 13(14):8136. DOI: 10.3390/app13148136
 • Tomczak K., Mania P., Jakubowski M., Tomczak A. (2023). Radial Variability of Selected Physical and Mechanical Parameters of Juvenile Paulownia Wood from Extensive Cultivation in Central Europe—Case Study. Materials 16(7):2615. DOI: 10.3390/ma16072615
 • Tomczak, K., Mania, P., Tomczak, A. (2022). Wod density and annual ring width of pedunculate oak from stands grown on former agricultural land. Wood Research 67(5), 718-730. pdf
 • Mania P., Hartlieb K., Mruk G., Roszyk E. (2022). Selected Properties of Densified Hornbeam and Paulownia Wood Plasticised in Ammonia Solution. Materials 15(14), 4984. DOI: ma15144984
 • Woźniak M., Mania P., Roszyk E., Ratajczak I. (2021). Bending Strength of Wood Treated with Propolis Extract and Silicon Compounds. Materials 14(4), 819. DOI: 10.3390/ma14040819
 • Mania P., Nowicki M. (2020). Nanohardness and elasticity of cell walls of Scots pine (Pinus sylvestris L.) juvenile and mature wood. Bulletin Of The Polish Academy Of Sciences Technical Sciences 68(5), 1237-1241. DOI: 10.24425bpasts.2020.134645
 • Tomczak A., Jelonek T., Pazdrowski W., Grzywiński W., Mania P., Tomczak K. (2020). The Effects of Wind Exposure on Scots Pine Trees: Within-Stem Variability of Wood Density and Mechanical Properties. Forests 11(10), 1962. DOI: 10.3390/f11101095
 • Roszyk E., Mania P., Iwańska E., Kusiak W., Broda M. (2020). Mechanical Performance of Scots Pine Wood from Northwestern Poland – A Case Study. BioResources 15(3), 6781-6794. DOI: pdf
 • Mania P., Tomczak A. (2020). Properties of Oak Roundwood with and without Frost Cracks. Forests 11(5), 538. DOI: 10.3390/f11050538
 • Mania P., Wróblewski M., Wójciak A., Roszyk E., Moliński W. (2020). Hardness of Densified Wood in Relation to Changed Chemical Composition. Forests 11(5), 506. DOI: 10.3390/f11050506
 • Mania P., Gąsiorek M. (2020). Acoustic properties of resonant spruce wood modified using oil heat treatment (OHT). Materials 13(8), 1962. DOI: 10.3390/ma13081962
 • Roszyk E., Stachowska E., Majka J., Mania P., Broda M. (2020). Moisture-Dependent Strength Properties of Thermally-Modified Fraxinus excelsior Wood in Compression. Materials, 13(7), 1647. DOI: 10.3390/ma13071647
 • Mania P., Siuda F., Roszyk E. (2020). Effect of Slope Grain on Mechanical Properties of Different Wood Species. Materials, 13(7), 1503. DOI: 10.3390/ma13071503
 • Mania P., Moliński W., Roszyk E., Górska M., (2020). Optimization of Spruce (Picea abies L.) Wood Thermal Treatment Temperature to Improve Its Acoustic Properties. BioResources 15(1).
 • Mania P., Skrodzka E. (2020). Modal parameters of resonant spruce wood (Picea abies L.) after thermal treatment. Journal of King Saud University – Science, 32(1), 1152-1156. DOI: 10.1016/j.jksus.2019.11.007.
 • Mania P., Majka J., Zborowska M., (2019). “The Effect of Thermo-Mechanical Treatment of Moso Bamboo (Phyllostachys pubescens) on Its Sorption and Physicomechanical Properties,” Drvna Industrija 70(3), 265-272. DOI: 10.5552/drvind.2019.1847
 • Mania P., Fabisiak E., Skrodzka E., (2017). Investigation of modal behaviour of resonance Spruce wood samples (Picea abies L.). Archives of Acoustics 42(1): 23-28.
 • Moliński W., Mania P., Tomczuk G., (2016): The usefulness of different wood species for bow manufacturing. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 2016, Vol. 58 (4), 183–187.
 • Fabisiak E., Mania P., (2016): Variation in the Microfibril Angles in Resonance and Non-Resonance Spruce Wood (Picea abies [L.] Karst.). BioResources 11(4): 8496-8508.
 • Mania P., Fabisiak E., Skrodzka E., (2015): Differences in the modal and structural parameters of resonance and non-resonance wood of spruce (Picea abies L.). Acta Physica Polonica A, 127(1): 110-113.
 • Fabisiak E., Mania P., Kudela J., (2014): Variation in tracheid lengths in resonance wood of spruce (Picea abies L.). Ann. WULS-SGGW, For. and Wood Technol. 86: 104-108.
 • Fabisiak E., Kudela J., Mania P., Moliński W. (2013): Variation in the microfibril angle in annual rings of pine wood with developed reaction tissue. Ann. WULS-SGGW, For. and Wood Technol. 82: 262-266.
 • Fabisiak E., Mania P. (2013): Variability of macrostructural parameters in resonant spruce wood (Picea abies L.). Ann. WULS-SGGW, For. and Wood Technol. 81: 72-78.
 • Fabisiak E., Moliński W., Kudela J., Mania P. (2012): A study on the dependence between tracheid lengths and microfibril angle in resonant wood of spruce (Picea abies L.). Ann. WULS-SGGW, For. and Wood Technol. 77: 222-226.
 • Roszyk E., Mania P., Moliński W. (2012): The influence of microfibril angle on creep of wood under tensile stress along the grains. Wood Research 57(3): 347-358.