Dr inż. Julia Lange

Dr inż. Julia Lange

Konsultacje: 
poniedziałek: 
10:00-11:00
piątek: 
10:00-11:00

 

 • poniedziałek: pok.318
 • piątek: MS-Teams
stopien naukowy: 
dr inż.
Stanowisko: 
Adiunkt
nr telefonu: 
061-848-7477

Tematyka badawcza

 • Konserwacją i renowacją mebli
 • Historia meblarstwa i rzemiosła meblowego
 • Wymagania użytkowe i bezpieczeństwo mebli
 • Inżynieria materiałowa

Osiągnięcia

 • 2013 - dr inż. nauk leśnych z zakresu drzewnictwa, spec. meblarstwo, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Działalność:

 • Sekretarz Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UP w Poznaniu (2019-2024)
 • Członek Zespołu Ekspertów ds. Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich (od 2019 do dziś)
 • Członek Branżowej Komisji Ekspertów Teraz Polska (2019-2020)

Wybrane publikacje

 • Lange J., Ciura A., Majewski A., Wojnowska M. (2022): Study on the Influence of Selected Fabrics and Stitching on the Strength of Upholstery Covers. Materials 2022, 15, 3854. https://doi.org/10.3390/ma15113854
 • Wiaderek K., Wiaderek I., Lange J. (2019): Impact of upholstered furniture seat structures on the long-term use comfort. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, For. Wood Technol. - 2019, no. 108, s. 39-44
 • Lange J., Majewski A., Wojnowska M. (2019): GREEN PUBLIC PROCUREMENT IN FURNITURE INDUSTRY. The XXIXTH International Conference Research for Furniture Industry. Ankara, Turcja. S. 241-248
 • Lange J., Wiaderek K. (2018): The construction of Mazovian furniture from 17th - 19th century. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, For. Wood Technol. - 2016, no. 104, s. 202-206
 • Smardzewski J., İmirzi H. Ö., Lange J., Podskarbi M. (2015). Assessment method of bench joints made of wood-based composites. Composite Structures, 123: 123-131 (IF=2,231) (40 p.).
 • Lange J. (2015). Metody identyfikacji mebli zabytkowych, s. 275-280; Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, VI Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Szreniawa, 9-10 października 2015, Szreniawa.
 • Lange J. (2013): Kierunki rozwoju mebli tapicerowanych, Główne kierunki rozwoju leśnictwa i drzewnictwa w Polsce na tle osiągnięć europejskich, Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w ramach obchodów 60-lecia SITLID w Poznaniu, Listopad 2012, s. 45-49; Poznań.
 • Lange J. (2013): "Powstanie i rozwój rzemiosła meblarskiego na Mazowszu do XIX wieku, PROBLEMY MUZEÓW ZWIĄZANE Z ZACHOWANIEM I KONSERWACJĄ ZBIORÓW, V Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Szreniawa, 5-6 października 2012, s. 35-42, Szreniawa.
 • Lange J. (2013): "Wybrane problemy konserwacji i renowacji mebli zabytkowych, PROBLEMY MUZEÓW ZWIĄZANE Z ZACHOWANIEM I KONSERWACJĄ ZBIORÓW, V Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Szreniawa, 5-6 października 2012, s. 43-48; Szreniawa.
 • Dzięgielewski S., Lange J. (2010): Badania nad metodami renowacji zabytkowych mebli tapicerowanych, PROBLEMY MUZEÓW ZWIĄZANE Z ZACHOWANIEM I KONSERWACJĄ ZBIORÓW, IV Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska w Szreniawie, 8-9 października 2010, s. 191-200, Szreniawa.
 • Lange J. (2010): Niektóre problemy dotyczące formy i zdobnictwa mebli skrzyniowych wytwarzanych w Polsce do XIX wieku, Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie Tom 27,  s. 222-230, Szreniawa.
 • Biała J., Dzięgielewski S. (2009): Studia nad metodami identyfikacji mebli wytwarzanych w Polsce do XIX wieku. Meble z regionu Mazowsza, s.146-181, Poznań.

Granty

 • ERASMUS +, ENCOURAGING training Skills in the fURniture and woodworking Industries through an innovative Simulation-basEd approach, współfinansowanego przez Program Erasmus +
 • ERASMUS +, GPP-FURNITURE: KA2-Cooperation for innovation and the exchange of good practices. An innovative and open learning resource for professionals of the furniture industry to expand their knowledge and provide added value for the Green Public Procurement, Asociacion Empresarial de Fabricantes de Muebles y Afines de la Región,de Murcia
 • „Bechelor & Meister: Designing and implementing a dual Bechelor’s degree study with integral attainment of a Bechelor’s and Master’s degree”
 • BaltSe@nioR - Innovative solutions to support enterprises in the Baltic Sea Region in product development aimed at raising comfort and safety of seniors home living”
 • BaltSe@nioR 2.0: Innovative solutions to support BSR in providing more senior - friendly public spaces due to increased capacity of BSR companies and public institutions”
 • Pasywne akustycznie materiały do produkcji mebli nr PBS1/A5/4/2012
 • Studia nad metodami identyfikacji mebli mazowieckich wytwarzanych w Polsce do XIX wieku nr  3 T08E 011 30