dr hab. Magdalena Broda

dr hab. Magdalena Broda

Konsultacje: 

ORCID ID: 0000-0002-6947-9019

Researcher ID: N-3262-2019

Scopus Author ID: 36344680200

Researchgate profile: Magdalena Broda

Web of Science profile: Magdalena Broda

 

stopien naukowy: 
dr hab.
Stanowisko: 
Adiunkt
nr telefonu: 
61-848-7446

Współpraca

 1. Forest Products Laboratory, USDA Forest Service, Madison, WI, USA
 2. Norwegian Institute for Bioeconomy Research, Section Wood Technology, As, Norway.
 3. The BioComposites Centre, Bangor University, Wales, UK.
 4. "Petru Poni" Institute of Macromolecular Chemistry of the Romanian Academy, Iasi, Romania.
 5. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 6. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Tematyka badawcza

 • Nowe technologie zwiększania trwałości drewna.
 • Ocena stanu zachowania drewna archeologicznego.
 • Konserwacja drewna archeologicznego.

 

Wybrane publikacje

Wybrane publikacje:

 1. Broda, M., Yelle, D.J., Serwańska, K. (2022). Bioethanol Production from Lignocellulosic Biomass—Challenges and Solutions. Molecules, 27(24), 8717. DOI: 10.3390/molecules27248717
 2. Broda, M., Spear, M. J., Curling, S. F., Dimitriou, A. (2022). Effects of Biological and Chemical Degradation on the Properties of Scots Pine—Part II: Wood-Moisture Relations and Viscoelastic Behaviour. Forests, 13(9), 1390. DOI: 10.3390/f13091390
 3. Broda, M., Yelle, D.J. (2022). Reactivity of Waterlogged Archeological Elm Wood with Organosilicon Compounds Applied as Wood Consolidants: 2D 1H–13C Solution-State NMR Studies. Molecules 2022, 27, 3407. DOI: 10.3390/molecules27113407
 4. Broda, M., Popescu, C. M., Curling, S. F., Timpu, D. I., Ormondroyd, G. A. (2022). Effects of Biological and Chemical Degradation on the Properties of Scots Pine Wood—Part I: Chemical Composition and Microstructure of the Cell Wall. Materials, 15(7), 2348. DOI: 10.3390/ma15072348
 5. Broda M., Popescu C.-M., Timpu D.I., Rowiński D., Roszyk E. (2021). Factors That Affect the Mechanical Strength of Archaeological Wood—A Case Study of 18th-Century Wooden Water Pipes from Bóżnicza Street in Poznań, Poland. Materials 14(24), 7632.10.3390/ma14247632
 6. Broda M., Spear M.J., Curling S.F., Ormondroyd G.A. (2021).The Viscoelastic Behaviour of Waterlogged Archaeological Wood Treated with Methyltrimethoxysilane. Materials 14(18), 5150. 10.3390/ma14185150
 7. Broda M., Hill C.A.S. (2021). Conservation of Waterlogged Wood—Past, Present and Future Perspectives. Forests 12(9), 1193. DOI: 10.3390/f12091193
 8. Broda M., Curling S.F., Frankowski M. (2021). The effect of the drying method on the cell wall structure and sorption properties of waterlogged archaeological wood. Wood Science and Technology 55, 971–989. DOI: 10.1007/s00226-021-01294-6
 9. Broda M., Kryg P., Ormondroyd G.A. (2021). Gap-Fillers for Wooden Artefacts Exposed Outdoors—A Review. Forests 12(5), 606. DOI: 10.3390/f12050606
 10. Popescu C-M., Broda M. (2021). Interactions between Different Organosilicons and Archaeological Waterlogged Wood Evaluated by Infrared Spectroscopy. Forests 12(3), 268. DOI: 10.3390/f12030268
 11. Spear M. J., Broda M. (2020). Comparison of Contemporary Elm (Ulmus spp.) and Degraded Archaeological Elm: The Use of Dynamic Mechanical Analysis Under Ambient Moisture Conditions. Materials, 13(21), 5026. DOI: 10.3390/ma13215026
 12. Broda M. (2020). Natural Compounds for Wood Protection against Fungi—A Review. Molecules 25(15), 3538. DOI: 10.3390/molecules25153538
 13. Roszyk E., Mania P., Iwańska E., Kusiak W., Broda M. (2020). Mechanical Performance of Scots Pine Wood from Northwestern Poland – A Case Study. BioResources 15(3), 6781-6794. DOI: pdf
 14. Roszyk E., Stachowska E., Majka J., Mania P., Broda M. (2020). Moisture-Dependent Strength Properties of Thermally-Modified Fraxinus excelsior Wood in Compression. Materials, 13(7), 1647. DOI: 10.3390/ma13071647
 15. Kryg P., Mazela B., Broda M. (2020): Dimensional stability and moisture properties of gap-fillers based on wood powder and glass microballoons. Studies in Conservation, 65 (3), 142-151. DOI: 10.1080/00393630.2019.1630567
 16. Broda M., Dąbek I., Dutkiewicz A., Dutkiewicz M., Popescu C-M., Mazela B., Maciejewski H. (2020). Organosilicons of different molecular size and chemical structure as consolidants for waterlogged archaeological wood – a new reversible and retreatable method. Scientific Reports 10, 2188 (2020). DOI: 10.1038/s41598-020-59240-8
 17. Kowalczuk J., Rachocki A., Broda M., Mazela B., Ormondroyd G., Tritt-Goc J. (2019): Conservation Process of Archaeological Waterlogged Wood Studied by Spectroscopy and Gradient NMR Methods. Wood Science and Technology 53(6), 1207–1222. DOI: 10.1007/s00226-019-01129-5
 18. Broda M., Curling S. F., Spear M. J., Hill C. A. S. (2019): Effect of methyltrimethoxysilane impregnation on the cell wall porosity and water vapour sorption of archaeological waterlogged oak. Wood Science and Technology, 53(3), 703-726. DOI: 10.1007/s00226-019-01095-y
 19. Broda M., Mazela B., Dutkiewicz A. (2019): Organosilicon compounds with various active groups as consolidants for the preservation of waterlogged archaeological wood. Journal of Cultural Heritage 35, 123-128.
 20. Broda M., Mazela B., Radka K. (2019): Methyltrimethoxysilane as a Stabilising Agent for Archaeological Waterlogged Wood Differing in the Degree of Degradation. Journal of Cultural Heritage 35, 129-139..
 21. Broda M., Popescu C.-M. (2019): Natural decay of archaeological oak wood versus artificial degradation processes — An FT-IR spectroscopy and X-ray diffraction study. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 209, 280-287.
 22. Broda M., Majka J., Olek W., Mazela B. (2018): Dimensional Stability and Hygroscopic Properties of Waterlogged Wood Treated with Alkoxysilanes. International Biodegradation & Biodeterioration 133, 34–41.
 23. Broda M., Mazela B., Frankowski M. (2018): Durability of wood treated with AATMOS and caffeine – towards the long-term carbon storage. Maderas. Ciencia Y Tecnología, 20(3), 455-468.
 24. Broda M. (2018): Biological effectiveness of archaeological oak wood treated with methyltrimethoxysilane and PEG against Brown-rot fungi and moulds. International Biodegradation & Biodeterioration 134, 110-116.
 25. Broda M., Frankowski M. (2017): Determination of the content of selected elements in medieval waterlogged oak wood from the Lednica Lake—a case study. Environmental Science and Pollution Research 24(29), 23401–23410.
 26. Broda M., Mazela B. (2017): Application of methyltrimethoxysilane to increase dimensional stability of waterlogged wood. Journal of Cultural Heritage 25, 149-156.
 27. Broda M., Mazela B., Królikowska-Pataraja K., Hill C. A. S. (2015): The use of FT-IR and computed tomography non-destructive technique for waterlogged wood characterisation. Wood Research 60(5), 707-722.
 28. Broda M., Leja K., Czaczyk K., Grajek W. (2010): The new methods of corn disinfection used in bioethanol production. Journal of Biobased Materials and Bioenergy 4, 1-6.
 29. Broda M., Leja K. (2010): The microbiological situation of distilleries in the Wielkopolska region in Poland. Polish Journal of Environmental Studies 19, 5, 901-906.
 30. Leja K., Broda M. (2009): The occurrence and identification of microbiological contamination in fuel ethanol production. Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Technologia Alimentaria 8 (4), 25-31.
 31. Broda M., Grajek W. (2009): Ammonia disinfection of corn grains intended for ethanol fermentation. Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Technologia Alimentaria 8(4), 33-38.
 32. M. Broda, E. Kierzek, Z. Gdaniec, T. Kulinski and R. Kierzek (2005): Thermodynamic stability of RNA structures formed by CNG trinucleotide repeats. Implication for prediction of RNA structure. Biochemistry 44, 10873-10882.
 33. M. Broda, R. Kierzek (2004): Mutacje dynamiczne trójnukleotydowych powtórzeń DNA w genomie człowieka oraz ich związek z chorobami neurologicznymi. redaktorzy H. Koroniak i J. Barciszewski (eds), „Na pograniczu biologii i chemii”, Wydawnictwo Naukowe UAM, 51-95.
 34. M. Alejska, A. Kurzyńska-Kokorniak, M. Broda, R. Kierzek and M. Figlerowicz (2001): How RNA viruses exchange their genetic material. Acta Biochemica Polonica 48, 391-407.

 

Komunikaty naukowe na konferencjach:

 1. Broda M., Jakes J.S. (2021): The Use of Organosilicon Compounds in Wood Modification – invited speaker in the Wood Modification session at Forest Products Society Virtual Conference, June 15–17 2021.
 2. Kryg, P., Mazela, B., Broda, M. (2019): Stabilność wymiarowa mas do uzupełniania ubytków w drewnie zabytkowym na bazie pyłu drzewnego. Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów. VIII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa, 10-12 października 2018 r., s. 165-171
 3. Broda M., Spear, M. J., Curling, S. F. (2018): Effect on silane treatment on mechanical properties of degraded wood. COST Action FP1407 Final Conference:  “Living with modified wood”, 12-13 December 2018, Belgrade, Serbia (abstrakt + prezentacja).
 4. Broda M., Zimmer K., Treu A. (2017): Visco-elastic properties of archaeological oak wood treated with methyltrimethoxysilane. Final Conference of the COST Action FP 1303: “Building with Bio-Based materials: Best Practice and Performance Specification”, Zagreb, Croatia, 6-7 September 2017 (poster, abstrakt, prezentacja).
 5. Broda M., Mazela B., Dąbek I., Dutkiewicz A., Maciejewski H., Markiewicz R., Grzeszkowiak M., Jurga S. (2017): Influence of organosilicon compounds and nanocellulose treatment on dimensional stability of waterlogged elm wood. Proceedings IRG Annual Meeting: The 48th IRG Annual Meeting Ghent, Belgium, 4-8 June 2017, IRG/WP 17-10891 (artykuł).
 6. Broda M., Mazela B. (2016): Cultural heritage – research into innovative solutions and methods for historic wood conservation. Proceedings IRG Annual Meeting: The 47th IRG Annual Meeting Lisbon, LNEC, 15-19 May 2016, IRG/WP 16-10874 (artykuł + prezentacja).
 7. Królikowska-Pataraja K., Wesołowska A., Mazela B., Broda M. (2015): Niedestrukcyjne metody badawcze w ocenie stanu zachowania drewna archeologicznego. XV Konferencja “Analiza chemiczna w ochronie zabytków”, 3 - 4 grudnia 2015 roku, Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 8. Broda M., Mazela B. (2015): Ocena stanu zachowania drewna archeologicznego wydobytego z jeziora Lednickiego. Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów. VI Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Szreniawa, 9-10 października 2014. Muzeum narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa 2015, s. 143-152 (artykuł).
 9. Mazela B., Broda M. (2015): Wykorzystanie alkoksysilanów w konserwacji drewna archeologicznego. Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów. VI Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Szreniawa, 9-10 października 2014. Muzeum narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa 2015, s. 137-142 (artykuł).
 10. Broda M., Mazela B., Perdoch W., Cofta G. (2015): Bezbiocydowe środki ochrony drewna przed korozją biologiczną. XIII Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa „Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem”, 24-26 września 2015, Darłowo, Polska. PSMB Seria: Monografia nr 11. Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem, Tom XIII, Wrocław 2015. ISBN 978-83-940830-0-7, s. 20-26.
 11. Mazela B., Broda M. (2015): Natural polymer-based flame retardants for wood and wood products, Proceedings of the 11th Meeting of the Northern European Network for Wood Sciences and Engineering (WSE), 14-15 September 2015, Poznan University of Life Sciences, Poland, p. 146-155.
 12. Mazela B., Broda M., Perdoch W., Ross Gobakken L., Ratajczak I., Cofta G., Grześkowiak W., Komasa A., Przybył A. (2015): Bio-friendly preservative systems for enhanced wood durability – 1st periodic report on DURAWOOD project. Proceedings IRG Annual Meeting: The 46th IRG Annual Meeting Vina del Mar, Chile, 10-14 May 2015, IRG/WP 15-30677.
 13. Mazela B., Broda M., Perdoch W., Ross Gobakken L., Ratajczak I., Cofta G., Grześkowiak W. (2015): Eco-friendly wood coating and preservative systems . Final COST FP1006 meeting “Advances in modified and functional bio-based surfaces” at the Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece,  7-9 April 2015.

Granty

 • 2016-2019 - nr 2bH 15 0037 83 - “Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych środków i metod konserwacji drewna zabytkowego”. Projekt finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach modułu Rozwój 2b programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” - administrator i wykonawca, kier. Bartłomiej Mazela.
 • 2013-2016 - Projekt badawczy Durawood w ramach programu Polsko-Norweskiej Współpraca Badawczej (nr Pol Nor/203119/32/2013) - administrator i wykonawca, kier. Bartłomiej Mazela. http://durawood.up.poznan.pl
 • 2007-2013 - Projekt badawczy  PO IG 01.01.02-00-074/09 „Biotechnological conversion of glycerol to polyols and dicarboxylic acids”, the acronym „GREEN CHEMISTRY”, implemented within the Operational Programme - Innovative Economy, Priority 1. Research and development of modern Technologies, Activity 1.1 Support for scientific research for establishment of a knowledge-based economy, Subactivity, 1.1.2 Strategic programs of scientific research and development - administrator i wykonawca, kier. Włodzimierz Grajek.
 • 2007-2010 - Projekt badawczy w ramach konkursu POL-POSTDOC III (PBZ/MNiSW/07/2006/18) pt.: "Opracowanie metody redukcji zakażenia mikrobiologicznego występującego w procesie fermentacji przy produkcji bioetanolu z zastosowaniem zimnej hydrolizy skrobi" - kierownik i główny wykonawca.
 • Projekt badawczy w ramach KBN pt.: "Badania mechanizmu genetycznej rekombinacji retrowirusów na przykładzie ludzkiego wirusa upośledzenia odporności immunologicznej" - główny wykonawca, kier. Marek Figlerowicz (6P04A 038 19 lub No. 6P04C 046 19).
 • 2001-2003 - Projekt badawczy w ramach KBN (PBZ-KBN-059/T09/2001) pt.: "Kwasy nukleinowe i ich analogi jako potencjalne terapeutyki" - główny wykonawca, kier. Ryszard Kierzek.
 • "Badania nad kontrolowaną nieenzymatyczną hydrolizą RNA" w ramach Fogarty International Research Collaboration Award NIH USA – wykonawca, kier. Ryszard Kierzek.
 • 2001-2003 - Projekt badawczy - grant młodego badacza - w ramach KBN (6 P04A 072 21) pt.:"Badanie zdolności odwrotnej transkryptazy wirusa HIV do kopiowania nieciągłych fragmentów genomu" - kierownik i wykonawca.

Inne

Wykształcenie:

 • 2020 - dr hab. nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 • 2012 - studia podyplomowe „Zarządzanie Projektami i Procesami Biznesowymi” - Politechnika Poznańska.
 • 2008 - studia podyplomowe „Informatyka i Techniki Internetu: edycja e-biznes” - Politechnika Warszawska.
 • 2005 - dr nauk chemicznych w zakresie biochemii - Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
 • 1999 - mgr biotechnologii - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, kierunek: biotechnologia.