Opis projektu

Celem programu pod nazwą Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO), współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży, w tym w szczególności: rozbudzanie ich ciekawości poznawczej, stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia, inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań oraz pasji, propagowanie kultury innowacyjności, zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości, a także integracja lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich.

Uniwersytet Młodego Odkrywcy na Wydziale Technologii Drewna UP w Poznaniu

Wniosek Wydziału Technologii Drewna UP w Poznaniu, złożony jako jeden z 200 wniosków, które wpłynęły do Ministerstwa w ramach pierwszej edycji programu UMO, uzyskał dofinansowanie – jako jeden z 65 wniosków rozpatrzonych pozytywnie. Projekt Wydziału zatytułowano: Tego nie wiesz o drewnie.

Cel projektu

Przemysł drzewny stanowi poważny filar polskiej gospodarki. Aż ok. 11% eksportu i 3% PKB przypada właśnie na ten sektor. Polska jest czwartym eksporterem mebli na świecie, a wyprzedzają nas tylko Chiny, Niemcy i Włochy. Prognozuje się dalszy, dynamiczny rozwój branży drzewnej. W związku z tym na rynku pracy nieustannie – a w ostatnim czasie coraz bardziej – poszukiwane są osoby z wykształceniem drzewnym, zarówno zawodowym, średnim, jak i wyższym.

Drewno – podstawowy surowiec wykorzystywany w drzewnictwie – jest materiałem ekologicznym, naturalnym, odnawialnym, doskonale nadającym się do recyklingu, posiadającym niezwykłe właściwości. Jego obróbka jest znacznie łatwiejsza i wymaga mniejszych nakładów energetycznych, w porównaniu do innych materiałów, takich jak np. stal, beton, kamień itp. Jak wskazują jednak obecnie leśnicy, wśród niektórych środowisk panuje niesłuszny pogląd, że wycinanie lasów w celu pozyskania drewna jest działaniem nieekologicznym, niszczącym przyrodę, zagrażającym światu. Tymczasem gospodarka leśna w Polsce prowadzona jest racjonalnie. W konsekwencji, już od wielu lat wzrasta wyraźnie lesistość kraju, odnotowuje się dodatni przyrost drewna, a prognozy w tym względzie są pozytywne.

Mając na względzie powyższe, celem projektu jest przede wszystkim uświadomienie uczniom jak ważną rolę w polskiej gospodarce odgrywa drzewnictwo, zarówno ze względów ekonomicznych, jak i ekologicznych. Celem projektu jest również uświadomienie młodym ludziom jak szerokie jest współcześnie wykorzystanie drewna oraz, że następuje coraz wyraźniejszy powrót w różnych dziedzinach życia do tego surowca: od papiernictwa, przez meblarstwo oraz szeroko rozumiane budownictwo i wykańczanie pomieszczeń, w tym również tworzywa drzewne, biotworzywa (stosowane obecnie np. w motoryzacji) itp. po najdrobniejsze szczególne jego zastosowania („od kołyski po grób”). Projekt ma na celu również zaznajomienie uczniów ze współczesnymi, ekologicznymi i innowacyjnymi metodami przerobu, zabezpieczania i wykańczania drewna (od projektu po gotowy wyrób: współczesne metody i narzędzia projektowania, obrabiarki sterowane numerycznie, najnowsze narzędzia do obróbki drewna, ekologiczne kleje, lakiery, środki ochrony itp., recykling w drzewnictwie).

Celem projektu jest więc rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów szeroko rozumianą branżą drzewną, która jest ekologiczna i innowacyjna, z doskonałymi perspektywami rozwoju. Projekt ma za zadanie inspirować młodych ludzi do odkrywania nowych zainteresowań i pasji związanych z drzewnictwem, a także propagować innowacyjność w tej branży. Zadaniem projektu jest przede wszystkim szerzenie od najmłodszych pokoleń faktu, że drewno jest samo z siebie ekologicznym surowcem, a jego współczesny przerób i wykorzystanie nie zagraża w żaden sposób środowisku naturalnemu tylko je wspomaga, np. przez eliminację sztucznych, trudno biodegradowalnych materiałów.

Zapisy i organizacja grup: mgr Joanna Matuszak, tel. 61 848-7026, jkedra@up.poznan.pl

Koordynator projektu: dr hab. Edward Roszyk, tel. 61 846-6140, eroszyk@up.poznan.pl