Dziekanat

Kontakt do dziekanatu:
mgr inż. Izabela Siemińska - kierownik
tel.: 061 848 71 02
e - mail: dziekanatwtd@up.poznan.pl

Hanna Gładysiak - specjalista
Kierunek: Technologia drewna - studia stacjonarne
tel. 061 848 7101 e - mail: wtdsd@up.poznan.pl

Magdalena Zaremba - specjalista
Kierunki: Projektowanie mebli, Inżynieria biotworzyw,
Technologia drewna - studia niestacjonarne

tel. 061 848 72 45 e - mail: wtdsn@up.poznan.pl

Prodziekan ds. Studiów (kierunek Technologia drewna)
dr hab. Andrzej Krauss, prof. nadzw.
tel: 61 848 74 85  e-mail: akrauss@up.poznan.pl

Dyżur Prodziekana ds. Studiów dra hab. Andrzeja Kraussa, prof nadzw.
czwartek w godzinach od 12.00 - 14.00

Prodziekan ds. Studiów (kierunki: Projektowanie mebli, Inżynieria biotworzyw)
dr hab. inż. Edward Roszyk
tel: 61 846 61 40 e-mail: eroszyk@up.poznan.pl

Dyżur Prodziekana ds. Studiów dra hab. inż. Edwarda Roszyka
wtorek, czwartek od 11.00 do 12.00

Godziny otwarcia dziekanatu dla studentów studiów stacjonarnych:
poniedziałek 10.00 - 13.00
wtorek 10.00 - 13.00
środa 10.00 - 13.00
czwartek 8.00 - 12.00
piątek 10.00 - 13.00

Godziny otwarcia dziekanatu dla studentów studiów niestacjonarnych
poniedziałek - czwartek  - jak wyżej
piątek 7.00 - 15.00
oraz w wybrane soboty (od 8.00 do 12.00) w semestrze letnim:

17.02.2018 r.
10.03.2018 r.
21.04.2018 r.
12.05.2018 r.
16.06.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

...