Godziny otwarcia dziekanatu
dla studentów studiów stacjonarnych:
poniedziałek    10.00 - 13.00
wtorek     10.00 - 13.00
środa    10.00 - 13.00
czwartek      8.00 - 12.00
piątek    10.00 - 13.00
 

Godziny otwarcia dziekanatu
dla studentów studiów niestacjonarnych
poniedziałek - czwartek  - jak wyżej
piątek 7.00 - 15.00
oraz w wybrane soboty w godz. od 8.00 - 12.00
1.10.2016 r.
22.10.2016 r.
19.11.2016 r.
10.12.2016 r.
21.01.2017 r.
25.02.2017 r.

Dyżur Prodziekana ds. Studiów
dra hab. inż. Edwarda Roszyka
wtorek od 10.00 do 11.00
czwartek od 10.00 do 12.00

Dyżur Prodziekana ds. Studiów dra hab. Andrzeja Kraussa, prof nadzw.
w godzinach od 12.00 - 14.00

Data
03.11.2016
09.11.2016
godziny od 13.00 - 14.00
17.11.2016
24.11.2016
01.12.2016
08.12.2016
15.12.2016
12.01.2017
19.01.2017
26.01.2017
02.02.2017
09.02.2017
23.02.2017

Kontakt do dziekanatu:
mgr inż. Izabela Siemińska - kierownik
tel.: 061 848 71 02
e - mail: dziekanatwtd@up.poznan.pl

Hanna Gładysiak - specjalista
Kierunek: Technologia drewna - studia stacjonarne
tel. 061 848 7102 e - mail: wtdsd@up.poznan.pl

Magdalena Zaremba - specjalista
Kierunki: Projektowanie mebli,
Inżynieria biotworzyw,

Technologia drewna - studia niestacjonarne
tel. 061 848 72 45
e - mail: wtdsn@up.poznan.pl

 

 

Prodziekan ds. Studiów
(kierunek Technologia drewna)
dr hab. Andrzej Krauss, prof. nadzw.
tel: 61 848 74 85
e-mail: akrauss@up.poznan.p

Prodziekan ds. Studiów
(kierunki: Projektowanie mebli, Inżynieria biotworzyw)
dr hab. inż. Edward Roszyk
tel: 61 846 61 40
e-mail: eroszyk@up.poznan.pl

 

Opiekunowie I roku studiów:

- dr inż. Dorota Dukarska - kierunek Technologia drewna
- dr inż. Łukasz Matwiej - kierunek Projektowanie mebli
- dr hab. Bogusława Waliszewska - kierunek Inżynieria biotworzyw