Skład rady wydziału

Dziekan:
prof. dr hab. inż. Bartłomiej Mazela

Prodziekani:
dr hab. inż. Andrzej Krauss, prof. nadzw.  /ds. Studiów/
prof. dr hab. inż. Wiesław Olek  /ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą/
dr hab. inż. Edward Roszyk /ds. Studiów/
 
Członkowie honorowi:
prof. dr hab. Stanisław Dolny
dr hab. Ryszard Guzenda
prof. dr hab. Ginter J. Hruzik
prof. dr hab. Stanisław Dzięgielewski
prof. dr hab. Janina Łęcka
prof. dr hab. Lidia Helińska-Raczkowska
prof dr hab. Włodzimierz Prądzyński
 

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:
prof. dr hab. Piotr Goliński, prof. zw.
prof. dr hab. inż. Waldemar Moliński, prof. zw.
prof. dr hab. inż. Stanisław Proszyk, prof. zw.
prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski, prof. zw.
prof. dr hab. Juliusz Perkowski, prof. zw.
dr hab. inż. Dorota Dziurka, prof. nadzw.
dr hab. inż. Ewa Fabisiak, prof. nadzw.
dr hab. inż. Bogusława Waliszewska, prof nadzw.
dr hab. inż. Grzegorz Cofta
dr hab. inż. Beata Doczekalska
dr hab. Karolina Gromadzka
dr hab. inż. Władysław Kusiak 
dr hab. Elżbieta Lewandowska
dr hab. inż. Radosław Mirski
dr hab. Mirosław Mleczek
dr hab. Izabela Ratajczak
dr hab. Agnieszka Waśkiewicz
dr hab. inż. Adam Wójciak
dr hab. inż. Magdalena Zborowska

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
dr inż. Monika Bartkowiak 
dr Maciej Buśko
dr inż. Dorota Dukarska
dr Beata Fabisiak
dr inż. Julia Lange
dr inż. Tomasz Krystofiak
dr inż. Łukasz Matwiej
dr inż. Grzegorz Pinkowski
dr inż. Krzysztof Wiaderek

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami 
mgr inż. Janusz Cegieła
inż. Iwona Rissmann

Przedstawiciel doktorantów 
mgr inż. Marlena Wojnowska

Przedstawiciele studentów:
Bojanowski Damian
Dunajewski Wojciech
Klorek Zuzanna
Pluta Karolina
Stachowiak Sebastian
Starosta Mateusz
Włódarczak Alicja
Toczek Sylwia