Okiem studenta - Fotorelacje

Konkurs "Zbuduj choinkę WTD 2018"

W październiku 2018 r. na WTD ogłosozno konkurs "Zbuduj choinkę WTD 2018". Zadaniem konkursowym było wykonanie choinki o wysokości od 1,5 do 3 m z materiałów kojarzących się z kierunkami studiów prowadzonych na Wydziale, czyli przede wszystkim z drewna i materiałów drewnopochodnych. W terminie do 6 grudnia, czyli do mikołajek, wpłynęło 7 zgłoszeń. Choinki zostały ocenione przez jury, składające się z wybranych studentów, doktorantów i pracowników Wydziału.

Wręczenie nagród miało miejsce na lutowym  posiedzeniu Rady Wydziału Technologii Drewna.

 

Choinka WTD 2018: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=okhICXvPURM

 

Erasmus+ w CV otwiera wszystkie drzwi

Semestr studiów za granicą? Dlaczego nie!? Sami zobaczcie jakie może to być ciekawe - podsyłamy link do bloga naszego Studenta, który aktualnie studiuje technologię drewna w Rumunii, w Braszowie
http://erasmusu.com/pl/erasmus-blog/tuptajac-za-jezem-erasmus-w-rumunii

Szczegóły programu Erasmus+ : http://erasmusplus.up.poznan.pl
Koordynatorem Erasmus+ na WTD jest prof. dr hab. Magdalena Zborowska (Instytut Chemicznej Technologii Drewna) - warto porozmawiać i zaplanować swój wyjazd.

Erasmus+ w CV otwiera wszystkie drzwi

 

SPOTKANIE Z FIRMĄ SKLEJKA-EKO

L1310023.JPG

 

W środę 11.05.2016 studenci II i III roku kierunku Projektowanie mebli Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odwiedzili Firmę Sklejka-Eko w Ostrowie Wielkopolskim. Wizyta maiła na celu poznanie procesu technologicznego powstawania sklejki, jak również poznanie możliwości przetworzenia gotowych pełnoformatowych arkuszy płyt drewnopochodnych i opcji ich wykorzystania. Wizyta podzielona została na trzy części związane z różnymi płaszczyznami funkcjonowania zakładu produkcyjnego.

 

WIADOMOŚCI OGOLNE I HANDLOWE:

W spotkaniu obecny był Prezes Spółki - Pan Jacek Kaszyński, który podzielił się kreatywną strategią Firmy w kolejnych latach oraz podkreślił chęć współpracy Sklejka-Eko ze studentami i pracownikami Wydziału Technologii Drewna.

W pierwszej części wizyty przedstawiono krótką prezentację o firmie. SKLEJKA – EKO S. A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Reymonta 35 jest firmą o 100-letniej tradycji w branży drzewnej. Aktualnie zatrudnia ponad 300 wykwalifikowanych specjalistów. Firma prowadzi działalność produkcyjną i handlową, związaną z wykorzystaniem surowca drzewnego.

Swoją działalność opiera na 3 wartościach:

- polityka firmy przyjazna klientowi,

- kultura organizacyjna nastawiona na ciągłą naukę i rozwój,

- etyka i odpowiedzialność.

 

Działalność firmy Sklejka-Eko SA jest od wieku związana z produkcją wysokiej jakości sklejki dla odbiorców krajowych oraz zagranicznych. Firma dostarcza swoje  wyroby dla przemysłu meblowego, samochodowego, kolejowego, branży opakowaniowej, budowlanej i stolarki wewnętrznej i zewnętrznej. Gwarancją jakości wyrobów jest fakt, że 50% produkcji  jest eksportowana na wymagające rynki Skandynawii i Europy Zachodniej.

 

WYDZIAŁ PRODUKCYJNY:

W pierwszej kolejności zwiedzania Firmy zaprezentowany został wydział produkcji sklejki. Można było zaobserwować powstanie wyrobu począwszy od składowania kłód do gotowych pkietów sklejki przeznaczonych do wysyłki. Podczas wizyty kolejno przedstawione zostały elementy procesu w kolejności technologicznej:

  • Wyrzynka
  • Łuszczarki
  • Suszenie
  • Naprawa łuszczki
  • Montaż sklejki
  • Obrzynie sklejki do wymiarów handlowych
  • Szlifowanie sklejki
  • Sortowanie i klasyfikowanie sklejki

Po zapoznaniu się z procesem produkcyjnym zaprezentowano także pracę w laboratorium, z prezentacją różnego rodzaju urządzeń do badań laboratoryjnych, jak również nowych produktów, nad którymi nieustannie pracują technolodzy z działu.

Na koniec zaprezentowany został magazynu wyrobów gotowych, gdzie trafiają gotowe do wysyłki arkusze sklejki, pokazano rozwiązania magazynowania produktów i pracę zespołu magazynowego.

 

DZIAŁ USŁUG I PRZETWARZANIA:

Kolejnym etapem zwiedzania Firmy Sklejka-Eko było zapoznanie się z działalnością działu usług i przetwarzania. Jest to część Firmy, w której realizowane są wszelkiego rodzaju przetworzenia płyt sklejkowych własnej produkcji, drewna litego, jak również innych materiałów drewnopochodnych. W tym dziale można było zapoznać się z maszynami do obróbki, tj. piłami panelowymi, służące do rozkroju pełnych formatów na formatki oczekiwane przez klienta, wiertarkami, wielopiłami, CNC, linią do strukturyzacji drewna. Na koniec wizyty można było zobaczyć ciekawe rozwiązania wykorzystania produktów oraz poznać nowe na bazie sklejki i innych materiałów drewnopochodnych, nad którymi Firma Sklejka-Eko ciągle pracuje, rozwijając tym samym swój asortyment.

 

L1310022.JPG

Zajęcia terenowe w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie

bis3.jpg

 

Biskupin to najbardziej znany w Europie Środkowej rezerwat archeologiczny. Powstał on w miejscu dawnej osady obronnej z przełomu epoki brązu i żelaza, zamieszkałej przez ludność kultury łużyckiej. Dziś stanowi najsłynniejszy obiekt polskiej archeologii, a od 1994 r. jest również Pomnikiem Historii.

 

Zajęcia terenowe w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie realizowane są w ramach przedmiotu Konserwacja drewna archeologicznego i zabytkowego. Podczas dwudniowej wizyty w Biskupinie studenci, pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Zborowskiej, uczestniczą w zajęciach teoretycznych i praktycznych, takich jak:

- wykłady z zakresu konserwacji drewna wykopaliskowego oraz dendrochronologii, prowadzone przez pracowników muzeum,

- prezentacja pracowni konserwatorskiej, zapoznanie się z technikami prac związanych z ochroną i konserwacją zabytków drewnianych,

- wykonywanie prac konserwatorskich na obiektach historycznych,

- zwiedzanie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie i innych historycznych atrakcji turystycznych regionu Pałuk.

 

bis2.jpg

 

Uczestnictwo w ćwiczeniach w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie daje studentom możliwość zapoznania się z praktyką konserwatorską w jednej z najlepszych pracowni konserwatorskich w Polsce. Pracownia ta, pod nazwą Pracowni Konserwacji Drewna Archeologicznego, założona została w 1986 roku przez dr hab. Leszka Babińskiego (absolwent WTD UP). Obecnie funkcjonuje pod nazwą Dział Konserwacji Muzealiów, specjalizując się w konserwacji i rekonserwacji mokrego drewna archeologicznego, jak również w badaniach właściwości fizycznych tego rodzaju drewna.

 

bis5.jpg

 

Drewno archeologiczne, ze względu na wysoką wilgotność, duży ubytek masy oraz osłabienie właściwości mechanicznych, wymaga natychmiastowych zabiegów konserwatorskich już na stanowisku archeologicznym, z którego zostało wydobyte. Pozostawienie tego rodzaju zabytków bez zabezpieczenia skutkuje nieodwracalnymi zmianami kształtu, a nawet całkowitą destrukcją już podczas prac wykopaliskowych.
 

Zabiegi konserwatorskie prowadzone na terenie Działu Konserwacji Muzealiów w głównej mierze polegają na wymianie wody na substancje stabilizujące wymiary konserwowanego drewna, umożliwiając bezpieczne wysuszenie zabytku. Do tego celu stosowane są głównie glikole polietylenowe o różnej masie cząsteczkowej, dobierane do procesu konserwacji w zależności od stopnia degradacji tkanki drzewnej danego obiektu.   

 

bis4.jpg

 

W pracowni konserwatorskiej w Biskupinie konserwowane były między innymi następujące zabytki:
- fragment czółna (dłubanki) ze wsi Kozarze (woj. podlaskie), I w. p.n.e., długość 5,4 m,
- płaskodenne czółno (dłubanka) z Lewina Brzeskiego (woj. opolskie) (IV w. n.e., długość 12,4 m), obecnie obiekt eksponowany jest w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,
- trumna kłodowa z Grochów Starych (woj. podlaskie)(ok. II-III w. n.e., długość 3,85 m, szerokość 1,25 m),  obiekt eksponowany jest w Państwowym Muzeum w Białymstoku,
- cembrowina wczesnośredniowiecznej studni zrębowej z Pfettrach-Hőffen, obiekt eksponowany jest w hallu Urzędu Gminy Altdorf (Bawaria, Niemcy).

 

Dyrekcji i Pracownikom Muzeum Archeologicznego w Biskupinie serdecznie dziękujemy za współpracę i możliwość pokazania Studentom pracy konserwatora zabytków "od podszewki".

 

bis1.jpg

Tekst: Magdalena Zborowska, Magdalena Broda. Fot. Magdalena Broda.

Relacja z zajęć „Narzędzia i obrabiarki”

scm1.jpg

 

Dzięki współpracy z firmami Weinig, SCM i Felder, Wydział Technologii Drewna UP w Poznaniu został niedawno wyposażony w nowoczesne obrabiarki do drewna.

W laboratorium obrabiarek stanęły urządzenia:
- strugarka czterostronna Powermat 700 firmy Weinig (obrabiarka uhonorowana złotym medalem na targach Drema 2015) - do strugania prostego i profilowego drewna litego,
- centrum obróbkowe wiertarsko-frezarskie Cyflex F900 firmy SCM – do wiercenia, frezowania rowków i frezowania krzywoliniowego głównie w elementach z płyt drewnopochodnych,
- oklejarka wąskich płaszczyzn Olimpic k360 firmy SCM – do wykończania wąskich powierzchni płaskich płyt wiórowych i MDF laminowanych za pomocą obrzeży z tworzyw sztucznych (ABS, PVC) oraz oklein lub doklejek drewnianych,
- szlifierka szeroko-taśmowa Sandya 300 firmy SCM – do szlifowania powierzchni płaskich desek i płyt o szerokości do 1100 mm za pomocą dwóch agregatów: kalibrującego oraz z belką dociskową,
- frezarka dolnowrzecionowa F900 firmy Felder – do jednostronnego frezowania prostego i profilowego.

 

scm2.jpg

 

Obrabiarki zostały użyczone Wydziałowi do celów dydaktycznych i badawczych, będą systematycznie wymieniane na najnowsze modele.

Wsparcia udzieliły także firmy:
- DDN Odpylanie - wyposażając halę w system odciągu wiórów,
- Norres - dostarczając elastyczne węże do podłączenia obrabiarek do układu odciągowego,
- Leitz - zapewniając narzędzia (wiertła i frezy) i ich uchwyty do Centrum obróbkowego,
- sia Abrasives - dostarczając taśmy ścierne do szlifierki.

 

scm3.jpg

 

Studenci na zajęciach „Narzędzia i obrabiarki” pod kierunkiem dr inż. Bartosza Pałubickiego badają zależności między różnymi parametrami obróbki drewna a jej jakością, ucząc się przy okazji obsługi nowoczesnych obrabiarek. Możliwość pracy na urządzeniach wyposażonych w najnowsze technologie pozwoli studentom zwiększyć kompetencje i podnieść ich konkurencyjność na rynku pracy.

 

Firmom Weinig, SCM, Felder, DDN Odpylanie, Norres, Leitz i sia Abrasives serdecznie dziękujemy za wsparcie!

 

scm4.jpg

Tekst: Bartosz Pałubicki, Magdalena Broda. Fot. Magdalena Broda.
Subskrybuj RSS - Okiem studenta - Fotorelacje