Publications

List of Publications

 • Bonenberg, A., Wiaderek, K., Sydor, M., Gabryelski, J. (2015): Dostępność przestrzeni przygotowania posiłków w kuchni dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. W Ergonomia niepełnosprawnym. Projekty poprawiające jakość życia (ss. 64–87). Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Branowski, B., Gabryelski, J., Głowala, S., Pohl, P., Sydor, M., Zabłocki, M. (2015): Badania właściwości antropometrycznych i biomechanicznych seniorów i osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu. W Ergonomia niepełnosprawnym. Aktywizacja zawodowa (ss. 29–48). Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Branowski, B., Sydor, M., Zabłocki, M. (2015): Wykorzystanie metody projektowania współuczestniczącego oraz technik projakościowych w projektowaniu kuchni integracyjnej. W B. Branowski (Red.), Projektowanie dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Badania. Analizy. Oceny. Konstrukcje (ss. 187–206). Poznań: Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej.
 • Pinkowski, G., Szymański, W., Gilewicz, A., Sydor, M. (2015): Wear of cemented carbide cutters after milling of MDF boards. Annals of WULS - SGGW, Forestry and Wood Technology, (90), 146–149.
 • Sydor, M. (2015a). Analiza ryzyka użytkowania wózka inwalidzkiego. W B. Branowski (Red.), Projektowanie dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Badania. Analizy. Oceny. Konstrukcje (ss. 430–441). Poznań: Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej.
 • Sydor, M. (2015b). Problematyka zachowania mobilności użytkowników wózków inwalidzkich. Rehabilitacja w Praktyce, (4), 58–61.
 • Sydor, M., Zabłocki, M., Wieczorek, B. (2015a). Urządzenia do bierno-czynnej pionizacji. W B. Branowski (Red.), Projektowanie dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Badania. Analizy. Oceny. Konstrukcje (ss. 381–397). Poznań: Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej.
 • Sydor, M., Zabłocki, M., Wieczorek, B. (2015b). Urządzenia do ćwiczeń w odciążeniu kończyn. W B. Branowski (Red.), Projektowanie dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Badania. Analizy. Oceny. Konstrukcje (ss. 398–414). Poznań: Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej.
 • Sydor, M., Zmyślony, G., Pinkowski, G., Szymański, W. (2015). The influence of pitch on the holding power of screws in Scots pine wood. Annals of WULS - SGGW, Forestry and Wood Technology, (90), 193–197.
 • Szymański, W., Pinkowski, G., Sydor, M., Pluskota, B. (2015). Design of circular saws in view of noise emission. Annals of WULS - SGGW, Forestry and Wood Technology, (90), 202–206.
 • Wiaderek, K., Bonenberg, A., Sydor, M., Gabryelski, J. (2015). Badania siły i precyzji ruchowej oraz postrzegania wzrokowego wyposażenia kuchni integracyjnej. W B. Branowski (Red.), Projektowanie dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Badania. Analizy. Oceny. Konstrukcje (ss. 299–320). Poznań: Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej.
 • Zabłocki, M., Sydor, M. (2015). Development of designing of technical resources for eldery and disabled persons. Journal of Mechanical and Transport Engineering, 67(1), 61–70.
 • Pałubicki B., Szulc M., Sandak J., Sinn G., Orłowski K. (2014): A method and device for 3D recognition of cutting edge micro geometry. Drvna Industria 65 (1), pp. 11-19
 • Sydor M., Wiaderek K., Fabisiak B., Kłos R. (2014): Economic aspects of kitchen with assistive technology equipment. Interkathedra, 30 (1), pp. 108-115
 • Pinkowski G., Szymański W. (2014): Milling quality of Norway maple (Acer platanoides L.) wood. Annals of WULS, Forestry and Wood Technology, 1 (85), pp. 180-184
 • Pinkowski G., Szymański W. (2014): Milling quality of small-leaved lime (Tilia cordata Mill.) wood. Annals of WULS, Forestry and Wood Technology, 1 (85), pp. 185-190
 • Szymański W., Pinkowski G., Tomaszewski P. (2014): Galvanizing treatment as a method to protect tools used in teaching processes. Annals of WULS, Forestry and Wood Technology, 1 (88), pp. 265-269
 • Proszyk S., Fiszbach K., Pinkowski G. (2014): Investigations upon roughness of particleboard surfaces after manual sanding. Annals of WULS, Forestry and Wood Technology, 1 (87), pp. 172-176
 • Fabisiak B., Kłos R., Wiaderek K., Sydor M. (2014): Attitudes of elderly users towards design and functionality of furniture produced in Poland in the second half of the XXth century and nowadays. Annals of WULS, Forestry and Wood Technology, 1(86), pp. 98-103
 • Bekhta P., Proszyk S., Krystofiak T., Mamonova M., Pinkowski G., Lis B. (2014): Effect of thermomechanical densification on surface roughness of wood veneers. Wood Mater. Sci. Eng. 9 (4), pp. 233-245
 • Gilewicz A., Warcholinski B., Szymanski W., Grimm W. (2013). CrCN/CrN+ta-C multilayer coating for applications in wood processing. Tribol. Int., vol. 57 (January 2013), s. 1-7. (35 pkt. MNiSzW).
 • Pinkowski G., Szymański W., Krauss A. (2013). Milling quality of sweet cherry (Prunus avium L.) wood on a CNC woodworking machine. Annals of WULS. Forestry and Wood Technology, 84, 36-41. (6 pkt. MNiSzW).
 • Dobór wózka inwalidzkiego dla osoby dorosłej. Rehabilitacja w Praktyce, 3, 67–69. (4 pkt. MNiSzW).
 • Sydor, M., Zabłocki, M. (2013). Propozycja systemu klasyfikacji wózków inwalidzkich dla potrzeb ergonomii. W: Ergonomia w architekturze i urbanistyce: kierunki badań w 2013 roku (s. 79–86). Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego (czasopismo naukowe spoza listy MNiSzW).
 • Sydor, M. (2013b). Nietypowe tworzywo w budowie maszyn. Maszyny Meble.pl, (1), 34–36.
 • Sydor, M. (2013c). Historia pilarek ramowych. Maszyny Meble.pl, (1), 38–42.
 • Grzanka M., Pałubicki B. (2013). Drukowane narzędzia. Maszyny Meble.pl, (1), ss. 12–14, 2013.
 • Pałubicki B., Kien W. (2013). Systemy szlifowania drewna litego i tworzyw drzewnych. Biznes meble.pl. 8/2013.
 • Kien W., Pałubicki B (2013). Współczesne rozwiązania w strugarkach czterostronnych. Biznes meble.pl. 8/2013.
 • Pałubicki B. (2013) Dwa dni pełne obserwacji i wrażeń. Gazeta Przemysłu Drzewnego GPD24.pl. 6/2013 s. 12.
 • Kien W., Pałubicki B., Osajda M. (2013). Współczesne tendencje w rozkroju płyt drewnopochodnych. Biznes meble.pl, (30), 4/2013 ss. 120-127.
 • Kaczorowski W., Batory D., Szamański W. /błąd druku w nazwisku/, Niedzielski P. (2012): Carbon-based layers for mechanical machining of wood-based materials. Wood Science and Technology. Wood Sci Technol (2012) 46: 1085-1096 DOI 10.1007/s00226-012-0469-8
 • Erratum to Wood Sci Technol DOI 10.1007/s00226-012-0469-8: Carbon-based layers for mechanical machining of wood-based materials. Kaczorowski W., Batory D., Szymański W., Niedzielski P. Wood Sci Technol (2012) 46: 1097 DOI 10.1007/s00226-012-0476-9 (IF 1,727)
 • Pinkowski G., Szymański W., Nosowski T. (2012): Analyses of surface roughness in selected wood species after machining on a CNC woodworking centre. Annals WULS – SGGW. Foresty and Wood Technology 79: 164-169
 • Szymański W., Pinkowski G. (2012): The effect of feed speed on effectiveness of chip evacuation in drilling of wood materials. Annals WULS – SGGW. Foresty and Wood Technology 80: 138-143
 • Grzanka M., Pałubicki B. 2012: A 3D Fused Deposition Modeling Printer for Rapid Prototyping of wood cutting tool bodies; Ann. WULS-SGGW, For. and Wood Technol. vol. 78: 47-50,
 • Pałubicki B., Grzanka M. 2012: Tension Stiffness and Strength of the ABS Prototypes Printed on the 3D Fused Deposition Modeling Printer; Ann. WULS-SGGW, For. and Wood Technol. vol. 79: 143-146,
 • Wieloch G., Cieloszyk J., Kowalski M. (2012): Edge machining by „MAKOR“ system – the way to raising edge quality. Proceedings of the 8th International Science Conference „Chip and Chipless Woodworking Processes”. Ed. Technical University in Zvolen
 • Wieloch G., Dzurenda L., Zawada M., Cieloszyk J. (2012): The characteristics of chips created as a result of oak wood turning with sprt knife. Proceedings of the 8th International Science Conference „Chip and Chipless Woodworking Processes”. Ed. Technical University in Zvolen
 • Porankiewicz B., Małdziński L., Wieloch G. (2012): The influence of gas nitriding of drill edges surface on their wear during driling of particle boards. W: Innowative manufacturing technology. (Materiały II międzynarodowej konf., 2012, red. Piotr Rusek). Kraków: Instytut Zawansowanych technologii Wytwarzania s.63-?
 • Porankiewicz B., Małdziński L., Wieloch G. (2012): The Effect of Gas Nitriding on Wear of Drill Bits during Particle Board Drilling. Computational methods in science and technology 18(2), 103-109
 • Sydor M. (2012): Dobór wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnego dziecka. Rehabilitacja w Praktyce. Nr: 3/2012:69 (2 pkt. wg wykazu MNiSW z 17.09.2012)
 • Sydor M. (2012): Wózek inwalidzki do aktywnej rehabilitacji. [W:] Aktywna Rehabilitacja. Zwiększanie samodzielności i niezależności życiowej osób po URK. Red. T. Tasiemski. Wyd. Jeden Świat. Warszawa. Str. 179-212 (objętość ok. 3 arkusze wyd.)
 • Sydor M. (2012): Oprzyrządowanie samochodów dla osób po URK. [W:] Aktywna Rehabilitacja. Zwiększanie samodzielności i niezależności życiowej osób po URK. Red. T. Tasiemski. Wyd. Jeden Świat. Warszawa. Str. 253-264 (objętość ok. 1 arkusz wyd.)