Ocena wyróżniająca dla kierunku technologia drewna

Kierunek studiów Technologia drewna – otrzymał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Spośród przyjętych przez PKA ośmiu kryteriów jakościowych – aż w pięciu kierunek Technologia drewna uzyskał najwyższą ocenę.
Według Prezydium PKA Technologia drewna prowadzona na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w stopniu wyróżniającym spełnia większość kryteriów jakościowych na poziomie studiów I i II stopnia. Pięć kryteriów odnoszących się do:

  • celów i efektów kształcenia oraz sytemu weryfikacji,
  • programu studiów,
  • zasobów kadrowych,
  • prowadzenia badań naukowych,
  • wewnętrznego systemu zapewnienia jakości, otrzymało ocenę wyróżniającą.