REKRUTACJA

rekrutacja_krok po kroku.png

 

KROK PO KROKU

 

REKRUTACJA NA STUDIA INŻYNIERSKIE
czytaj więcej ...

 

REKRUTACJA NA STUDIA MAGISTERSKIE
czytaj więcej ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Od rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 NIE OBOWIĄZUJE egzamin z rysunku odręcznego dla kandydatów na kierunek Projektowanie mebli.

 

Odpłatność za studia

Studia niestacjonarne, a także powtarzanie przedmiotów na studich stacjonarnych są odpłatne. Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem semestru.

Wyskość opłat: https://wtd.up.poznan.pl/pl/term-art/oplaty


TERMINARZ

rekrutacja_terminarz.jpg

Harmonogram rekrutacji opracowywany jest centralnie przez Dział Studiów i Spraw Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest on ustalany indywidualnie na każdy rok rekrutacji. W celu zapoznania się z obecnymi terminami, prosimy o wybór odpowiedniego typu studiów i przejście do Harmonogramu rekrutacji na interesujący nas rok. Jeżeli harmonogram na interesujący nas rok nie widnieje na liście, oznacza to że nie został on jeszcze stworzony i należy powrócić na stronę za pewien czas.


DOKUMENTY

rekrutacja_dokumenty.jpg

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, zobowiązani są złożyć, w wyznaczonym terminie i miejscu następujące dokumenty (w koszulce krystalicznej A4, pierwsza kartka to trzecia strona ankiety osobowej wydrukowanej z systemu rekrutacyjnego): 

  • poświadczoną przez Uczelnię kopię świadectwa dojrzałości (wykonane kserokopie dokumentów muszą być czytelne; zgodność kopii z oryginałem będzie potwierdzana w Uczelni, w dniu składania dokumentów, należy mieć ze sobą oryginał),
  • kopię pierwszej strony świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
  • dowód uiszczenia opłaty za legitymację studencką.

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, kandydat składa dodatkowo:

  • dokument potwierdzający zmianę nazwiska (tylko osoby posiadające świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),
  • zaświadczenie w oryginale o statusie laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu ogólnopolskiego,
  • w przypadku cudzoziemców oświadczenie o znajomości j. polskiego na poziomie wystarczającym do podjęcia studiów w tym języku.

Wymaganie dotyczące zdjecia (standard dowodowy): zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (jasne szkła są dopuszczalne jeśli oczy są dobrze widoczne, a w szkłach nie odbija się światło), patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.