Zapytanie ofertowe

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertą do rozbudowy systemu cyfrowej korelacji obrazu, zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 03/2022, jest oferta pochodząca z firmy:
Spectro-Lab, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 100/102 tel. 22 675-25-67, www.spectro-lab.pl
Firma spełniła kryterium oceny ofert, zdobywając największą liczbę punktów (zgodnie z przelicznikiem opisanym w zapytaniu ofertowym nr 03/2022).

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

Subskrybuj RSS - Zapytanie ofertowe