Tematyka badawcza

Badania

  1. Zagospodarowanie odpadów roślin jednorocznych jako surowca w przemyśle tworzyw drzewnych.
  2. Poużytkowe tworzywa drzewne jako substytut wiórów w procesie wytwarzania płyt wiórowych.
  3. Kompozyty z cząstek lignocelulozowych i odpadowych polimerów termoplastycznych.
  4. Modyfikacja żywic klejowych celem zwiększenia ich reaktywności oraz polepszenia wytwarzanych przy ich użyciu płyt wiórowych.
  5. Wpływ różnych czynników na emisję formaldehydu z tworzyw drzewnych oraz kształtowanie się jego stężeń w powietrzu pomieszczeń.
Subskrybuj RSS - Tematyka badawcza