działalność naukowo - badawcza

PUBLIKACJE NAUKOWE

  • Mirski R., Dziurka D., Dukarska D., Czarnecki R., Cofta G., 2014. The Influence of Microfungi on Physicomechanical Properties of Particleboards. BioResources, 9(4): 6329-6339.
  • Bekhta P., Proszyk S., Krystofiak T., 2014: Colour in short-term thermo-mechanically densified veneer of various wood species. European Journal of Wood and Wood Products, 72(6): 785-797.

PROJEKTY BADAWCZE

Pasywne akustycznie materiały do produkcji mebli. 2012-2015, 179906.

Wpływ udziału drobnych frakcji wiórów w warstwie wewnętrznej na właściwości mechaniczne oraz stabilność wymiarową płyt OSB. 2010-2013, N N309 428138.

Wpływ dodatku TiO2 oraz wypełniaczy nieorganicznych do żywicy fenolowej na właściwości mechaniczne oraz barwę spoiny klejowej sklejek wodoodpornych. 2009-2011, N N309 070236.

Rola reakcji rodnikowych w klejeniu drewna rezolową żywicą fenolowo-formaldehydową w warunkach wytwarzania tworzyw drzewnych. 2008-2011, N N508 473034.

Subskrybuj RSS - działalność naukowo - badawcza