Projekty

Modelowanie właściwości nowych lekkich drewnopochodnych płyt komórkowych z auksetycznymi rdzeniami

NCN (ST8) Projekt Opus 11

Modelowanie właściwości nowych lekkich drewnopochodnych płyt komórkowych z auksetycznymi rdzeniami. Projekt finansowany przez NCN (ST8) realizowany od 01.02.2017 do 31.01.2020. Kierownik projektu prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski.

Celem badań jest określenie właściwości sprężystych i opracowanie modeli homogenizacji nowych warstwowych płyt drewnopochodnych z auksetycznymi i żebrowymi rdzeniami. W ramach projektu zamierza się rozwiązać następujące problemy naukowe: w jakim zakresie rodzaj materiału, wymiary i kształt komórek lub żeber wpływa na stałe sprężyste rdzenia z tworzyw drzewnych; w jakim stopniu impregnacja papieru żywicami wpływa na stałe sprężyste komórkowego rdzenia; jaki jest wpływ stałych sprężystych okładzin oraz rdzeni na właściwości sprężyste warstwowych kompozytów z tworzyw drzewnych; jak sztywność i wytrzymałość struktur o synklastycznej krzywiźnie zależy od właściwości sprężystych auksetycznego rdzenia; czy jest możliwa homogenizacja struktury nowych płyt warstwowych z tworzyw drzewnych; w jakim zakresie zmiana wilgotności i temperatury powietrza wpływa na właściwości sprężyste i wytrzymałość nowych płyt warstwowych. Rozwiązanie przedstawionych problemów naukowych umożliwi scharakteryzowanie właściwości nowych płyt warstwowych o rdzeniach auksetycznych, heksagonalnych i żebrowych.

An innovative and open learning resource for professionals of the furniture industry to expand their knowledge and provide added value for the Green Public Procurement

Program: Erasmus+

An innovative and open learning resource for professionals of the furniture industry to expand their knowledge and provide added value for the Green Public Procurement

Jest to współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, która uwzględnia innowacyjne i otwarte zasoby edukacyjne przeznaczone dla profesjonalistów z branży meblarskiej w celu poszerzenia wiedzy oraz zapewnienia wartości dodanej dla zamówień publicznych. Głównym celem jest opracowanie i rozwijanie kursu e-learningowego dla obecnych i przyszłych pracowników branży meblarskiej. Co pozwoli na podniesienie ich kompetencji  projektowych i produkcyjnych w odniesieniu do GPP (Green Public Procurement - Zielonych Zamówień Publicznych).  Aby osiągnąć ten cel będą prowadzone następujące działania:

  • analiza porównawcza i gromadzenie danych, przykłady dobrej praktyki oraz autentyczne przypadki "zielonych" przetargów, niezbędne do określenia potrzeb i kompetencji europejskiego przemysłu meblarskiego, wymaganych przy ubieganiu się o zielone zamówienia publiczne;
  • opracowanie wspólnego programu nauczania z uwzględnieniem różnych trybów uczenia się i innowacyjnych rozwiązań;
  • tworzenie materiałów do nauki i nauczania, z uwzględnieniem metod i narzędzi pedagogicznych.

Kierownikiem projektu jest dr inż. Julia Lange. Projekt jest realizowany przez 6 partnerów z 4 krajów europejskich (Bułgaria, Polska, Rumunia i Hiszpania) w tym:

 

http://www.gpp-furniture.eu/

 

Baltse@nior: innovative solutions to support enterprises in the baltic sea region in product development aimed at raising comfort and safety of seniors home living

Od 1 maja 2016 roku trwa realizacja nowego projektu pt.: „BaltSe@nioR: Innovative solutions to support BSR enterprises in product development aimed at raising comfort and safety of seniors home living”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region (nr rejestracyjny #R030). Projekt zarządzany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Kierownikiem projektu jest dr Beata Fabisiak. Projekt otrzymał status projektu flagowego (Flagship Project) uzyskując priorytet ważności w teraźniejszych i przyszłych działaniach w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego.

Wzmacniając współpracę ponadnarodową i angażując specjalistów różnych branż projekt BaltSe@nioR ma na celu próbę przekształcenia globalnego wyzwania, jakim jest zapewnienie seniorom warunków odpowiadających ich potrzebom w nowe, fascynujące możliwości biznesowe dla przedsiębiorstw w Regionie Morza Bałtyckiego. Wykorzystując szerokie kompetencje czołowych ekspertów Regionu Morza Bałtyckiego w dziedzinie meblarstwa, wzornictwa, technologii teleinformatycznych i robotyki, ekonomii i nauk społecznych, projekt BaltSe@nioR dostarczy zestawu innowacyjnych narzędzi, wiedzy oraz metod pracy wspomagających przedsiębiorstwa w procesie tworzenia nowych produktów dostosowanych do potrzeb osób starszych. Odpowiadając na potrzebę podniesienia komfortu i bezpieczeństwa seniorów, projekt przyczyni się tym samym do zwiększenia potencjału innowacyjnego przemysłu meblarskiego w Regionie Morza Bałtyckiego.

W projekcie uczestniczą partnerzy z 9 państw Regionu Morza Bałtyckiego: Polski, Danii, Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec, Szwecji, Norwegii i Finlandii.

 

 

Subskrybuj RSS - Projekty