Tematyka badawcza

Tematyka Badawcza

 

 • Oznaczanie zawartości składników strukturalnych i niestrukturalnych w surowcach lignocelulozowych.
 • Oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej biomasy stałej.
 • Proces fermentacji biomasy w kontekście wykorzystania energetycznego.
 • Analiza lotnych związków organicznych z biomasy roślinnej i produktów przemysłu drzewnego i meblarskiego.
 • Analiza lotnych związków organicznych oraz metabolitów wydzielanych przez mikroorganizmy podczas biodegradacji biomasy.
 • Preparatyka bioprzyjaznych środków ochrony drewna.
 • Naturalne i nowo syntetyzowane związki jako źródło potencjalnych fungicydów.
 • Wykorzystania preparatów celulozy modyfikowanej i nanocząsteczek związków magnezu do odkwaszania i wzmacniania papierów historycznychOznaczenie zawartości podstawowych składników drewna archeologicznego i stopnia jego degradacji.
 •  Opracowanie nowych metod konserwacji drewna archeologicznego i zabytkowego.
 • Wysokotemperaturowa obróbka surowców lignocelulozowych.
 • Modyfikacja termiczna drewna oraz innych materiałów lignocelulozowych.
 • Modyfikacja chemiczna drewna oraz innych materiałów lignocelulozowych (acetylacja, działanie alkoholem furfurylowym, amoniakiem).
 • Opracowanie nowych metod modyfikacji drewna.
 • Otrzymywanie z biomasy materiałów węglowych.
 • Wykorzystanie węgli aktywnych do celów adsorpcyjnych i w elektrochemii.
 • Wykorzystanie zmodyfikowanych materiałów lignocelulozowych do otrzymywania kompozytów z polimerami termoplastycznymi.
 • Kompozyty przezroczyste otrzymywane z materiałów lignocelulozowych.

 

Subskrybuj RSS - Tematyka badawcza