Publikacje

Wykaz publikacji

WYKAZ PUBLIKACJI ZA 2019 ROK

Publikacje w czasopismach ujętych w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

1.       Babiński L., Zborowska M., Fabisiak E., Prądzyński W. (2019): Are the wooden remains of the Lusatian culture settlement at Biskupin safe? Decomposition of archaeological oak wood samples during a 10-year experiment. Archaeological and Anthropological Sciences 2019, 11(12): 6583–6594 https://doi.org/10.1007/s12520-019-00926-0 (100 pkt MNiSW, IF=1.978)

2.       Babiński L., Fabisiak E., Zborowska M., Michalska D., Prądzyński W. (2019): Changes in oak wood buried in waterlogged peat: shrinkage as a complementary indicator of the wood degradation rate. European Journal of Wood and Wood Products 2019, 77:691–703  https://doi.org/10.1007/s00107-019-01420 (140 pkt MNiSW, IF= 1.901)

3.       Bocianowski J., Fabisiak E., Joachimiak K. , Wojech R., Wójciak A. (2019): Miscanthus giganteus as an auxiliary raw material in NSSC birch pulp production. Cellulose Chemistry and Technology, 53(3-4), 271-279 (40 pkt MNiSW, IF=0.833)

4.       Bocianowski J., Fabisiak E., Joachimiak K., Wójciak A. (2019): NSSC Pulping of Miscanthus Giganteus and Birch Wood. Part 2: A Comparison of Papermaking Potential and Strength Properties. Wood Research, 64(2), 281 – 292 (70 pkt MNiSW, IF= 0.642)

5.       Broda M., Curling S.F., Spear M.J., Hill C.A.S. (2019): Effect of methyltrimethoxysilane impregnation on the cell wall porosity and water vapour sorption of archaeological waterlogged oak. Wood Science and Technology 53(3), 703-726. https://doi.org/10.1007/s00226-019-01095-y (200 pkt MNiSW, IF=1.912)

6.       Broda M., Mazela B., Dutkiewicz A. (2019): Organosilicon compounds with various active groups as consolidants for the preservation of waterlogged archaeological wood. Journal of Cultural Heritage 35 (2019), 123-128 (100 pkt MNiSW, IF=1.955)

7.       Broda M., Mazela B., Radka K. (2019): Methyltrimethoxysilane as a stabilising agent for archaeological waterlogged wood differing in the degree of degradation. Journal of Cultural Heritage 35 (2019), 129–139 (100 pkt MNiSW, IF=1.955)

8.       Broda M., Popescu C.-M. (2019): Natural and artificial degradation process occurring in oak wood evaluated by infrared spectroscopy and X-ray diffraction. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 209, 280-287. https://doi.org/10.1016/j.saa.2018.10.057 (100 pkt MNiSW, IF=2.931)

9.       Cerazy-Waliszewska J., Jeżowski S., Łysakowski P., Waliszewska B., Zborowska M., Sobańska K., Ślusarkiewicz-Jarzina A.,Białas W., Pniewski T. (2019): Potential of bioethanol production from biomass of various Miscanthus genotypes cultivated in three-year plantations in west-central Poland. Industrial Crops & Products 141, ss.14; doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.111790 (200 pkt  MNiSW, IF=4.191)

10.   Depczyńska E., Furgał M., Mazela B., Perdoch W. (2019): Silylated Linseed Oil – Invisible Wood Protection? Surface Coatings International 2019/1, 22-26 (20 pkt MNiSW)

11.   Depczyńska E., Mazela B. (2019): Modern bio-based wood coatings –potential for the future. Surface Coatings International 2019/2, 78-83 (20 pkt MNiSW)

12.   Joachimiak ., Wojech R., Wójciak A. (2019): Comparison of Miscanthus giganteus and birch wood NSSC pulping. Part 1: The effects of technological conditions on certain pulp properties. Wood Research, 64(1), 49 - 58 (70 pkt MNiSW, IF= 0.642)

13.   Kawalerczyk J., Dziurka D., Mirski R., Grześkowiak W. (2019): The effect of veneer impregnation with a mixture of potassium carbonate and urea on the properties of manufactured plywood. Drewno 2019, 62(203), DOI: 10.12841/wood.1644-3985.281.12 (70 pkt MNiSW, IF= 0.857)

14.   Kolanowski Ł., Graś M., Bartkowiak M., Doczekalska B., Lota G. (2019): Electrochemical capacitors based on electrodes made of lignocellulosic waste materials. Waste and Biomass Valorization doi.org/10.1007/s12649-019-00598-w. (70 pkt MNiSW, IF=2.358, brak przypisanej dyscypliny NL)

15.   Kowalczuk J., Rachocki A., Broda M., Mazela B., Ormondroyd G.A., Tritt-Goc J. (2019): Conservation process of archaeological waterlogged wood studied by spectroscopy and gradient NMR methods. Wood Science and Technology. Journal of the International Academy of Wood Science ISSN 0043-7719 Vol 53 Nr 6 (200 pkt MNiSW, IF=1.912)

16.   Kryg P., Mazela B., Broda M. (2019): Dimensional Stability and Moisture Properties of Gap-Fillers Based on Wood Powder and Glass Microballoons. Studies in Conservation (70 pkt MNiSW, IF=0.797)

17.   Kurek J., Kwaśniewska-Sip P., Myszkowski K., Cofta G., Barczyński P., Murias M., Kurczab R., Śliwa P., Przybylski P. (2019): Antifungal, anticancer, and docking studies of colchiceine complexes with monovalent metal cation salts. Chem Biol Drug Des. 2019 Sep; 94(5):1930-1943 (70 pkt MNiSW, IF=2.256, brak przypisanej dyscypliny NL)

18.   Kwaśniewska-Sip P., Bartkowiak M., Cofta G., Nowak P. B. (2019): Resistance of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) after Treatment with Caffeine and Thermal Modification against Aspergillus niger. BioResources 14(1), 1890-1898 (100 pkt MNiSW, IF= 1.396)

19.   Łukawski D., Grześkowiak W., Dukarska D., Mazela B., Łękawa-Raus A., Dudkowiak A. (2019): The influence of surface modification of wood particles with carbon nanotubes on properties of particleboard glued with phenol-formaldehyde resin. Drewno 2019, Vol. 62, No. 203, DOI: 10.12841/wood.1644-3985.265.03 (70 pkt MNiSW, IF= 0.857)

20.   Mania P., Majka J., Zborowska M. (2019): The effect of thermo-mechanical treatment of moso bamboo (Phyllostachys Pubescens) on its sorption and physicomechanical properties. Drvna industria 2019, 70 (3): 265-272 (40 pkt, IF=0.776)

21.   Pilarska A., Pilarski K., Waliszewska B.,  Zborowska M., Witaszek K., Waliszewska H.,  Kolasiński M., Szwarc-Rzepka K. (2019): Evaluation of biomethane yields from high-energy organic waste and sewage sludge: a pilot study for  a wastewater treatment plant. Environmental Engineering and Management Journal, Vol.18, No. 9, 2019-2030 (70 pkt MNiSW, IF=1.186)

22.   Siuda J., Mazela B., Perdoch W. (2019): Waterlogged archaeological wood silanization with mtmos. Drewno 2019, Vol. 62, No. 203, DOI: 10.12841/wood.1644-3985.D04.05 (70 pkt MNiSW, IF= 0.857)

23.   Siuda J., Perdoch W., Mazela B., Zborowska M. (2019): Catalyzed Reaction of Cellulose and Lignin with Methyltrimethoxysilane—FT-IR, 13C NMR and 29Si NMR Studies. Materials 2019, 12, 2006; doi:10.3390/ma12122006 (140 pkt MNiSW,IF= 2.972)

24.   Stachowiak-Wencek A. (2019): Influence of the packing method of wood products on the emission of volatile organic compounds. Wood Research 64(3): 515-528. (70 pkt MNiSW, IF=0.642)

25.   Stachowiak-Wencek A., Zborowska M., Waliszewska H., Waliszewska B. (2019): Chemical changes in lignocellulosic biomass (corncob) influenced by pretreatment and anaerobic digestion (AD). Bioresourse (100 pkt MNiSW, IF= 1.396)

26.   Stachowiak-Wencek A., Zborowska, M., Walkowiak M., Waliszewska H., Waliszewska B. (2019): Utilization of post-fermentation maize waste by thermal conversion. Drewno, 62(204) DOI: 10.12841/wood.1644-3985.289.01 (70 pkt MNiSW, IF= 0.857)

27.   Waliszewska B., Mleczek M., Zborowska M., Goliński P., Rutkowski P., Szentner K. (2019): Changes in the chemical composition and the structure of cellulose and lignin in elm wood exposed to various forms of arsenic. Cellulose 26: 6303–6315. https://doi.org/10.1007/s10570-019-02511 (100 pkt MNiSW, IF= 3.917)

28.   Waliszewska H., Zborowska M., Stachowiak-Wencek A., Waliszewska B., Czekała W. (2019): Lignin transformation of one-year-old plants during anaerobic digestion (AD). Polymers, 11(5), 835 (100 pkt MNiSW, IF=2.935)

Publikacje w czasopismach naukowych spoza wykazu czasopism

1.      Kwiatkowska A., Wojech R., Wójciak A. (2019): Badania efektywności odkwaszania papieru alkoholową dyspersją tlenku magnezu o rozmiarach  nanometrycznych. Notes konserwatorski, 20, 93-128  4 pkt wg listy MNiSW z 2017 r.

Inne formy upowszechniania wyników badań naukowych

Wystąpienia konferencyjne:

1.       Cao Z., Perdoch W., Mazela B. (2019): Wzmacnianie bibuły tissue powłoką z nanocelulozy modyfikowanej alkoksysilanami (Paper tissue reinforcement through the nanocellulose coating modified with alkoxysilanes). XIV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Techniczna INPAP, 10-12 czerwca 2019 r., Augustów

2.       Grześkowiak W. Ł., Moliński K. (2019): Effect of heating of the protected wood and the time of storage of the preparation on fire protection effectiveness. 49 Międzynarodowe Colloquium Biometryczne, Siedlce 8–12 września (abstract+poster)

http://www1.up.poznan.pl/cb49/streszczenia.pdf

3.       Wójciak A., Kwiatkowska A., Wojech R. (2019): Odkwaszanie papieru alkoholową dyspersją nanocząsteczek związków magnezu: ocena możliwości neutralizacji kwasów. VIII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska - Problemy Muzeów Związane z Zachowaniem i Konserwacją Zbiorów /8th International Conservation Conference -  Problems connected with keeping and conservation of collections in museums, 10-12 październik 2018 r., MNR Szreniawa k. Poznania; pełny tekst wystąpienia: Materiały Konferencyjne s. 178-185, wyd. MNR Szreniawa

Zgłoszenia patentowe:

1.       Autorzy: B. Mazela, W. Perdoch, T. Nowak; Tytuł: Środek do konserwacji drewnianych obiektów zabytkowych i metoda jego wytwarzania; Nr zgłoszenia P.430661

2.       Autorzy: B. Mazela, W. Perdoch, T. Nowak; Tytuł: Środek do konserwacji drewnianych obiektów zabytkowych i metoda jego wytwarzania; Nr zgłoszenia EP19219977.6.

 

WYKAZ PUBLIKACJI ZA 2018 ROK

Publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu Ministra NiSzW:

 1. Broda M. (2018): Biological effectiveness of archaeological oak wood treated with methyltrimethoxysilane and PEG against Brown-rot fungi and moulds. International Biodegradation & Biodeterioration 134, 110-116 (30 pkt., IF= 3,562)
 2. Broda M., Majka J., Olek W., Mazela B. (2018): Dimensional Stability and Hygroscopic Properties of Waterlogged Wood Treated with Alkoxysilanes. International Biodegradation & Biodeterioration 133, 34–41 (30 pkt., IF= 3,562)
 3. Broda M., Mazela B., Frankowski M. (2018): Durability of wood treated with AATMOS and caffeine – towards the long-term carbon storage. Maderas. Ciencia Y Tecnología, 20(3), 455-468. DOI: 10.4067/S0718-221X2018005031501 (30 pkt., IF= 1,1)
 4. Doczekalska B., Kuśmierek K., Świątkowski A., Bartkowiak M. (2018): Adsorption of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid and 4-chloro-2-metylphenoxyacetic acid onto activated carbons derived from various lignocellulosic materials. Journal of Environmental Science and Health, Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes Part B, 53 (5), 290–297 (if= 1.362, pkt. 20)
 5. Komasa A.,Winkie M., Kwaśniewska-Sip P., Cofta G. (2018): Synthesis, spectroscopic, theoretical and antifungal activity study of gemini 3-hydroxy- and 3-hydroxymethylpyridinium dibromides. Journal of Molecular Structure V 1171, 5 11; 888-897 (if = 2.011, pkt. 20)
 6. Kurek J.,  Kwaśniewska-Sip, P Myszkowski K., Cofta G.,  Murias M., Barczyński P., Jasiewicz B., Kurczab R. (2018): 7-Deacetyl-10-alkylthiocolchicine derivatives – new compounds with potent anticancer and fungicidal activity. MedChemComm 9, 1708-1714 (if = 2.342, pkt. 30)
 7. Kwaśniewska-Sip, P., Cofta, G., Nowak P.B. (2018): Resistance of fungal growth on Scots pine treated with caffeine. International Biodeterioration and Biodegradation Volume 132, August 2018, Pages 178-184 (if = 3.562, pkt. 30)
 8. Łucejko, J.J., Mattonai, M., Zborowska, M., (...), Ribechini, E., Modugno, F. (2018): Deterioration effects of wet environments and brown rot fungus Coniophora puteana on pine wood in the archaeological site of Biskupin (Poland).  Microchemical Journal 138, pp. 132-146 (if = 2.746, pkt. 35)
 9. Majka  J., Zborowska M., Fejfer M., Waliszewska B., Olek W. (2018): Dimensional stability and hygroscopic properties of PEG treated irregularly degraded waterlogged Scots pine wood. Journal of Cultural Heritage, 31: 133-140 (if= 1.838, pkt. 25)
 10. Michczyńska D.J., Krąpiec M., Michczyński A., Pawlyta J., Goslar T., Nawrocka N., Piotrowska N., Szychowska-Krąpiec E., Waliszewska B., Zborowska M. (2018): Different pretreatment methods for 14C dating of Younger Dryas and Allerød pine wood (Pinus sylvestris L.). Quaternary Geochronology, DOI: 10.1016/j.quageo.2018.07.013 (if = 3.440, pkt. 40)
 11. Mleczek M., Gąsecka M., Waliszewska B., Magdziak Z., Szostek M., Rutkowski P., Kaniuczak J., Zborowska M., Budzyńska S., Mleczek P., Niedzielski P. (2018): Salix viminalis L. - A highly effective plant in phytoextraction of elements. Chemosphere 212 (2018) 67-78. (if = 4.427, pkt. 35)
 12. Mleczek, M. Goliński, P., Waliszewska, B., Mocek, A., Gąsecka, M., Zborowska, M.,  Magdziak, Z., Cichy, W.J.,  Mazela, B., Kozubik, T.,  Mocek-Płóciniak, A., Moliński, W.,  Niedzielski, P. (2018): The importance of substrate compaction and chemical composition in the phytoextraction of elements by Pinus sylvestris L. Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 53(11): 1029-1038 DOI: 10.1080/10934529.2018.1471116 (if = 1.273, pkt. 20)
 13. Ratajczak I., Woźniak M., Kwaśniewska-Sip P., Szentner K., Cofta G., Mazela B. (2018): Chemical characterization of wood treated with a formulation based on propolis, caffeine and organosilanes. European Journal of Wood and Wood Products, 76: 775 -781 DOI: 10.1007/s00107-017-1257-9 (if = 1.401, pkt. 30)
 14. Stachowiak-Wencek A., Zborowska M., Waliszewska H., Waliszewska B. (2018): Changes in the lignin structure of maize residues during methane fermentation. (Zmiany struktury ligniny osadek kukurydzy pod wpływem fermentacji metanowej). Przemysł Chemiczny 97/12(2018), s. 2162-2165, DOI: 10.15199/62.2018.12.30 (if = 0.399, pkt. 15)
 15. Stachowiak-Wencek A.,  Zborowska M.,  Waliszewska B.,  Prądzyński W. (2018): Zmiany barwy drewna wenge po obróbce chemicznej i naświetlaniu (ang. Discoloration of wenge wood after chemical treatment and light irradiation). Przemysł Chemiczny, 2018, No 1.    DOI:10.15199/62.2018.1.15 (if = 0.385, pkt.15)
 16. Tamburini, D., Cartwright C.R., Cofta, G., Zborowska, M., Mamoňová, M. (2018):  Distinguishing the Signs of Fungal and Burial-Induced Degradation in Waterlogged Wood from Biskupin (Poland) by Scanning Electron Microscopy. Microscopy and Microanalysis 24(2), pp. 163-182 (if = 2.124, pkt. 45)
 17. Waliszewska H., Zborowska M., Waliszewska B., Borysiak S., Antczak A., Czekała W. (2018): Transformation of Miscanthus and Sorghum Cellulose during methane fermentation. Cellulose. https://doi.org/10.1007/s10570-017-1622-1 (if = 3.417, pkt.45)
 18. Zborowska M., Prądzyński W., Kusiak W., Stachowiak-Wencek A., Roszyk E., Moliński W. (2018): A selection of the application of Pinus sylvestris L. from Puszcza Notecka by chemical analysis. Drewno, 61: 202 DOI:10.12841/wood.1644-3985.D10.02 (if = 0.311, pkt. 15)

Publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu Ministra NiSzW

 1. Bartkowiak M., Orszulak G., Doczekalska B. (2018): Thermal analysis of activated carbons from biomass. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. No 104, 96-100 (10 pkt.)
 2. Bocianowski J., Joachimiak K., Wójciak A. (2018): The influence of Miscanthus giganteus addition as an auxiliary raw material on NSSC birch pulp strength properties. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. No 101, 181-184 (10 pkt.)
 3. Can A. , Grześkowiak W. , Özlüsoylu İ. (2018): Improving the Fire Resistance of Heat Treated Wood by Using Environment-Friendly Substance. Journal of Bartin Faculty of Forestry, 20 (3), 519-524 (2 pkt.)
 4. Cofta G., Bujnowicz K., Doczekalska B. (2018): A. niger susceptibility of HDPE/hemp composites. Part 1: Resistance to growth of A. niger on the surface. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. No 104, 109-112 (10 pkt.)
 5. Cofta G., Bujnowicz K., Roszyk E., Doczekalska B. (2018): A. niger susceptibility of HDPE/hemp composites. Part 2: Mechanical tests. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. No 104, 113-116 (10 pkt.)
 6. Cofta G., Kwaśniewska-Sip P., Weltrowski K. (2018): Caffeine as anti-mould additive for wood preservative contain copper. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. No 104, 101-105 (10 pkt.)
 7. Cofta G., Grześkowiak W., Kwaśniewska-Sip P. (2018): Flammability of wood treated with caffeine. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. No 104, 106-108 (10 pkt.)
 8. Doczekalska B., Marcinkowski M., Bartkowiak M., Katolik Z. (2018): The study of physicochemical properties of activated carbons obtained from nut shells. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. No 104, 75-79 (10 pkt.)
 9. Grześkowiak W., Przybylska M. (2018): The fireproof degree of plywood protection depending on the impregnation method. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. No 104, 26-30  (10 pkt.)
 10. Grześkowiak W., Skarżyński M., Szulc A. (2018): Effectiveness of fire retardants covered with natural oil subjected to accelerated aging. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. No 104, 560-565 (10 pkt.)
 11. Herkowiak M., Adamski M., Dworecki Z., Waliszewska B., Pilarski K., Witaszek K., Niedbała G., Piekutowska M. (2018): Analysis of the possibility of obtaining thermal energy from combustion of selected cereal straw species. (Analiza możliwości pozyskania energii cieplnej ze spalania wybranych gatunków słomy zbóż).   [accessed Jan 08 2019]. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering” 2018, Vol. 63(4) V.63(4)  68-72 (12 pkt.)
 12. Joachimiak K., Wojech R., Wójciak A. (2018): Miscanthus giganteus and birch wood - the comparison of susceptibility for NSSC pulp production. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. No 101, 178-180 (10 pkt.)
 13. Kwaśniewska-Sip P., Cofta G., Kurek J., Barczyński P. (2018): Fungicidal activity of alkaloid from Colchicum species and its complexes. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. No 104, 252-255  (10 pkt.)
 14. Stachowiak-Wencek A. (2018): Effect of Adding ZnO to Wood Varnish on the Emission of VOC. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. No 101: 106-111. (10 pkt.)
 15. Waliszewska B., Wiaderek I., Waliszewska H., Sieradzka A., Spek-Dźwigała A. (2018): The degree of polymerisation of cellulose of willows growing on Hel Peninsula. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol., No 99, 194-197 (10 pkt.)
 16. Waliszewska B., Prądzyński W., Waliszewska H., Kluba J., Sieradzka A., Spek-Dźwigała A. (2018): Basic chemical composition of selected species of exotic wood. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol., No 101, 95-99 (10 pkt.)
 17. Wójciak A., Kasprzyk H., Wojech R. (2018): The use of FTIR spectroscopy for characterization of model paper samples deacidified with magnesium hydroxide nanoparticles. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. No 101, 185-188 (10 pkt.

Współautorstwo w monografii:

 1. Mazela B., Grześkowiak W., Zeinali D., Koalitis D., Schmid J. (2018): Guide for Obtaining Data from Reaction to Fire Tests. ETH Zürich, Switzerland. DOI 10.3929/ethz‐b‐000319575

Publikacje popularnonaukowe:

 1. Broda M. (2018): Lilia złotogłów – królowa kwiatów. Ekonatura nr 8 (178), sierpień 2018, s. 12-13.

Materiały konferencyjne:

 1. Broda, M., Spear, M. J., Curling, S. F. (2018): Effect on silane treatment on mechanical properties of degraded wood. COST Action FP1407 Final Conference:  “Living with modified wood”, 12-13 December 2018, Belgrade, Serbia (abstract + poster + short presentation)
 2. Cao Z., Mazela B., Perdoch W. (2018): Paper tissue reinforcement – coating with nanocellulose and silanes. COST Action FP1407 Final Conference: “Living with modified wood”; 12-13.12.2018, Belgrad, Serbia (poster)
 3. Kowalczuk J., Rachocki A., Broda M., Mazela B., Tritt-Goc J. (2018): Conservation process of wet archaeological wood studied by means of gradient NMR methods. AMPERE NMR School, 10-16 June 2018, Zakopane, Poland (abstract + poster)
 4. Kryg, P., Mazela, B., Broda, M. (2018): Stabilność wymiarowa mas do uzupełniania ubytków w drewnie zabytkowym na bazie pyłu drzewnego. Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów. VIII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa, 10-12 października 2018 r.
 5. Kwiatkowska A., Wójciak A., Drożdżek M., Antczak A. (2018): Wykorzystanie metod fizycznych i fizyko-chemicznych do oceny efektywności odkwaszania papieru alkoholową dyspersją nanocząsteczek związków magnezu. XVIII Konferencja Naukowa „Analiza chemiczna w ochronie zabytków”, Wydział Chemii UW Warszawa, 6-7.XII.2018 - plakat; streszczenie opublikowane w materiałach konferencyjnych (s. 30-31)
 6. Lechowicz D., Mazela B., Perdoch W. (2018): Photostability of thermally modified poplar wood coated with alkoxysilanes. COST Action FP1407 Final Conference: “Living with modified wood”; 12-13.12.2018, Belgrad, Serbia (poster)
 7. Mazela B., Perdoch W., Grześkowiak W., Batista A. (2018): Selection of heat flux value for wood fire retardants testing using MLC. IRG-WP 18-40846, The International Research Group on Wood Protection, 29.04-03.05.2018, Johannesburg, South Africa (paper + presentation)
 8. Siuda J., Mazela B., Perdoch W., Zborowska M. (2018): Reactivity of alkoxysilanes with cellulose and lignin in presence of catalysts. Proceedings IRG Annual Meeting (ISSN 2000-8953) The International Research Group on Wood Protection (IRG/WP 18-40831)
 9. Siuda J., Mazela B., Perdoch W., Zborowska M. (2018): Katalizowana reakcja celulozy i ligniny z alkoksysilanami w aspekcie praktycznych zastosowań. Dni Doktoranta, Poznań, 13.04.2018 (poster)
 10. Wójciak A., Kwiatkowska A., Wojech R. (2018): Odkwaszanie papieru alkoholową dyspersją nanocząsteczek związków magnezu: ocena możliwości neutralizacji kwasów. VIII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska – Problemy Muzeów Związane z Zachowaniem i Konserwacją Zbiorów /8th International Conservation Conference -  Problems connected with keeping and conservation of collections in museums, MNR Szreniawa k. Poznania, 10-12 październik 2018 r - komunikat (wygłaszająca - A. Kwiatkowska); streszczenie (j. polski i angielski) opublikowane w skrypcie konferencyjnym (abstract published in „Conference textbook”)

Inne formy upowszechniania wyników badań naukowych i prac rozwojowych:

 1. Grześkowiak W. (2018): autorstwo patentu udzielonego na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na wynalazek pt. "Środek ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem ognia oraz sposób ich zabezpieczania" nr PL 230563.
 2. Mazela B., Grześkowiak W., Cofta G. (2018): Sposób wytwarzania kompozytu na bazie drewna. PL 230478.
 3. Broda M. (2018): Effect of silane treatment on mechanical properties of degraded wood - Short Term Scientific Mission in The BioComposites Centre, Bangor, UK: 15.08-15.09.2018 (COST Action FP1407)

 

WYKAZ PUBLIKACJI ZA 2017 ROK

Publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu Ministra NiSzW

 1. Broda M., Frankowski M. (2017): Determination of the content of selected elements in medieval waterlogged oak wood from the Lednica Lake—a case study, Environmental Science and Pollution Research, 24(29), p. 23401–23410, DOI: 10.1007/s11356-017-9972-7 (30 pkt., IF= 2,741)
 2. Broda M., Mazela B. (2017): Application of methyltrimethoxysilane to increase dimensional stability of waterlogged wood. Journal of Cultural Heritage, 25, p. 149-156. 10.1016/j.culher.2017.01.007 (25 pkt., IF= 1,838)
 3. Doczekalska B., Pawlicka A., Kuśmierek K., Świątkowski A., Bartkowiak M. (2017): Adsorption of 4-chlorophenol from aqueous solution on activated carbons derived from hornbeam wood, Wood Research (2017) 62 (2): 261 – 272 (pkt.20, IF=0,629)
 4. Grześkowiak W. Ł. (2017): Effectiveness of new wood fire retardants using a cone calorimeter, Journal of Fire Sciences 2017, Vol. 35(6) ss. 565-576 DOI: 10.1177/0734904117737464 (30 pkt., IF=1,051)
 5. Majka J., Zborowska M., Fejfer M., Waliszewska B., Olek W. (2017): Dimensional stability and hygroscopic properties of PEG treated irregularly degraded waterlogged Scots pine wood. Journal of Cutural Heritage, after acceptation by editor (25 pkt., IF=1,568)
 6. Mleczek M., Goliński P., Krzeszowska M., Gąsecka M., Magdziak Z., Rutkowski P., Budzyńska S., Waliszewska B., Kozubik T., Karolewski Z., Niedzielski P. (2017): Phytoextraction of potentially toxic elements by six tree species growing on hazardous mining sludge, Environ Sci Pollut Res (2017) 24:22183–22195. DOI 10.1007/s11356-017-9842-3 (30 pkt., IF=2,97)
 7. Ratajczak I., Woźniak M., Kwaśniewska-Sip P., Szentner K., Cofta G., Mazela B. (2017): Chemical characterization of wood treated with a formulation based on propolis, caffeine and organosilanes, European Journal of Wood and Wood Products. DOI:10.1007/s00107-017-1257-9 (30 pkt., IF=1,082)
 8. Sandak A., Sandak J., Waliszewska B., Zborowska M., Mleczek M. (2017): Selection of Optimal Conversion Path For Willow Biomass Assisted by Near Infrared Spectroscopy. iForest, vol. 10, pp. 506-514. - doi: 10.3832/ifor1987-010 (25 pkt., IF=1,623)
 9. Tamburini D.,  Lucejko J., Zborowska M., Modugno F., Cantisani E., Mamonova M., Colombini M., P., (2017): The short-term degradation of cellulosic pulp in lake water and peat soil: A multi-analytical study from the micro to the molecular level, International Biodeterioration & Biodegradation 116: 243-259 (30 pkt., IF=2,429)
 10. Wieruszewski M., Mazela B. (2017): Cross laminated timber (CLT) as an alternative form of construction wood. Drvna Industrija 68 (4): 359-367 (20pkt., IF=0,712)

Publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu Ministra NiSzW

 1. Bartkowiak M., Doczekalska B. (2017): Determination of wood colour modified with furfuryl alcohol, Annals of  WULS- SGGW, Forest and Wood Technology 99, 2017: 61-65 (10 pkt.)
 2. Doczekalska B., Bartkowiak M., Orszulak G., Katolik Z. (2017): Porous structure of activated carbon from biomass, Annals of  WULS- SGGW, Forest and Wood Technology 99, 2017: 113-116 (10 pkt.)
 3. Dukarska D., Cofta G., Krzykowska J. (2017): Resistance ofselected wood-based materials glued with nano-SiO2/UF resin to A. niger infestation, Annals of  WULS- SGGW, Forest and Wood Technology 97:114-117 (10 pkt.)

Publikacje w czasopismach naukowych nie wymienionych w wykazie Ministra NiSzW

 1. Kurek J., Bartkowiak G., Jankowski W., Kwaśniewska-Sip P., Schroeder G., Hoffmann M., Cofta G., Barczyński P. (2016): Human Body Fluid Ions In colchicine complexes ESI MS, MADLI MS,  Spectroscopic, DFT Studies and Fungicidal Activity of colchicine complexes with Sodium, Potassium, Magnesium and calcium carbonates and Sulphates, IOSR Journal Of Pharmacy Volume 6, Issue 8 Version. 2, 40-55

Współautorstwo w rozdziale monografii

 1. Mazela B., Popescu C.-M. (2017): Wood as bio-based building material. Solid wood, pp. 22-40. Performance of Bio-based Building Materials. Edited by Dennis Jones and Christian Brischke, Elsevier 2017

Komunikaty naukowe

 1. Bartkowiak M., Doczekalska B. (2017): Porowate materiały węglowe, II Konferencja Biowęgiel w Polsce. Nauka, technologia, biznes.05 – 06 czerwca 2017 r., Rawa Mazowiecka (poster)
 2. Broda M., Mazela B. (2017): Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych środków i metod konserwacji drewna zabytkowego – interdyscyplinarny projekt badawczy (Cultural heritage – a search of innovative means and methods of conservation of historic wood – an interdisciplinary research project). Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów (problems connected with keeping and conservation of collections in museums), VII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Szreniawa, 12-14 października 2016 (7th International Conservation Conference Szreniawa, 12-14 October 2016). Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa 2017, s. 99-111 (article)
 3. Broda M., Mazela B. (2017): Zastosowanie metylotrimetoksysilanu w stabilizacji mokrego drewna archeologicznego (The use of methyltrimethoxysilane in the stabilisation of wet archaeological wood). Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów (problems connected with keeping and conservation of collections in museums), VII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Szreniawa, 12-14 października 2016 (7th International Conservation Conference Szreniawa, 12-14 October 2016). Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa 2017, s. 112-122 (article)
 4. Broda M., Mazela B., Dąbek I., Dutkiewicz A., Maciejewski H., Markiewicz R., Grzeszkowiak M., Jurga S. (2017): Influence of organosilicon compounds and nanocellulose treatment on dimensional stability of waterlogged elm wood, Proceedings IRG Annual Meeting: The 48th IRG Annual Meeting Ghent, Belgium, 4-8 June 2017, IRG/WP 17-10891 (article)
 5. Broda M., Zimmer K., Treu A. (2017): Visco-elastic properties of archaeological oak wood treated with methyltrimethoxysilane, Final Conference of the COST Action FP 1303: “Building with Bio-Based materials: Best Practice and Performance Specification”, Zagreb, Croatia, 6-7 September 2017 (abstract, poster, presentation)
 6. Can A.; Özlüsoylu I; Grześkowiak W; Sözen  E. (2017): Improvementof Fire Performance of Impregnated Wood with Copper Based Chemicals, Proceedings 28th International Conference on Wood Science and Technology 2017 Implementation Of Wood Science in Woodworking Sector Zagreb 7th, 8th of December 2017 (raport)
 7. Gobakken l.R., Perdoch W., Mazela B., Kwaśniewska-Sip P, Cofta G. (2017): Bio-friendly wood protection systems - resistance to mould and blue-stain fungi, IRG48 Scientific Conference on Wood Protection; Ghent, Belgium; 4-8 June 2017 (article)
 8. Herkowiak M., Dworecki Z., Waliszewska B., Witaszek K., Adamski M. (2017): Porównanie wartości opałowej wybranych gatunków drewna. Mat. Konf. „Aktualne problemy inżynierii biosystemów” pod red. M. Lipińskiego i J. Przybyła. Wyd. UPP,  poz. lit. 11, ryc. 6, s. 267-274 (raport)
 9. Krąpiec M., Michczyńska D.J., Michczyński A., Goslar T., Barniak J., Nawrocka N., Pawlyta J, Piotrowska N., Szychowska- Krąpiec E., Waliszewska B. (2017): Late Glacial atmospheric radiocarbovariations recorded in Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood from Kwiatków, Central Poland. The 14th International Conference on Accelerator Mass Spektrometry, 14-18 August 2017, Ottawa, Canada (poster)
 10. Kryg P., Mazela B., Broda M. (2017): Materials for gap filling in wooden artefacts exposed outdoors, WOOD – SCIENCE – ECONOMY 2nd International Scientific Conference 16-17 October 2017, Poznan, Poland (presentation + abstract)
 11. Lucejko J.J., Mattonai M., Zborowska M., Cartwright C., Tamburini D.,  Cofta G., Modugno F., Colombini M. P., Ribechini E. (2017): A comprehensive study of the effects induced by brown rot fungi on archaeological waterlogged wood. Mat. Konf.: Non-destructive and microanalytical techniques in art and cultural heritage. May 2-6, 2017, Bilbao, Spain (presentation)
 12. Siuda J., Mazela B., Perdoch W. (2017): Optimal concentration of MTMOS for waterlogged wood dimensional stabilization, 13th Annual Meeting of the Northern European Network on Wood Science and Engineering, Kopenhaga, 27-28.09.2017 (article)
 13. Siuda J., Mazela B., Perdoch W. (2017): Waterlogged archaeological wood silanization with MTMOS, Wood, Science and Economy, Poznań, 16-17.10.2017 (article)
 14. Stachowiak-Wencek A., Zborowska M., Walkowiak M., Waliszewska H., Waliszewska B. (2017): Utilization of post-fermentation maize waste to thermal conversion, Proceedings: Wood-Science-Economy and international Scientific Conference 16-17 October 2017, Poznań, Poland (poster)
 15. Waliszewska H., Zborowska M., Waliszewska B., Czekała W. (2017): Changes of Sorghum lignin structure after methane fermentation, 13th Northern European Network for Wood Science and Engineering Kopenhaga, Denmark 28-29 September 2017 (poster)
 16. Waliszewska H., Zborowska M., Waliszewska B., Borysiak S., Antczak A., Czekała W. (2017): Changes of Sorghum cellulose structure after methane  ermentation, 2nd Green and Sustainable Chemistry Conference, 14 - 17 May 2017 Berlin, Germany (poster)
 17. Zborowska M., Waliszewska H., Waliszewska B., Stachowiak-Wencek A., Boruszewski P. (2017): Changes of chemical structure of Populus by alkali pre-treatment, 2nd Green and Sustainable Chemistry Conference 14-17 May 2017, Berlin Germany (poster)
 18. Zborowska M., Prądzyński W., Kusiak W., Stachowiak–Wencek A.,  Roszyk E., Moliński M. (2017): Pinus sylvestris L. from Puszcza Notecka: multi-analytical approach for optimal conversion path, Proceedings: Wood-Science-Economy and international Scientific Conference 16-17 October 2017, Poznań, Poland (poster)
 19. Zborowska M., Waliszewska H., Waliszewska B., Stachowiak-Wencek A., Boruszewski P. (2017): Changes of chemical a structure of Populus L. by acid pre-treatment, 13th Northern European Network for Wood Science and Engineering Kopenhaga, Denmark 28-29 September 2017 (poster)

Zgłoszenia patentowe:

 1. "Preparat do konserwacji drewna archeologicznego i sposób konserwacji drewna" - numer zgłoszenia P.423339, Mazela. B., Maciejewski H., Broda M., Dąbek I., Dutkiewicz A.
 2. "Preparat do konserwacji drewna archeologicznego i sposób konserwacji drewna" - numer zgłoszenia P.423340, Mazela. B., Maciejewski H., Broda M., Dąbek I., Dutkiewicz A.

 

 

Wykaz publikacji z Instytutu Chemicznej Technologii Drewna za 2009 - 2016 rok

2016:

Publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu Ministra NiSzW

1. Dukarska D., Bartkowiak M. (2016): The effect of organofunctional nanosilica on the cross-linking process and thermal resistance of UF resin. J Polymer Res 23:166 DOI 10.1007/s10965-016-1066-6 (30 pkt., if=1,969)

2. Mleczek M., Rutkowski P., Goliński P., Kaczmarek Z., Szentner K., Waliszewska B.,  Stolarski M., Szczukowski S. (2016): Biological diversity of Salix taxa in Cu, Pb and Zn phytoextraction from soil.  International Journal of Phytoremediation 08/2016; DOI:10.1080/15226514.2016.1207597(25 pkt., if=2,085) Published online: 5.08.2016

3. Olek W., Majka J., Stempin A., Sikora M., Zborowska M. (2016): Hygroscopic properties of PEG treated archaeological wood from the rampart of the 10th century stronghold as exposed in the Archaeological Reserve Genius loci in Poznań (Poland). Journal of Cultural Heritage 18, 299-305 (25pkt., if= 1.568)

4. Pilarska A., Pilarski K., Witaszek K., Waliszewska H. Zborowska M., Waliszewska B., Kolasiński M., Szwarc-Rzepka K. (2016): Evaluation of bio-methane yields for high-energy organic waste and sewage sludge: A pilot-scale study for a wastewater treatment plant. Ecological Chemistry and Engineering. S, 2016;23(1):99-115 (15 pkt., if=0,553)

5. Pilarska A., Pilarski K., Witaszek K., Waliszewska H., Zborowska M., Waliszewska B., Kolasiński M., Szwarc-Rzepka K. (2016): Treatment of dairy waste by anaerobic Co-Digestion with sewage sludge. Ecological Chemistry and Engineering. S, 23(1):99-115; DOI: 10.1515/eces-2016-0007 (15 pkt., if=0,553)

6. Roszyk E., Moliński W., Kusiak W., Prądzyński W., Zborowska M. (2016): Physical properties of Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood from Notecka Forest. Sylwan, 160(7):547-555 (15 pkt., if=0,33)

7. Zborowska M., Stachowiak – Wencek A., Waliszewsk B., Prądzyński W. (2016): Colorimetric and FTIR ATR spectroscopy studies of degradative effects of ultraviolet light on the surface of exotic ipe (Tabebuia sp.) wood. Cellulose Chem. Technol., 50 (1), 71-76 (30 pkt., if=0,833)

8. Salca, E. A., Krystofiak, T., Lis, B., Mazela, B., Proszyk, S. (2016): Some Coating Properties of Black Alder Wood as a Function of Varnish Type and Application Method. BioResources, 11(3), 7580-7594 (35pkt., if=1,334)

9. Wójciak A. (2016): Deacidification of paper with Mg(OH)2 nanoparticles: the impact of dosage on process effectiveness. Wood Research. vol. 61(6), s. 937 – 950 (20 pkt., if=0,399)

 

Publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu Ministra NiSzW

1. Cofta G., Kwaśniewska–Sip P., Grześkowiak W., Szulc  A. (2016): Possibilities of natural substances for wood preservation against mould. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. No 94: 105-108 (10pkt.)

2. Doczekalska B., Bartkowiak M., Orszulak G. (2016): Preparation  and Characterization of activated carbon from solid residues after biomass fermentation. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. 94, 168-171. (10 pkt.)

3. Grzelak M., Gaweł E., Murawski M., Waliszewska B., Knioła A.: Warunki siedliskowe, plonowanie i możliwości energetyczne wykorzystania biomasy z dominacją trzcinnika piaskowego (Calamagrostis epigejos). Fragm. Agron. 33 (3) 2016, 38–45 (12 pkt.)

4. Grześkowiak W., Cofta G., Janiak G., Kwaśniewska–Sip P. (2016): Influence of impregnation time on the degree of wood-based materials fire protection. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. No 94: 278-282 (10pkt.)

5. Joachimiak K., Spek-Dźwigała A., Wojech R., Wójciak A. (2016): Miscanthus giganteus as an auxiliary raw material for semichemical and chemical hardwood pulp production. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. No 95: 37-40 (10 pkt.)

6. Królikowska-Pataraja K., Broda M. (2016): Bakterie jako czynnik degradacji drewna archeologicznego. Aura - Ochrona środowiska 4/16, s. 3-6 (4pkt.)

7. Kwaśniewska-Sip P., Doczekalska B., Bartkowiak M., Katolik Z., Cofta G. (2016): Aspergillus niger resistance of wood treated with caffeine after thermal modification. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. 95, 166-170 (10pkt.)

8. Ratajczak I., Kowalewski P., Woźniak M., Szentner K., Nowaczyk G., Krueger M., Cofta G.(2016): TiO2-SiO2 as a potential agent in wood preservation. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. No 94: 26-31 (10pkt.)

9. Waliszewska B., Duda M., Waliszewska H., Spek-Dźwigała A., Sieradzka A. (2016): The Gross calorific value and the net calorific value of selected exotic wood species. Ann. WULS, For. and Wood Technol. No 96; 226-229 (10pkt.)

10. Woźniak M., Ratajczak I., Szentner K., Rissmann I., Cofta G. (2016): Investigation of the use of impregnating formulation with propolis extract and organosilanes in wood protection – chemical analyses. Part I: FTIR and EA analyses. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. No 94: 32-37 (10pkt.)

11. Woźniak M., Ratajczak I., Waśkiewicz A., Szentner K.,  Cofta G., Kwaśniewska–Sip P. (2016): Investigation of the use of impregnating formulation with propolis extract and organosilanes in wood protection – biological analyses. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. No 94: 43-47 (10pkt.)

12. Wójciak A. (2016): Single item deacidification of paper with dispersion of magnesium hydroxide nanoparticles in alcohol: the problem of process efficiency. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. No 96: 305-309 (10pkt.)

 

Publikacje w czasopismach naukowych nie wymienionych w wykazie Ministra NiSzW

1. Kurek J., Bartkowiak G., Jankowski W., Kwaśniewska-Sip P., Schroeder G., Hoffmann M., Cofta G., Barczyński P. (2016): Human Body Fluid Ions In colchicine complexes ESI MS, MADLI MS, Spectroscopic, DFT Studies and Fungicidal Activity of colchicine complexes With Sodium, Potassium, Magnesium and calcium carbonates and Sulphates. IOSR Journal Of Pharmacy Volume 6, Issue 8 Version. 2 (2016), PP. 40-55 (if=1.498)

 

Współautorstwo w rozdziale monografii

1. P. Goliński, P. Rutkowski, B. Waliszewska, M. Stolarski, G. Czapiewski, K. Szentner, M. Gąsecka, Z. Magdziak, M. Mleczek (2016): Poplars and Willows. Cultivation, Applications and Environmental Benefits. Chapter 2: Salix: Properties and Practical Purposes. Nova Publishers New York, 29-73

2. Łukawski D., Rytel K., Grześkowiak W., Lisiecki F., Dudkowiak Grafen A. (2016): Nanorurki węglowe i ich zastosowanie w ochronie przed ogniem Rozdział XI w Innowacje w polskiej nauce w obszarze nauk technicznych. Przegląd aktualnej tematyki badawczej. Wydawnictwo Nauka i Biznes 2016 ISBN 978-83-947095-4-9 ss. 116- 126

3. Sokołowski P., Rytel K., Grześkowiak W., Lisiecki F., Dudkowiak A.(2016): Przygotowanie i wstrzeliwanie zawiesiny w metodzie natryskiwania plazmowego zawiesin (SPS) Rozdział X: w Innowacje w polskiej nauce w obszarze nauk technicznych. Przegląd aktualnej tematyki badawczej. Wydawnictwo Nauka i Biznes 2016 ISBN 978-83-947095-4-9 ss 88 -115

 

Komunikaty naukowe

1. Broda M., Mazela B. (2016): Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych środków i metod konserwacji drewna zabytkowego – interdyscyplinarny projekt badawczy (Cultural heritage – a search of innovative means and methods of conservation of historic wood – an interdisciplinary research project). Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów (problems connected with keeping and conservation of collections in museums). VII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Szreniawa, 12-14 października 2016 (7th International Conservation Conference Szreniawa, 12-14 October 2016). Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa (prezentacja + abstrakt)

2. Broda M., Mazela B. (2016): Zastosowanie metylotrimetoksysilanu w stabilizacji mokrego drewna archeologicznego (The use of methyltrimethoxysilane in the stabilisation of wet archaeological wood). Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów (problems connected with keeping and conservation of collections in museums). VII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Szreniawa, 12-14 października 2016 (7th International Conservation Conference Szreniawa, 12-14 October 2016). Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa (prezentacja + abstrakt)

3. Broda M., Mazela B. (2016): Cultural heritage – research into innovative solutions and methods for historic wood conservation. Proceedings IRG Annual Meeting: The 47th IRG Annual Meeting Lisbon, LNEC, 15-19 May 2016, IRG/WP 16-10874 (article + presentation + speaker)

4. Cofta G., Kwaśniewska-Sip P., Przybył A.K. (2016): Kofeina jako potencjalny fungicyd w środkach ochrony drewna. 59 ZJAZD NAUKOWY PTCHem, Poznań 2016 (komunikat)

5. Doczekalska B., Bartkowiak M. (2016): Węgle aktywne z biomasy. 59 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Poznań 19-23 września 2016 r. (abstrakt + poster)

6. Doczekalska B., Bujnowicz K., Władyka-Przybylak M. (2016): Kompozyty polipropylenu i wierzby wiciowej. 59 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Poznań 19-23 września 2016 r. (referat + abstrakt)

7. Grześkowiak W.Ł., Kowalewski P., Ratajczak I., Ciorga B. (2016): Fire properties of wood treated with natural oils and silanes. "WOOD FIRE SAFETY 2016 '', 08th - 12th May 2016 Hotel Patria, Strbske Pleso, High Tatras, Slovakia. (materiały konferencyjne + prezentacja)

8. Komasa A., Przybył A.K., Barczyński P., Ratajczak I., Szentner K., Woźniak M., Kowalewski P., Perdoch W., Cofta G., Kwaśniewska-Sip P., Siuda J., Grześkowiak W., Krystofiak T., Gobakken L.R., Dibdiakova J., Broda M., Mazela B. (2016): Bio-friendly preservative systems for enhanced wood durability - the DURAWOOD project. “Hygrothermal performance of buildings and their materials” - Joint Conference: COST Action FP 1303 „Performance of bio-based building materials” & DURAWOOD Project „Superior bio-friendly systems for enhanced wood durability”, 30-31 August 2016, Poznań, Poland, p. 68-81 (article + presentation)

9. Komasa A., Barczyński P., Kwaśniewska-Sip P., Cofta G., Mazela B. (2016): Synthesis, spectroscopic studies and antifungal activity of 1,10-di(3-hydroxymethylpyridinium)decane dibromide. “Hygrothermal performance of buildings and their materials” - Joint Conference: COST Action FP 1303 „Performance of bio-based building materials” & DURAWOOD Project „Superior bio-friendly systems for enhanced wood durability”, 30-31 August 2016, Poznań, Poland, p. 68-81 (article + presentation)

10. Komasa A., Barczyński P., Winkiel M., Kwaśniewska-Sip P., Cofta G. (2016): Dimers of 3-hydroxymethylpyridine with polimethylene linker – synthesis, spectroscopic and antifungal studies. Oxygenalia 2016 (poster)

11. Kurek J., Kwaśniewska-Sip P., Cofta G., Barczyński P. (2016): Fungicidal activity of new conjugates: 10-alkylthiocolchicines-aspirin and 7-deacetyl-10-alkylthiocolchicines- aspirin. XIX International Symposium „Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds.  Łódź 2016 (poster)

12. Kurek J., Kwaśniewska-Sip P., Cofta G., Barczyński P. (2016): Fungicidal activity of colchicine, colchiceine and 10-methylthiocolchicine complexes with Li+, Na+, K+, Rb+ and Cs+. XIX International Symposium „Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds.  Łódź 2016 (poster)

13. Kurek J., Bartkowiak G., Jankowski W., Kwaśniewska-Sip P., Schroeder G., Hoffmann M., Cofta G., Barczyński P. (2016): Human body fluid ions in colchicine complexes ESI MS, MADLI MS, spectroscopic, DFT studies and fungicidal activity of colchicine complexes with sodium, potassium, magnesium and calcium carbonates and sulphates. XIX International Symposium „Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds.  Łódź 2016 (poster)

14. Kwaśniewska-Sip P. (2016): Właściwości fungistatyczne kofeiny w ochronie drewna przed zjawiskiem biodeterioracji. Konferencja naukowa Dni Doktoranta 2016, 1-2 grudnia 2016, Poznań (poster)

15. Kwaśniewska-Sip P., Cofta G.,  Przybył A.K. (2016): Alkaloidy purynowe i chinolizydynowe oraz ich pochodne jako potencjalne naturalne fungistatyki w walce z grzybami zasiedlającymi drewno. 59 ZJAZD NAUKOWY PTCHem, POZNAŃ  2016 (poster)

16. Kwaśniewska-Sip P., Cofta G., Mazela B., Gobakken L. R., Przybył A. K. (2016): Fungistatic activity of quinolizidine and bisquinolizidine alkaloids against A. niger. The 47th IRG Annual Meeting Lisbon, LNEC, 15-19 May 2016, IRG/WP 16- 30699 (article + presentation)

17. Mazela B., Cofta G., Perdoch W., Gobakken L. R., Kwaśniewska-Sip P. (2016): Decay resistance of wood treated with bio-friendly preservative systems. Proceedings IRG Annual Meeting: The 47th IRG Annual Meeting Lisbon, LNEC, 15-19 May 2016, IRG/WP 16- 30698 (article + presentation)

18. Perdoch W., Karpiński S., Zawadzki J., Mazela B. (2016): OHT of poplar round wood – the wood’sresistance to white rot. IPC working Party on Harvesting and Utilization of Poplar and Willow Wood. 2nd Conference on Engineered Wood Products based on Poplar/willow Wood. Leon, Spain, September 8th – 10th 2016 (abstract)

19. Przybył A.K., Kwaśniewska-Sip P., Cofta G. (2016): Oznaczanie właściwości fungistatycznych i spektroskopowych alkaloidów chinolizydynowych i bischinolizydynowych. Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. Lublin 2016 (poster)

20. Waliszewska H., Zborowska M., Waliszewska B., Janczak D., Lewicki A. (2016): The influence of lignin and carbohydrates content on the amount of biogas production from varieties: Miscanthus and Sorghum. Northern European Network for Wood Science and Engineering (WSE). Wood science and engineering-a key factor on the transition to Bioeconomy. September 12-13, 2016, Riga, Latvia (poster + article)

 

2015:

Publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu Ministra NiSzW

1. Broda M., Mazela B., Królikowska-Pataraja K., Hill Callum A. S. (2015): The use of FT-IR and computed tomography non-destructive technique for waterlogged wood characterisation. Wood Research 60(5), p. 707-722. (15 pkt., if=0,364)

2. Dukarska D., Bartkowiak M., Stachowiak-Wencek A. (2015): White mustard straw as an alternative raw material in the manufacture of particleboard resonated with different amount of urea formaldehyde resin. Drewno vol.58 nr 194: 49-63. DOI: 10.12841/wood.1644-3985.089.04. (15 pkt., if=0,3)

3. Grześkowiak W.Ł., Bartkowiak M. (2015): Thermogravimetric analysis of commercial thermally modified wood. Drewno, 58 (194), 23-36. (15 pkt., if= 0,3)

4. Modzelewska I., Patelski E., Tyrolczyk E., (2015): Certain properties of cotton paper with the addition of nanofibres in the form of PLA/PHB composite. Journal of Natural Fibers. (Taylor & Francis Online. It is available at: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15440478.2014.892463):2014. (20pkt., if=0,512)

5. Olek W.,  Majka J., Stempin A., Sikora M., Zborowska M. (2015):  Hygroscopic properties of PEG treated archaeological wood from the rampart of the 10th century stronghold as exposed in the Archaeological Reserve Genius loci in Poznań (Poland). Journal of Cultural Heritage. (25 pkt.,  if= 1.568)

6. Paukszta D., Doczekalska B., Ostrowski A., Bartkowiak M. (2015): Modification of rapeseed straw with organic acid anhydrides. Journal of Composite Materials, 49 (11): 1369-1378. (30 pkt., if=1,173)

7. Paukszta D., Markiewicz E., Ostrowski A., Doczekalska B., Brzyska M., Szostak M., Borysiak S. (2015):  Recycling of lignocellulosics filled polypropylene composites. I. Analysis of thermal properties, morphology, and amount of free radicals. Journal of Applied Polymer Science 132 (12) Article Number: 41693. (25 pkt., if=1,768)) 

8. Ratajczak I., Rzepecka E., Woźniak M., Szentner K., Mazela B. (2015): The effect of alkyd resin on the stability of binding (3-aminopropyl) triethoxysilane with cellulose and wood. Drewno 58(195), p. 91-99. (15pkt., if=0,3)

9. Sandak A., Jaszczur A., Sandak J.,  Modzelewska I. (2015): Near infrared assessment of biodegradation and mechanical properties of paper made of cellulose sulfate bleached coniferous pulp with addition of cationic starch and resinous adhesive, International Biodeterioration & Biodegradation, 97: 31-39 (on-line: 17.09.2014r.). (30 pkt., if= 2,235)

10. Stachowiak-Wencek A., Zborowska M., Prądzyński W., Waliszewska B. (2015): Emissions of volatile organic compounds from lacquer coatings used in furniture industry, modified with nanoparticles of inorganic metal compounds. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 39:251-259. DOI: 10.3906/tar-1405-24. (25 pkt., if=0,914)

11. Stachowiak-Wencek A., Prądzyński W. (2015): The effect of application method of lacquer agents on emissions of volatile organic compounds. Drvna industrija 66(1): 17-26. (20 pkt., if=0,444)

12. Stolarski M., Mleczek M., Szczukowski S., Goliński P., Waliszewska B., Szentner K., Rutkowski P., Krzyżaniak M. (2015): Characteristics of Thermophysical Parameters of Selected Salix Taxa with Elemental Analysis. International Journal of Green Energy (2015) 12, 1272–1279; DOI: 10.1080/15435075.2014.895734. (30 pkt., if=1,215) Copyright © Taylor & Francis Group, LLC ISSN: 1543-5075 print / 1543-5083 online.

13. Tamburini D., Lucejko J. J.,  Zborowska M., Modugno F., Prądzyński W., Colombini M. P. (2015):  Archaeological wood degradation at the site of Biskupin (Poland): wet chemical analysis and evaluation of specific Py-GC/MS profiles.  Journal of Analytical and Applied Pyrolysis  115, 7–15. (40 pkt., if = 3,564)

14. Wójciak A. (2015): Washing, spraying and brushing. A comparison of paper deacidification  by magnesium hydroxide nanoparticles. Restaurator, International Journal for the Preservation of Library and Archival Material, vol. 36 no 1: 3-23. (15 pkt., if=0,247)

15. Zborowska M., Stachowiak-Wencek A., Nowaczyk-Organista M., Waliszewska B., Prądzyński W. (2015): Analysis of photodegradation process of Pinus sylvestris L. wood after treatment with acid and alkali buffers and light irradiation. BioResources 10(2): 2057-2066. DOI: 10.15376/biores.10.2.2057-2066. (35 pkt., if=1,549)

 

Publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu Ministra NiSzW

1. Bartkowiak M., Doczekalska B., Strzelecki S. (2015): Modification of wood with furfuryl alcohol catalysed by a mixture of acid anhydrides. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. 92, 26-29. (10 pkt.)

2. Broda M., Królikowska-Pataraja K. (2015): Okrzemki – piękno w skali mikro. Aura - Ochrona środowiska 12/15, s. 8-10. (6 pkt.)

3. Broda M., Mazela B., Królikowska-Pataraja K., Siuda J. (2015): The state of degradation of waterlogged wood from different environments. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology 91, p. 23-27. (10 pkt.)

4. Doczekalska B., Bartkowiak M., Orszulak. G., Katolik Z. (2015): Activated carbons from plant materials. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. 92, 88-91. (10 pkt.)

5. Kędzia B., Hołderna-Kędzia E., Woźniak M., Ratajczak I., Kwaśniewska P., Cofta G., Mazela B. (2015): Badanie aktywności ekstraktów propolisowych wobec wybranych gatunków grzybów pleśniowych. Postępy Fitoterapii 4/2015, p. 3-7 (7 pkt.)

6. Królikowska-Pataraja K., Broda M. (2015): Badania nad różnorodnością glonów zasiedlających drewno archeologiczne. Aura - Ochrona środowiska 5/15, s. 13-15. (6 pkt.)

7. Kwaśniewska P.W., Przybył A.,K., Cofta G. (2015): Influence of the medium in bioautography-TLC screening test to the reliability of the results. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology № 92, 2015: 253-256 (10 pkt.)

8. Murawski M., Grzelak M, Waliszewska B., Knioła, M., Czekała W. (2015): Wartość energetyczna i plonowanie łąk ekstensywnie użytkowanych. Fragm. Agron. 32(2), 71-79. (12 pkt.)

9. Patelski E., Modzelewska I., Gieparda  W., (2015): Changes of breaking lenght of cotton paper with the addition of nanofibers in a PLA/P3HB composite. Annals Warsaw University of Life Sciences, Forestry and Wood Technology No 92, 325-329 (10 pkt.)

10. Stachowiak-Wencek A., Zborowska M., Waliszewska B., Prądzyński W. (2015): FTIR and colour change of pine wood as a result of xenon irradiation. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology, no 92: 425-429. (10 pkt.)

11. Stachowiak-Wencek A., Zborowska M., Waliszewska B., Prądzyński W., Biernat H. (2015): Changes in the parameter of lightness (ΔL*) in wood of black walnut (Juglans nigra L.) under the influence of water and buffers of pH 2 – 10. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology, no 92: 419-424. (10 pkt.)

12. Stachowiak-Wencek A., Zborowska M., Waliszewska B., Prądzyński W., Biernat H. (2015): L* changes of black walnut (Juglans nigra L.) following exposure to H2O, buffers and UV light irradiation. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology, no 92: 409-413. (10 pkt.)

13. Stachowiak-Wencek A., Zborowska M., Waliszewska B., Prądzyński W., Biernat H. (2015): L* changes of black walnut (Juglans nigra L.) exposed to H2O, buffers and xenon irradiation. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology, no 92: 414-418. (10 pkt.)

14. Waliszewska B., Prądzyński W., Zborowska M., Stachowiak-Wencek A., Waliszewska H., Małysko E. (2015): Chemical composition of black walnut wood. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology, no 91: 179-181.     (10 pkt.)

15. Waliszewska B., Prądzyński W., Zborowska M., Stachowiak-Wencek A., Waliszewska H., Spek-Dźwigała A. (2015): The diversification of chemical composition of pine wood depending on the tree age. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology, no 91: 182-187. (10 pkt.)

16. Waliszewska B., Wiaderek I., Waliszewska H., Sieradzka A. (2015): The content of selected heavy metals in the willow and in the soil from the Hel Peninsula. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology, no 91: 188-193. (10 pkt.)

17. Woźniak M., Ratajczak I, Kwaśniewska P., Cofta G., Hołderna-Kędzia E., Kędzia B., Mazela B. (2015): Badanie aktywności ekstraktów propolisowych wobec wybranych gatunków grzybów pleśniowych. Postępy Fitoterapii 4/2015,: 3-7. (7 pkt.)

18. Wójciak A. (2015): Odkwaszanie papieru alkoholową dyspersją nanocząsteczek wodorotlenku magnezu: ocena możliwości neutralizacji kwasów. Przegląd papierniczy, (71)11: 645-650 (14 pkt.)

19. Zborowska M., Prądzyński W., Stachowiak – Wencek A., Waliszewska B., Biernat H. (2015): Δa* and Δb*  of walnut wood (Juglans nigra L.) treated with acid and alkaline buffers. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology, no 91: 239-243. (10 pkt.)

20. Zborowska M., Prądzyński W., Stachowiak – Wencek A., Waliszewska B., Biernat H. (2015): Δa* and Δb*  of walnut wood (Juglans nigra L.) treated with acid and alkaline buffers and UV-A light irradiation. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology, no 91: 234-238. (10 pkt.)

21. Zborowska M., Prądzyński W., Stachowiak – Wencek A., Waliszewska B., Biernat H. (2015): Δa* and Δb*  of walnut wood (Juglans nigra L.) treated with acid and alkaline buffers and UV - VIS light irradiation. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology, no 91: 229-233. (10 pkt.)

 

Publikacje popularno-naukowe

1. Królikowska-Pataraja K., Broda M. (2015): Tam, gdzie historia spotyka się z naturą. Ekonatura nr 7 (140), lipiec 2015, s. 27-29.

 

Komunikaty naukowe

1. Bartkowiak M., Doczekalska B. (2015): Modification of adler wood with furfuryl alcohol. Proceedings of the 11th Meeting of the Northern European Network for Wood Sciences and Engineering (WSE), 14-15 September 2015, Poznan University of Life Sciences, Poland, s. 263 (abstrakt + poster + prezentacja)

2. Broda M., Siuda J., Mazela B. (2015): Drewno archeologiczne - oznaczanie podstawowych składników strukturalnych metodą STA. XV Konferencja “Analiza chemiczna w ochronie zabytków”, 3 - 4 grudnia 2015 roku, Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 27-28. (abstract + poster + presentation)

3. Broda M., Mazela B., Królikowska-Pataraja K., Siuda J. (2015): The state of degradation of waterlogged wood from different environments. XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie "DREWNO-MATERIAŁ XXI WIEKU", 17-18 listopada 2015, Rogów. (article + presentation)

4. Broda M., Mazela B. (2015): Ocena stanu zachowania drewna archeologicznego wydobytego z jeziora Lednickiego. Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów. VI Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Szreniawa, 9-10 października 2014. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa 2015, s. 143-152.(article)

5. Broda M., Mazela B., Perdoch W., Cofta G. (2015): Bezbiocydowe środki ochrony drewna przed korozją biologiczną. Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem. Praca zbiorowa pod red. W. Skowrońskiego. Seria: Monografia nr 11, tom XIII, Wrocław 2015, s. 20-26. XIII Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa „Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem”, 24-26 września 2015, Darłowo, Polska. (article + presentation)

6. Broda M., Mazela B., Siuda J. (2015): The use of organosilicone compounds in archaeological wood consolidation, Proceedings of the 11th Meeting of the Northern European Network for Wood Sciences and Engineering (WSE), 14-15 September 2015, Poznan University of Life Sciences, Poland, p. 268. (abstract + poster + presentation)

7. Bujnowicz, K., Doczekalska, B., Władyka-Przybylak, M. (2015): Properties of polypropylene/salix viminalis composites. Proceedings of the 11th Meeting of the Northern European Network for Wood Sciences and Engineering (WSE), 14-15 September 2015, Poznan University of Life Sciences, Poland, s. 40-46 (artykuł + prezentacja)

8. Cofta G. (2015): Specyfika zabytkowych obiektów drewnianych znajdujących się w skansenie zabezpieczonych impregnatami. Problemy Muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów VI Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Szreniawa 9-10 października 2014. ss. 9-21

9. Fejfer M., Pietrzak I., Zborowska M. Dimensional stability of oak and pine waterlogged wood by keratin aqueous solutions. Condition.2015, Conservation and digitalization conference, Narodowe Muzeum Morskie Gdańsk 19-22 maja 2015. (prezentacja)

10. Grzelak. M., Waliszewska B., Murawski M., Gaweł E., Knioła A., Jaśkowski M. (2015): Plonowanie, skład chemiczny i wartość energetyczna niektórych gatunków z rodzaju Carex L. Mat. Konf. „Aktualne problemy inżynierii biosystemów” pod red. M. Lipińskiego i J. Przybyła. Tab. 4, poz.lit.22, s. 244-251

11. Grześkowiak W.Ł. (2015): Guanidine carbonate ‐ component supporting fire retardance in new preservatives for wood and wood‐based materials. Cost Action FP 1404 Management Committee Meeting Working Group meeting, Book of abstracts Bio-based Building Products and Fire Safe Design of Buildings - Recent developments 20th – 21st April 2015. Barcelona, Spain, ISBN: 978-84-606-7347-7 DL: L 600-2015, 65-67. (abstrakt + prezentacja)

12. Humar M., Brischke C., Meyer L., Lesar B., Thaler N., Jones D., Bardage S., Belloncle C., Van den Bulcke J., Abascal J. M., Alfredsen G., Baisch D., Brunnhuber B., Cofta G., Grodås E., Frühwald Hansson E., Irle M., Kallakas H., Kers J., Klamer M., Larsson Brelid P., Maider A. B., Mahnert K. C., Melcher E., Möller R., Noël M., Nunes L., Ormondroyd G. A., Palanti S., Pfabigan N., Pilgård A., Rapp A. O., Schumacher P., Suttie E., Teppand T., Touza M., Van Acker J. (2015): Introduction of the COST FP 1303 Cooperative Performance Test Proceedings IRG Annual Meeting: The 46th IRG Annual Meeting Viña del Mar, Chile, 10-14 May 2015, IRG/WP 15-20567 (mat. konferencyjne|)

13. Jurewicz K., Bielawny S., Pawlicka A., Doczekalska B., Bartkowiak M., Radziszewska J. (2015):  Capacitor Hornbeam wood-based activated carbons as electrode materials for high-power electrochemical capacitors with aqueous electrolyte. 4th International Symposium on Enhanced Electrochemical Capacitors 8-12 June 2015, Centre Rabelais Montpellier, France (abstrakt + poster)

14. Kowalewski P., Grześkowiak W. Ł., Mazela B., Ratajczak I. (2015): Flammability of wood treated with natural oils and (3-aminopropyl)trimethoxysilane. Proceedings of the 11th Meeting of the Northern European Network for Wood Sciences and Engineering (WSE), 14-15 September 2015, Poznan University of Life Sciences, Poland, p. 268. (abstract + poster + presentation)

15. Królikowska-Pataraja K., Wesołowska A., Mazela B., Broda M. (2015): Niedestrukcyjne metody badawcze w ocenie stanu zachowania drewna archeologicznego. XV Konferencja “Analiza chemiczna w ochronie zabytków”, 3 - 4 grudnia 2015 roku, Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 28. (abstract + poster + presentation)

16. Kwaśniewska P., Woźniak M., Ratajczak I., Mazela B., Cofta G. (2015): Studies on antifungal effects of formulation based on coffeine and AATMOS. Proceedings of the 11th Meeting of the Northern European Network for Wood Sciences and Engineering (WSE), 14-15 September 2015, Poznan University of Life Sciences, Poland, p. 268. (abstract + poster + presentation)

17. Kwaśniewska P., Komasa A, Cofta. G., Mazela B. (2015) Bioassay of selected fungicide on thin layer chromatography against moulds, COST Action FP1303 Performance of Bio-based Building Materials,  Joint COST ACTION FP1303 & FP1404 Workshop/FP1303 Management Committee Meeting Tallinn, Estonia 4th – 5th March 2015 s. 71. (prezentacja + abstract|)

18. Mazela B., Broda M. (2015): Wykorzystanie alkoksysilanów w konserwacji drewna archeologicznego. Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów. VI Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Szreniawa, 9-10 października 2014. Muzeum narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa 2015, s. 137-142. (article)

19. Mazela B., Broda M. (2015): Ekologiczne środki ogniochronne do drewna i materiałów drewnopochodnych na bazie surowców odnawialnych. Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem. Praca zbiorowa pod red. W. Skowrońskiego. Seria: Monografia nr 11, tom XIII, Wrocław 2015, s. 147-157. XIII Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa „Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem”, 24-26 września 2015, Darłowo, Polska. (article + presentation)

20. Mazela B., Broda M. (2015): Natural polymer-based flame retardants for wood and wood products, Proceedings of the 11th Meeting of the Northern European Network for Wood Sciences and Engineering (WSE), 14-15 September 2015, Poznan University of Life Sciences, Poland, p. 146-155. (article + presentation)

21. Mazela B., Broda M., Perdoch W., Kwaśniewska P., Siuda J., Komasa A., Przybył A. K., Cofta G., Ratajczak I. (2015): Bio-friendly wood protective systems. DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 5-6 października 2015 r., Poznań, Polska. (abstract + presentation)

22. Mazela B., Broda M., Perdoch W., Ross Gobakken L., Ratajczak I., Cofta G., Grześkowiak W., Komasa A., Przybył A. (2015): Bio-friendly preservative systems for enhanced wood durability – 1st periodic report on DURAWOOD project. Proceedings IRG Annual Meeting: The 46th IRG Annual Meeting Viña del Mar, Chile, 10-14 May 2015, IRG/WP 15-30677. (article + presentation + speaker)

23. Mazela B., Broda M., Perdoch W., Ross Gobakken L., Ratajczak I., Cofta G., Grześkowiak W. (2015): Eco-friendly wood coating and preservative systems. Final COST FP1006 meeting, Proceedings “Advances in modified and functional bio-based surfaces”, the Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece,  7-9 April 2015, p. 48-50. (article + presentation + keynote speaker)

24. Pawlicka A., Doczekalska B., Bartkowiak M. (2015): Porous structure and surface chemical composition of carbons from hornbeam wood activated with potassium and sodium hydroxides. Proceedings of the 11th Meeting of the Northern European Network for Wood Sciences and Engineering (WSE), 14-15 September 2015, Poznan University of Life Sciences, Poland, s. 246 (abstrakt + poster + prezentacja)

25. Perdoch W., Mazela B., Stolpniewski C., Broda M. (2015): Photostability of Thermally Modified Poplar Wood Superficially Treated with some Protectants. Proceedings of the Eighth European Conference on Wood Modification In association with COST FP1303 Performance of bio-based building materials, Paasitorni, Helsinki, Finland, 26th and 27th of October 2015, p. 151-155. (Poster 1:21 + abstract _ presentation)

26. Perdoch W., Mazela B., Broda M. (2015): The use of polyisobutene for protection of cellulosic materials against water, Proceedings of the 11th Meeting of the Northern European Network for Wood Sciences and Engineering (WSE), 14-15 September 2015, Poznan University of Life Sciences, Poland, p. 248-249. (abstract + poster + presentation)

27. Perdoch W., Mazela B., Waśkiewicz A. (2015): Antifungal properties of wood treated with IPBC and organosilicone compounds against Coniophora puteana. Proceedings IRG Annual Meeting: The 46th IRG Annual Meeting Viña del Mar, Chile, 10-14 May 2015, IRG/WP 15-30676. (article + presentation)

28. Rutkowski P., Chadzinikolau T., Goliński P., Maciejewska-Rutkowska I., Mleczek M., Szentner K., Waliszewska B. (2015): Wykorzystanie kolekcji wierzb Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w badaniach nad bioakumulacją. The usefulness of the willows of their collection At the Poznań University of Life Science (Poland) in the studies on the bioaccumulation. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna “Obieg pierwiastków w przyrodzie: Bioakumulacja–Toksyczność-Przeciwdziałanie”, 10.09.2015. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. (XI International Scientific and Technical Conference; „Element cycle in the environment: Bioaccumulation-Toxicity-Prevention”. 10.09.2015) Institute of Environmental Protection – National research Institute. (poster, str. 125 w materiałach konf.)

29. Sandak A., Sandak K., Riggio M., Babinski L., Zborowska M.  (2015) Modelling of waterlogged wood degradation with multisensor approach. 3rd International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures Wroclaw - Poland, September 9-11, 2015. (prezentacja)

30. Stachowiak-Wencek A. (2015): Changes in the value of color coordinates (ΔL *, Δa * Δb *) of black walnut wood under the influence of buffers and irradiation with UV and UV / VIS light. XXIX-th International Scientific Conference: Wood Material of the XXI-st Century. Rogów, 17-18.11.2015 (referat)

31. Woźniak M., Kwaśniewska P., Cofta G., Mazela B., Ratajczak I. (2015): The etanolic extract of propolis in wood protection. Proceedings of the 11th Meeting of the Northern European Network for Wood Sciences and Engineering (WSE), 14-15 September 2015, Poznan University of Life Sciences, Poland, p. 268. (abstrakt + poster + prezentacja)

32. Woźniak M., Waśkiewicz A., Szentner K., Ratajczak I., Cofta G., Mazela B. (2015): Wpływ ekstraktów propolisowych na inhibicję rozwoju grzyba Coniophora puteana w próbkach drewna sosny zwyczajnej. 58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku „Polska chemia w mieście wolności” (21-25 września 2014). (poster + abstrakt)

 

2014:

Publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu Ministra NiSzW

1. Babiński L., Izdebska-Mucha D., Waliszewska B. (2014): Evaluation of the state of preservation of waterlogged archaeological wood based on its physical properties: basic density vs. wood substance density. Journal of Archaeological Science 46: 372-383. (35pkt., if=2,139).

2. Doczekalska B., Bartkowiak M., Zakrzewski R. (2014): Esterification of Willow wood with cyclic acid anhydrides. Wood Res. 59(1): 85-96. (15 pkt., if=0,281).

3. Fejfer M., Zborowska M., Adamek O., Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J.,  Twardy J. (2014): Properties and dimensional stability of 12 500- year- old subfossil pine wood.  Drewno. Pr. Nauk. Donies. Komunik. vol. 57(193): 81-95. (15 pkt., if=0,171).

4. Grzelak M., Gaweł E., Waliszewska B., Kaczmarek Z., Mocek-Płóciniak A. (2014): Yielding and energy value of reed rush Phragmitetum australis from extensively used meadows. Journal of Food, Agriculture & Environment (JFAE), ISSN: 1459-0263, ISSN: 1459-0255. (0,44pkt., if=0,44).

5. Hochmańska P., Mazela B., Krystofiak T. (2014): Hydrophobicity and weathering resistance of wood treated with silane-modified protective systems. Drewno 57(191): 99-110. (15 pkt., if=0,171).

6. Krzyżaniak M.,. Stolarski M.J., Waliszewska B., Szczukowski S., Tworkowski J., Załuski D., Śnieg M. (2014): Willow biomass as feedstock for an integrated multi-product biorefinery. Industrial Crops and Products 58 (2014) 230–237. (40pkt., if=3,208).

7. Mazela B., Kowalczuk J., Ratajczak I., Szentner K. (2014): Moisture content (MC) and multinuclear magnetic resonance imaging (MRI) study of water absorption effect on wood treated with aminofunctional silane. Eur. J. Wood Prod. 72: 243–248. (25 pkt., if=1,105).

8. Mirski, R., Dziurka, D., Dukarska, D., Czarnecki, R., and Cofta, G. (2014): The influence of microfungi on physicomechanical properties of particleboards. BioRes. 9(4), 6329-6339. (40pkt., if=1,04).

9. Modzelewska I., Jaszczur A., (2014): Analysis of the degree of mycological biodagradation of lignocellulose material with organic filling through self-breaking estimation and with the usage of electronic microscope. Wood Research vol. 59 (2): 129-137 (15 pkt., if=0,281).

10. Modzelewska I., Patelski E., Tyrolczyk E., (2014): Certain properties of cotton paper with the addition of nanofibres in the form of PLA/PHB composite. Journal of Natural Fibers. vol. 12: 52-60 (20 pkt.,if=0,512).

11. Stachowiak-Wencek A., Prądzyński W., Mateńko-Nożewnik M. (2014): Emission of volatile organic compounds (VOC) from UV-cured water-based lacquer products. Drewno. 191: 87-97. (15 pkt., if=0,171).

12. Wójciak A., Kasprzyk H., Sikorska E., Krawczyk A., Sikorski M., Wesełucha-Birczyńska A. (2014): FT-Raman, FT IR and NIR Spectroscopic Characterization of Oxygen-Delignified Kraft Pulp Treated with Hydrogen Peroxide under Acidic and Alkaline Conditions Vibrational Spectroscopy, 71: 62–69,  (25 pkt.,  if=1,547).

 

Publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu Ministra NiSzW

1. Cofta. G., Kwaśniewska P.W., Przybył A.K., (2014): Środki ochrony drewna – alkaloidy. AURA – Ochrona Środowiska, vol. 6, s. 23-24. (1pkt.)

2. Doczekalska B., Cofta G., Bartkowiak M., Bugalski S. (2014): Resistance of furfurylated wood on infection by A. Niger. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. 85: 45-48. (6 pkt.)

3. Dukiewicz H., Waliszewska B., Zborowska M. (2014):  Higher and lower heating values of selected lignocellulose materials. Ann. WULS-SGGW, For and Wood Technol. 87: 60-63 (6pkt.)

4. Grześkowiak W., Bartkowiak M., Wachowiak T. (2014): Fire properties of exotic wood species covered with protective oils on the basis of the oxygen ratio. Ann. WULS-SGGW, For and Wood Technol. No 85: 76-80 (6pkt.)

5. Grześkowiak W.,  Hirte K. (2014): The charring rate of exotic species wood covered with protective preparations on the basis of natural oils. Ann. WULS-SGGW, For and Wood Technol. No.85: 72-75 (6pkt.)

6. Grześkowiak W., Szulc A. (2014): The impact of a fire protection of wood on molds growth. Ann. WULS-SGGW, For and Wood Technol., No 85: 68-71 (6pkt.)

7. Joachimiak K., Gagat M., Wójciak A. (2014): Physico-chemical properties of fibrous pulp produced by neutral sulfite digesting of birch sawdust, Ann. WULS – SGGW, For. and Wood Technol. No 85: 118-122  (6 pkt.)

8. Kwiatkowska A., Wojech R., Wójciak A. (2014): Paper deacidification with the use of magnesium oxide nanoparticles, Ann. WULS– SGGW, For. and Wood Technol. No 85: 144-148 (6 pkt.)

9. Modzelewska I., Patelski E., Smul W. (2014): Effect of addition of waste pulp on selected mechanical properties of biplex board Annals Warsaw University of Life Sciences, Forestry and Wood Technology No 87: 153-156 (6 pkt.)

10. Modzelewska I., Patelski E., Smul W. (2014): Effect of thermal aging on selected mechanical properties of biplex board Annals Warsaw University of Life Sciences, Forestry and Wood Technology No 87: 157-158 (6 pkt.)

11. Nowak T., Modzelewska I. (2014): Effect of pressure of photopolymer plate to the ground on the strength of tri-layer corrugated board during flexographic printing. Annals Warsaw University of Life Sciences, Forestry and Wood Technology No 88: 182-186 (6 pkt.)

12. Pawlicka A., Doczekalska B., Bartkowiak M., Janecka M. (2014): Activated carbons from plum Stones. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. 85: 175-179. (6 pkt.)

13. Stachowiak-Wencek A., Zborowska M., Waliszewska B., Prądzyński W. (2014): Color changes of pine wood under the influence of xenon light irradiation after treatment with acid and alkaline buffers. Ann. WULS-SGGW,  For. And Wood Technol. 86: 210-214. (6 pkt.)

14. Stachowiak-Wencek A., Prądzyński W. (2014): Emission of volatile organic compounds from wood of exotic species. Ann. WULS-SGGW,  For. And Wood Technol. 86: 215-219. (6 pkt.)

15. Stachowiak-Wencek A., Prądzyński W., Mateńko-Nożewnik M. (2014): Release of volatile organic compounds from UV-radiation curing furniture coatings. Ann. WULS-SGGW,  For. And Wood Technol. 86: 220-225. (6 pkt.)

16. Wiaderek I., Waliszewska B., Dukiewicz H. (2014): Physico-mechanical characteristics of one-year old rods from willows growing on the Hel Peninsula. Ann. WULS – SGGW, For. and Wood Technol., No. 87: 244-249. (6 pkt.)

17. Wójciak A. (2014): The effect of deacidification with the use of magnesium hydroxide nanoparticles on optical properties of printed paper. Ann. WULS-SGGW,  For. And Wood Technol.  No 85:241-245 (6 pkt.)

18. Wójciak A. (2014): The application of scanning microscopy in studies on paper deacidification using magnesium hydroxide nanoparticles. Ann. WULS-SGGW,  For. And Wood Technol. No 85: 246-250 (6 pkt.)

19. Zborowska M., Stachowiak-Wencek A., Waliszewska B., Prądzyński, W. (2014): Comparative studies of pine (Tabebuia spp.) wood photodegradation caused by treatment with acid and alkaline buffers. Ann. WULS-SGGW,  For. And Wood Technol. 88: 287-291.(6 pkt.)

20. Zborowska M., Stachowiak-Wencek A., Waliszewska B., Prądzyński, W. (2014): Comparative studies of pine (Tabebuia spp.) wood photodegradation cause by treatment with outdoor and indoor UV-A light irradiation. Ann. WULS-SGGW,  For. And Wood Technol. 88: 292-295. (6 pkt.)

 

Publikacje w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym

1. Żwawiak J., Perdoch W., Mazela B., Zaprutko L., (2014): Synthesis and Antifungal Properties of Some Nitroimidazole Derivatives. International Journal of Medicine and Pharmaceutical Research, Vol.2(4): 691-702.

 

Książki

1. Pofit-Szczepańska M., Jaskółowski W., Mazela B. (2014): Palność drewna i wyrobów lignocelulozowych. Teoretyczne podstawy mechanizmów rozkładu termicznego, sposobów spalania się, modyfikacji przeciwogniowych oraz europejskich wymagań klasyfikacji pożarowej. Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, Warszawa 2014.

 

Publikacje popularno-naukowe

1. Broda M. (2014): Propolis w medycynie i nie tylko. Ekonatura nr 10 (131), październik 2014, s. 6-7.

2. Dziurzyński A. (2014): Prof. dr Stanisław Prosiński (1912-1975). W: Wydział Technologii Drewna 1954-2014. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: 269-271. Reprint z Wieści Akademickich, Nr 1-2, 2013.

3. Dziurzyński A. (2014): Prof. dr hab. Janusz Surmiński (1929-2011). W: Wydział Technologii Drewna 1954-2014. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: 279-281. Reprint z Wieści Akademickich, Nr 5-6, 2013.

4. Kwaśniewska P.W., Jasiewicz B., Rychlewska U., Cofta G., Przybył A.K. (2014): Synteza i analiza strukturalna 15-selenosparteiny i porównanie właściwości fungistatycznych z innymi pochodnymi sparteiny, Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, tom I, s.109-112

5. Perdoch W. (2014): Gromadzenie dwutlenku węgla przyszłością drewna? Gazeta Przemysłu Drzewnego Nr 2 (205) Luty 2014, s. 52.

6. Prądzyński W., Lis W., Dziurzyński A. (2014): Prekursorzy nauk drzewnych w Wielkopolsce. W: Wydział Technologii Drewna 1954-2014. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: 29-37. Uszczegółowienie artykułów: Prądzyński W., Lis W. (1994) oraz Prądzyński W., Lis W., Dziurzyński A. (2004).

7. Przybył A.K., Kubicki M., Kwaśniewska P.W., Cofta G. (2014): Analiza spektralna i fungistatyczna nowych pochodnych n-benzylocytyzyny, Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, tom I, s.183-186

 

Skrypty i podręczniki

1. Dziurzyński A. (2014): Przewodnik do ćwiczeń z podstaw chemii drewna i wybranych polimerów - pod redakcją Włodzimierza Prądzyńskiego. Rozdz. 1, 2.4, 2.5, 2.9. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wyd. I 2010, wyd. II 2012, wyd. III 2014.

2. Dziurzyński A. (2014): Zarys fizykochemii Drewna. Podręcznik oddany do druku w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: 117 stron, 8 tabel, 18 rysunków, 12 wzorów/reakcji chemicznych strukturalnych.

 

Komunikaty naukowe i konferencje

1. Banaszak A., Perdoch W., Broda M., Mazela B. (2014): Protein polymers as IPBC stabilizing factors. Proceedings Processing Technologies for the Forest and Biobased Products Industries, PTF BPI 2014 at the Salzburg University of Applied Sciences, Kuchl/Austria, 24-26 September, p. 273-277 (prezentacja, artykuł).

2. Bartkowiak M., Doczekalska B. (2014): Modyfikacja drewna olchy i topoli alkoholem furfurylowym. XII Poznańskie Sympozjum Polimerowe, Poznań 25 kwietnia 2014 r. (abstrakt i poster).

3. Broda M., Mazela B., Królikowska-Pataraja K. (2014): Ocena stanu zachowania drewna archeologicznego wydobytego z Jeziora Lednickiego. VI Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska "Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów", Szreniawa, 9-10 października 2014 (prezentacja).

4. Paukszta D., Doczekalska B., Ostrowski A., Bartkowiak M. (2014): Estryfikacja słomy rzepakowej wybranymi bezwodnikami kwasów organicznych. XII Poznańskie Sympozjum Polimerowe, Poznań 25 kwietnia 2014 r. (abstrakt i poster).

5. Paukszta D., Doczekalska B., Szostak M., Cierpiszewska A.I. (2014): Kompozyty polipropylenu napełnione słomą rzepakową modyfikowaną bezwodnikami kwasów organicznych. XII Poznańskie Sympozjum Polimerowe, Poznań 25 kwietnia 2014 r. (abstrakt i poster).

6. Bujnowicz K., Władyka-Przybylak M., Doczekalska B. (2014): Flammability properties of polypropylene/hemp composites modified with vermiculite clay. Silesian Meetings on Polymer Materials – POLYMAT 60. Zabrze, 30 czerwca – 1 lipca 2014 r. (abstrakt i poster).

7. Cofta G. (2014): Specyfikacja zabytkowych obiektów drewnianych znajdujących się w skansenie zabezpieczonych impregnatami. VI Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska "Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów", Szreniawa, 9-10 października 2014 (prezentacja).

8. Cofta G., Doczekalska B., Paukszta D. (2014): Decay resistance of rapeseed straw – polypropylene composites. Silesian Meetings on Polymer Materials – POLYMAT 60. Zabrze, 30 czerwca – 1 lipca 2014 r. (abstrakt i poster).

9. Doczekalska B., Pawlicka A., Bartkowiak M. (2014): Activated carbons from fruit stones. Silesian Meetings on Polymer Materials – POLYMAT 60. Zabrze, 30 czerwca – 1 lipca 2014 r. (abstrakt i poster).

10. Kwaśniewska P.W., Przybył A.K., Cofta. G. (2014): Analiza właściwości fungistatycznych alkaloidów – potencjalnych środków ochrony drewna, Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia nauki, Gdańsk, s.78 (poster).

11. Jurewicz K., Pawlicka A., Szatkowska K., Bielawny S., Doczekalska B., Bartkowiak M. (2014): Capacitor materials from activated carbons based on plant waste precursors. The 63rd World Conference on Carbon – Carbon Materials for Ubiquitous and Sustainable Life CARBON 2014, Jeju – Korea Południowa, 29 czerwca – 4 lipca 2014 r. (abstrakt i poster).

12. Jurewicz K., Bielawny S., Pawlicka A., Bartkowiak M., Doczekalska B., Szatkowska K. (2014): Activated carbon based on plant waste precursors for supercapasitors with Li2SO4 electrolyte.  65th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry in Lausanne, Switzerland, 31 sierpnia – 5 września 2014 r. (abstrakt i poster).

13. Lucejko J., Zborowska M., Babiński L., Waliszewska B., Modugno F., Tamburini D., Colombini M., P. (2014): The examination of dynamics of oak wood degradation process in the wet peat and lake water conditions. 40th International Symposium on Archaeometry ISA 2014 May 19-23, 2014 Los Angeles, California (poster).

14. Lu P., Pierre F., Almeida G., Mazela B., Perre P. (2014): Heat flux during mild pyrolysis of wood (spruce nad beech) and its components through microcalorimetry. ECWM7, Lisbon, Portugal, March 10-12, 2014 (poster, abstrakt).

15. Mazela B., Broda M. (2014): Wykorzystanie alkoxysilanów w konserwacji drewna archeologicznego. VI Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska "Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów", Szreniawa, 9-10 października 2014 (prezentacja).

16. Mazela B., Broda M., Perdoch W. (2014): Fire resistance of wood treated with potassium carbonate and silanes. Proceedings IRG Annual Meeting: The 45th IRG Annual Meeting St George, Utah, USA, 11-15 May 2014, IRG/WP 14-30657 (artykuł, prezentacja).

17. Paukszta D., Doczekalska B., Ostrowski A., Bartkowiak M. (2014): Estryfikacja słomy rzepakowej wybranymi bezwodnikami kwasów organicznych. XII Poznańskie Sympozjum Polimerowe, Poznań 25 kwietnia 2014 r. (abstrakt i poster).

18. Paukszta D., Doczekalska B., Szostak M., Cierpiszewska A.I. (2014): Kompozyty polipropylenu napełnione słomą rzepakową modyfikowaną bezwodnikami kwasów organicznych. XII Poznańskie Sympozjum Polimerowe, Poznań 25 kwietnia 2014 r. (abstrakt i poster).

19. Perdoch W., Banaszak A., Mazela B. (2014): Chemical wood pretreatment for OHT process – analysis of the selected application properties. ECWM7, Lisbon, Portugal, March 10-12, 2014 (poster, abstrakt).

20. Perdoch W., Mazela B., Waśkiewicz A. (2014): Wood treatment with organosilanes - perspective for IPBC stabilization. Proceedings IRG Annual Meeting: The 45th IRG Annual Meeting St George, Utah, USA, 11-15 May 2014, IRG/WP 14-30641 (artykuł, prezentacja).

21. Ratajczak I., Woźniak M., Kowalewski P., Szentner K., Mazela B., Borysiak S. (2014): Aminosilany w preparatach ochronnych do drewna – badanie ich oddziaływań z drewnem. IX Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu”, 5 grudnia 2014, Poznań (poster, abstrakt).

22. Woźniak M., Ratajczak I., Szentner K., Mazela B., Borysiak S. (2014): Czy istnieje możliwość oddziaływania propolisu z celulozą i drewnem. IX Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia – nowe wyzwania dla nauki i przemysłu”, 5 grudnia 2014, Poznań (poster, abstrakt).

23. Zborowska M., Waliszewska B., Sandak A., Sandak J. (2014): Utilization of NIR for proper biomass conversion. Workshop: Application of NIR spectroscopy for wood science and technology research. NIR and WOOD – SOUNDS GOOD, (Sandak J. ed.) April 15, 2014 CNR-IVALSA, San Michele all’Adige, Italy (prezentacja).

24. Zborowska M., Babiński L., Fejfer M., Prądzyński W. (2014): Stato di conservazione dei manufatti lignei e monitoraggio ambientale nell’insediamento Lusaziano a Biskupin, Polonia, Conoscere e Ricostruire Edifici in Legno: Dalle Palafitte All’età Contemporanea 17 e 18 ottobre 2014, Trento/Fiavé (prezentacja).

 

2013:

Publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu Ministra NiSzW

1. Bocianowski J., Joachimiak K., Wójciak A. (2013): The influence of process variables on the strength properties of NSSC birch pulp. Towards the limits of optimization: part one - the effect of time and temperature. Drewno. vol. 56, nr 189, s. 71 - 87 (15 pkt.)

2. Stachowiak-Wencek A., Prądzyński W. (2013):  Dynamics of emission changes of volatile organic compounds from wood surface treated with selected products obtained from natural oils and waxes.Wood  Research 58(3): 413-424. (20 pkt.)

3. Stachowiak-Wencek A., Prądzyński W. (2013): Concentration of Volatile Organic Compounds in production halls of a selected furniture manufacturing plant. Drewno. Prace naukowe, Doniesienia, Komuikaty  vol 54, nr 186: 51-63. (15 pkt.)

4. Stolarski M., J., Krzyżaniak M., Waliszewska B., Szczukowski S., Tworkowski J., Zborowska M. (2013): Lignocellulosic biomass derived from agricultural land as industrial and energy feedstock. Drewno. Prace naukowe, Doniesienia, Komunikaty vol. 56, nr 189. (15 pkt.)

 

Publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu Ministra NiSzW

1. Bartkowiak M., Doczekalska B., Kundys E. (2013): Modification of  alder wood with furfuryl alcohol. Ann. WULS - SGGW, For. Wood Technol. 82, 57-60. (6 pkt.)

2. Cofta G., Waliszewska B. (2013): Emissions of selected microbial volatile organic compounds released byAspergillus niger growing on meranti wood(Schorea sp.). Ann. WULS-SGGW,  For. and Wood Technol.82: 127-130. (6 pkt.)          

3. Cofta G., Waliszewska B. (2013): Optimization of fiber types in the SPME technique to evaluate volatile organic compounds emitted by meranti(Schorea sp.) wood.Ann. WULS-SGGW,  For. and Wood Technol. 82: 131-135. (6 pkt.)

4. Grześkowiak W.Ł., Nowak S. (2013): Badanie wpływu środków do ogniochronnego zabezpieczania drewna na korozję stali." Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa - Seria: Monografie nr 9, Tom XII, Wrocław. (4 pkt.)

5. Modzelewska I., Patelski E., Okoń P. (2013): Degradation of paper products from waste pulp type A, B and C with the addition of color pigments under the influence UV radiation and temperature.Ann. WULS-SGGW,  For. and Wood Technol. 83, 254-258.(6 pkt.)

6. Pawlicka A., Bartkowiak M., Doczekalska B. (2013): Thermogravimetric studies of active carbons from lignocellulosic materials. Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. 84, 15-18. (6 pkt.)

7. Pawlicka A., Doczekalska B. (2013): Determination of surface oxygen functional groups of active carbons according to the Boehm’s titration method,  Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol. 84, 11-14. (6 pkt.)

8. Perdoch W., Woźniak M., Kowalewski P., Ratajczak I., Mazela B., Rissmann I. (2013): The preliminary investigation on the use of impregnating formulations with organosilanes and glycerides in the wood treatment. Part I: AAS analysis and micrfungitest. Ann. WULS-SGGW 84: 19-23. (6 pkt.)

9. Sandak A., Sandak J., Waliszewska B., Zborowska M., Grzelak M. (2013): Selected properties of alternative lignocelluloses materials characterized with FT-NIR. Ann. WULS-SGGW, For. and Wood Technol. 84: 142-148. (6 pkt.)

10. Stachowiak-Wencek A., Prądzyński W., Deska T. (2013): Environmental impact analysis of windows made from wood and PVC using LCA. Ann. WULS-SGGW,  For. and Wood Technol. 84: 293-299. (6 pkt.)

11. Stachowiak-Wencek A., Prądzyński W. (2013): The effect of temperatureon the emission of volatile organic compounds from furniture coatings. Ann. WULS-SGGW,  For. and Wood Technol. 84: 310-314. (6 pkt.)

12. Stachowiak-Wencek A., Zborowska M., Waliszewska B., Prądzyński W., Nowaczyk-Organista M. (2013): Colour change caused by UV light in wenge wood after impregnation with water, acid and alkaline buffers . Ann. WULS-SGGW, For and Wood Technol. 84: 305-310. (6 pkt.)

13. Stachowiak-Wencek A., Zborowska M., Waliszewska B., Prądzyński W., Nowaczyk-Organista M. (2013): Colour changes in pine wood subjected to ageing tests in an UV chamber. Ann. WULS-SGGW, For. and Wood Technol. 84: 300-305. (6 pkt.)

14. Waliszewska B., Zborowska M., Dukiewicz H., Wojciechowski T., Cofta G. (2013): Identification of volatile organic compounds emitted from meranti and larch wood. Ann. WULS - SGGW, For. and Wood Technol. 84, 262-268. (6 pkt.)

15. Woźniak M., Kowalewski P., Ratajczak I., Perdoch W., Mazela B., Szentner K. (2013): The preliminary investigation on the use of impregnating formulations with organosilanes and glycerides in wood treatment. Part II: IR analysis. Ann. WULS-SGGW 84: 24-27. (6 pkt.)

16. Zborowska M.,Stachowiak–Wencek A., Waliszewska B., Prądzyński W., Nowaczyk-Organista M. (2013): Color changes of pine wood under impact of UV light after treatment with acid and alkali buffers. Ann. WULS-SGGW, For. and Wood Technol. 84: 335-339. (6 pkt.)

 

Publikacje w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym

1. Waliszewska B., Janyszek M., Grzelak M., Gaweł E. (2013): Characteristic of      thermochemical parameters of aboveground parts of selected sedges (Carex L.    Cyperaceae).  IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS) e-ISSN: 2319-2380, p-ISSN: 2319-2372. Volume 5, Issue 4 (Sep. - Oct. 2013), PP 01-06 No DOI 10.9790/2380-0540106  (AQCJ IF 1.485).

  

Publikacje w czasopismach naukowych nie wymienionych w wykazie Ministra NiSzW

1. Mazela B., Hochmańska P., Krystofiak T. (2013): Performance of biocide-free preservative-protective systems modified with organosilicon compounds. Doc. No. IRG/WP 13-30628.

2. Pawlicka A., Doczekalska B. (2013): „Węgle aktywne z materiałów lignocelulozowych”. Biuletyn Informacyjny Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie , 1-2, 26-32.

3. Westin M., Conti E., Creemers J., Flæte P-O., Gellerich A., Irbe I., Klamer M., Mazela B., Melcher E., Möller R., Nunes L., Palanti S., Reinprecht L., Suttie E., Viitanen H. (2013): Report on COST E37 Round Robin Tests – Comparison of results from laboratory and field tests. Doc. No. IRG/WP 13-20535.

 

Publikacje popularno-naukowe

1. Dziurzyński A., (2013): Stanisław Prosiński (1912-1975) - w setną rocznicę urodzin. Wieści Akademickie. Czasopismo UP, Styczeń-luty, nr 1-2, s. 15-16.

2. Dziurzyński A., (2013): Profesor dr hab. Janusz Surmiński (1921-2011) - w drugą rocznicę śmierci. Wieści Akademickie. Czasopismo UP, Maj-czerwiec, nr 5-6, s. 27-28.

3. Dziurzyński A., (2013): Nowakowski Aleksander (1900-1968), chemik, prof. nadzw. PŁ, specjalista w zakresie chemii celulozy i jej pochodnych. Słownik Biograficzny Techników Polskich. T. 24, Warszawa, NOT, s. 109-111.

4. Dziurzyński A. (2013): Stanisław Prosiński (1912-1975) - a tributa on the 100th birthday anniversary. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lign. 12 (2), 49-60.

 

 Komunikaty naukowe

1. Jurewicz K., Pawlicka A., Doczekalska B., Szatkowska K. (2013): Plum stone-based activated carbons as supercapacitors electrode materials. 5th International Conference on Carbon for Energy Storage/conversion and Environment Protection CESEP 2013, Mülheim a.d. Ruhr Germany, 23 – 26 września 

2. Szatkowska K, Pawlicka A., Doczekalska B., Jurewicz K. (2013): Plum stone-based activated carbons as electrode materials for asymmetrical supercapacitors. VIII International Scientific and Technical Conference Carbon Materials
& Polymer Composities, 14 listopada , Ustroń Jaszowiec

3. Waliszewska B., Zborowska M., Dukiewicz H., Małecka M. (2013): Chemical composition of selected exotic wood species Selected Processes at the Wood Processing 2013 X. International Symposium, September 11– 13

4. Waliszewska B., Zborowska M., Szentner K., Spek-Dźwigała A., Sieradzka A., Mleczek M., Goliński P., Rutkowski P. (2013): Chemical composition of chosen bushes willows Salix sp. from different place. Mat. konf.Selected Processes at the Wood Processing 2013 X. International Symposium, September 11 – 13

5. Zborowska M., Waliszewska B., Stachowiak–Wencek A., Prądzyński W. (2013): Infrared and colorimetric characterization of discolored ipe and pine wood. Selected Processes at the Wood Processing 2013 X. International Symposium, September 11– 13

6. ZborowskaM., Lucejko J.J., BabińskiL., TamburiniD., Colomnbini M.P., WaliszewskaB.,PrądzyńskiW.(2013): Analysis of the degree of degradation in wet archaeological wood from Biskupin Characteristics provided by conventional and instrumental methods. Mat. konf. HERITAGE WOOD: RESEARCH & CONSERVATION IN THE 21ST CENTURY Joint Interim Meeting of three ICOM-CC Working Groups: Wood, Furniture, & Lacquer Scientific Research  Sculpture, Polychromy, & Architectural Decoration National Museum in Warsaw, Poland  28 –30 October

7. ZborowskaM.,Lucejko J., Babiński L., Waliszewska B., Modugno F. (2013): The examination of dynamics of wood degradation process in the wet peat conditions. Mat. konf. Biodeterioration of Wood and Wood Products 24-27 April, Tartu, Estonia

8. Żwawiak J., Perdoch W., Mazela B., Zaprutko L. (2013): Antifungal activity of selected nitroimidazole derivatives. Perspectives and Challenges in Medicine, Poznan-Halle Symposium, 116

 

Zgłoszenie patentowe

Wojciech Ł. Grześkowiak (2013) Środek ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem ognia oraz sposób ich zabezpieczania. Zgłoszenie patentowe nr P406041 z 5.07.2013r.

 

2012:

Publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu Ministra NiSzW

1. Babeł K., Janasiak D., Jurewicz K., Carbon: Electrochemical hydrogen storage in activated carbons with different pore structures from certain lignocellulose materials. 2012, v.50, iss.14, 5017-5026;IF, 40 pkt.

2. Wesełucha-Birczyńska A., Babeł K., Jurewicz K.: Vibrational Spectroscopy; Carbonaceous materiale for hydrogen storage investigated by 2D Raman correlation spectroscopy. 2012, v.60, 206-211;IF, 25 pkt.

3. Gliścińska E., Babeł K., Krucińska I. i in., Fibers&Textiles in Eastern Europe; Activated karbon/dibutyrylchitin (DBC) as fibrous antibacterial noncytotoxic wound dressing material. 2012, v.20, iss. 2, 84-90;IF, 25 pkt.

4. Ratajczak I., Szentner K., Mazela B., Hochmańska P., Rissman I., Wood Research; Treatment formulation based on organosilanes and plant oil blend – reactivity to wood and cellulose. 2012, 57(2): 265-270; IF, 20 pkt.

5. Nowaczyk-Organista M., Prądzyński W., Wood Research: Discolouration of dioxane lignin isolated from oak wood (Quercus robur L.) and sweet cherry wood (Prunus avium L.) irradiated with various light souces. 2012, v.57 (4), 506-515; IF, 20 pkt.

6. Szentner K., Ratajczak I., Mazela B., Drewno, Improvement of water-based wood coating performance – MTMOS reactivity with wood. 2012, 55(188): 103-107; IF, 15 pkt.

 

Publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu Ministra NiSzW

1. Doczekalska B., Bartkowiak M., Zakrzewski R., Przybył D.; Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol., Modification of ash wood with furfuryl alkohol, 2012, 77, 195-198.

2. Nowaczyk-Organista M., Prądzyński W., Zborowska M., Oleszek T.; Ann. WULS-SGGW, For. Wood Technol., Effect of cherry wood (Prunus avium L.) saturation with inorganic pigments on colour fastness. 2012, 79, 93-100.

3. Wójciak A., Przegląd papierniczy, Związki magnezu jako stabilizatory i źródło alkaliów podczas bielenia masy CTMP nadtltenkiem wodoru, 2012, nr 5, ss. 291-295.

4. Dziurzyński A., Przegląd papierniczy, Historyczny rozwój badań nad hemicelulozami, grudzień 2012, 68, 742-744.

 

Zgłoszenie patentowe

1. Mazela B., Perdoch W. (2012): Środek ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych oraz sposób zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych. Zgłoszenie patentowe nr P-398677, z 2.04.2012 r.

 

Wdrożenia

1. Zakrzewski R.: Cykl doświadczeń (w roku 2012) dla ECO Instytut w Kolonii oraz Deutches Instytut fur Bautechnik w Berlinie w celu uzyskania niemieckiego atestu dla produktów, dla których zastosowana zostanie technologia wdrażana przez przedsiębiorstwo PRONAT Poland w Objezierzu na podstawie licencji udzielonej firmie INOPLANT GmbH (patent PL nr 195348 B1 autorstwa R. Zakrzewskiego). Wyniki w/w doświadczeń mają charakter poufny. Opracowano również wytyczne do projektowania i wykonania komór do modyfikacji wg w/w licencji.

 

Prace konferencyjne w j. kongresowym:

1. Wieland S., Mazela B. (2012): Bringing New functions to wood through surface modification, COST Action FP1006. Book of abstracts. COST Action FP1006. Workshop – Basics for Chemistry of Wood Surface Modification. April 25-27, Kuchl/Salzburg, Austria, p.14.

2. Wieland S., Mazela B. (2012): Bringing New functions to wood through surface modification, COST Action FP1006. Proceedings of the 6th European Conference on Wood Modification. September 17-18, Ljubljana, Slovenia, p.89.

3. Mazela B., Perdoch W. (2012): Stabilization of IPBC in wood through the use of organosilicon compounds. Document No. IRG/WP 12-30597. International Research Group on Wood Protection. Kuala Lumpur, Malaysia.

 

2009-2011:

Publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu Ministra NiSzW

1. Jurewicz K., Babel K. (2010):  Efficient Capacitor Materials from Active Carbons Based on Coconut Shell/Melamine Precursors. ENERGY & FUELS:   24,   3429-3435  

2. Pietrzak R., Jurewicz K., Nowicki P., Babeł K., Wachowska H.(2010): Nitrogen-enriched bituminous coal-based active carbons as materials for supercapacitors. Fuel, 89 (11): 3457-3467

3. Doczekalska B., Zborowska M. (2010): Wood chemical composition of selected fast growing species treated with NaOH. Part I: Structural substances. Wood Res. 55(1), 41-48.

4. Doczekalska B., Zborowska M. (2010): Wood chemical composition of selected fast growing species treated with NaOH. Part II: Non - structural substances. Wood Res. 55(3), 83-92.

5. A. Wójciak, H. Kasprzyk, E. Sikorska, I. Khmelinskii, A. Krawczyk, A. S. Oliveira, L.F.V. Ferreira, M. Sikorski (2010): Changes in chromophoric composition of high-yield mechanical pulp due to hydrogen peroxide bleaching dunder acidic and alkaline conditions. J. Photochem. Photobiol. A: Chemistry, 215, 157 – 163

6. Sandak, A., Sandak, J., Zborowska, M., Prądzynski, W., Near infrared spectroscopy as a tool for archeological wood characterization, Journal of Archeological Science, 37(9), 2010: 2093-2101. (35 pkt)

7. Babiński L., Zborowska M., Prądzyński W. Investigations of dimensional stability of 2700-year old oakwood from Biskupin following treatment with polyethylene glycols and freeze-drying, Wood Research, 56 (4): 2011, 553-562. (20 pkt.)

8. Krauss A., Krauss M., Waliszewska B. Piątek B. (2011): Selected environmental aspects of the introduction into the polish market ot exotic wood spieces on the example of caviuna (Machaerium scleroxylon Tul.).  Annals of Agricultural and Environmental Medicine, Vol. 18, No 2, s. 345-349; (Semiannual ISSN: 1232-1966) (IF 2010 – 1,062) (27 pkt.)

9. Stachowiak-Wencek A., Prądzyński W. (2011): Emission of volatile organic compounds (VOC) from waterborne lacquers with different content of solids. Drewno, Prace naukowe, Doniesienia, Komunikaty  vol 54, nr 186: 51-63.

10. Ratajczak I., Wichłacz-Szentner K., Mazela B., Hochmańska P., Rissmann I. (2010): Silicon compounds as additives improving coating performance: fixation of silicon compounds with cellulose. Eur. J. Wood Prod. Volume 68, Number 4, 483-486. (udział 20%)

11. Grześkowiak W. Ł. ”Evaluation of the effectiveness of the fire retardant mixture containing potassium carbonate using a cone calorimeter” Fire and Materials 2012, Fire Mater. 2012;36:75–83 (Published online 8 March 2011 in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/fam.1088)

12. Sandak A., Modzelewska I., Sandak J.,  2011: FT-NIR analysis of recycled paper with addition of cereal bran biodegraded with microfungi. Journal of near infrared spectroscopy. Special issue on wood and wood products. Vol. 19, No 5, 369-379 - (pkt. 20, if 1,57)

 

Publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu Ministra NiSzW

1. Borysiak S., Doczekalska B. (2009): The influence of chemical modification of wood on its nucleation ability in polypropylene composites. Polimery54 (11/12), 820-827.

2. Doczekalska B., Zakrzewski R., Bartkowiak M. (2009): Influence of mercerization on the reaction of wood with maleic anhydride in the presence of sodium carbonate. Ann. WULS - SGGW, For. Wood Technol. 68, 160 -163.

3. Doczekalska B., Bartkowiak M., Stelmaszczyk M. (2009): Wood modification with winyltrimetoxysilane in the presence of catalyst. Ann. WULS - SGGW, For. Wood Technol. 68, 164 -167.

4. Doczekalska B., Zakrzewski R., Bartkowiak M. (2009): DSC analysis of modified Fast growing wood species. Ann. WULS - SGGW, For. Wood Technol. 68, 168 -171.

5. Grześkowiak W., Bartkowiak M. (2010): Flammability of thermally modified wood originated from the industry – part I – mass losses. Ann. WULS – SGGW, For and Wood Technol. 71, 221 – 224.

6. Grześkowiak W., Bartkowiak M. (2010): Flammability of thermally modified wood originated from the industry – part I – temperature distribution. Ann. WULS – SGGW, For and Wood Technol. 71, 225 – 228.

7. Dukarska D., Bartkowiak M., Czarnecki R., Łęcka J. (2011): Properties of PF resin with an addition of pigmenting agents used In the manufacture of water-resistant plywoods with a light colour glue line. Ann. WULS – SGGW, For and Wood Technol. 74, 33-39.

8. K. Joachimiak, J. Bocianowski, A. Wójciak (2011):The effect of liquor to wood ratio on NSSC pulp chemical composition andfibers distribution characteristic.Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 74: 161-165

9. K. Joachimiak, J. Bocianowski, A. Wójciak (2011):The effect of liquor to wood ratio on strength properties of NSSC pulp. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 74: 156-160

10. Cofta, G., Waliszewska, B., Zborowska, M., Spek – Dźwigała, A., 2009: Rapid determination of IPBC as the preservative in impregnated wood using gas chromatography-mass spectrometry/ headspaces solid-phase micro extraction. Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW, Forestry and Wood Technology, 68, 2009, 82 - 86. (6 pkt.)

11. Waliszewska, B., Prądzyński, W., Zborowska, M., Gizicka, J.,2009: Heavy metal content in wood and leavs of beech (Fagus sylvatica L.) from area of Drawsko National Park. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Forestry and Wood Technology, 69, 2009, 384 – 388. (6 pkt.)

12. Waliszewska B., Prądzyński W., Chadzinikolau T., Spek-Dźwigała A. (2010): Changes in wood basic chemical composition in Salix viminalis in a model experiment. Annals of  Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Fororestry and Wood Technology 72, s.395-400. (6 pkt.)

13. Waliszewska B., Prądzyński W., Kozłowska M., Wojech R. (2010): Changes in the degree of cellulose polymerisation of Salix viminalis willow seedlings after supplementation with Cu and Pb. Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Fororestry and Wood Technology 72, s. 401-404. (6 pkt.)

14. Wiaderek I., Waliszewska B. 2010: Selected mechanical properties of one-year old twigs of Salix aciutifolia. Annals of  Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Forestry and Wood Technology 72, s. 427-432. (6 pkt.)

15. Waliszewska B., Szentner K., Spek-Dźwigała A. 2011: Basic chemical composition of selected species of bush willows. Annals of Warsaw Uniwersity of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 76, s. 160-163, tab. 1, ryc. 1, poz.lit. 7.

16. Waliszewska B., Prądzyński W., Sieradzka A. 2011: Extractive substances in selected species of shrub willows. Annals of Warsaw Uniwersity of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology No 76: tab. 1, ryc. 1, poz.lit. 8, s. 164-167.

17. Stachowiak-Wencek A., Prądzyński W., Krzywosińska P. (2011): Investigations on volatile organic compounds  (VOC) emissions from wood-based materiale. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology 76: 59-63.

18. Stachowiak-Wencek A., Prądzyński W., Krzywosińska P. (2011): VOC emissions from melamine films and finish foils.Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology 76: 54-58.

19. Sandak, A., Sandak, J., Prądzyński, W., Zborowska, M., Negri, M. 2009: Near infrared spectroscopy as a tool for characterization of wood surface. Folia Forestalia Polonica, Series B, 40, 31 - 40. (6 pkt.)

20. Dziurzyński A. 2009: Relation between heat of combustion of wood and absorbance of its MIR spectrum in 1515 (1510) cm-1 band. Folia Forestalia Polonica, Series B, 2.40: 55-60, (6 pkt.)

21. Waliszewska B., Wiaderek I., Prądzyński W. 2010: Extractive substances of selected spicies of exotic wood. Folia Forestalia Polonica, series B, Issue 41, s. 23-32. (6 pkt.).

22. Prądzyński W., Zborowska M., Waliszewska B., Szulc A. Chemical composition and kontent of selected heavy metals in the wood of common sea buckthorn (Hippohaë rhamnioides L.) growing in the coastal regions of the Baltic Sea. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 9(1) 2010, 45-51. (4pkt.)

23. Grzelak M., Waliszewska B., Sieradzka A., Spek-Dźwigała A. (2011): Ecological meadow communities with participation of species from sedge (Carex) family.  Journal of Research and applications in agricultural engineering, Poznań, 2011, vol. 56 (3), s. 122-126, tab. 4, poz. Lit. 19.  ISSN 16642-686X. (6 pkt.)

24. Mazela B., Hochmańska P. (2009): The resistance of wood coated with different solvent-borne paints against colonisation by decay fungi. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology, (69): 61-64. (udział 50%)

25. Mazela B., Hochmańska P., Ratajczak I., Wichłacz-Szentner K. (2009): Silicon compounds as hydrophobic agents (additives) improving coatings performance: water absorption. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology, (69): 61-64. (udział 30%)

26. Mazela B., Hochmańska P., Skotarek W. (2009): The resistance of wood coated with different solvent-borne paints against colonization by decay fungi. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology 67:189-193. (udział 50%)

27. Ratajczak I., Mazela B. (2009): Chemical reaction of cellulose with alkoxysilane molecules. Part I. FTIR analysis. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology, (69): 219-222. (udział 30%)

28. Ratajczak I., Mazela B. (2009): Chemical reaction of cellulose with alkoxysilane molecules. Part II. AAS analysis. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology, (69): 223-226. (udział 30%)

29. Szentner K., Ratajczak I., Mazela B., Hochmańska P. (2010): Interactions of silicon compounds and mixture of linseed and tung oils with cellulose. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology, (71), 336-339. (udział 25%)

30. Mazela B., Hochmańska P., Ratajczak I., Szentner K. (2010): Enhancing the fungal performance of wood coatings by pre-treatment with Na2O-SiO2 solution. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology, (71), 504-508. (udział 30%)

31. Grześkowiak W. Ł., Wiśniewski T (2010): “Fire safety of fireplaces – wood based products speed of charring” Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology No 71, 2010: (Ann. WULS -SGGW, For. and Wood Technol. 71, 2010): 229-234

32. Modzelewska I., Cofta G., Jaszczur A., JastrzębskaM. (2009): Breaking strength of paper articles containing different proportions of starch additive and resin glue following microfungal attact. Annals of Warsaw University of Life Science  - SGGW, Forestry and Wood Technology No 69: 78-82 (udział 25%)

33. Modzelewska I. , Cofta G. , Jaszczur A. (2010): Effect of the addition of bicide on the biodegradation rate by microfungi of paper articles supplemented with cereal bran and their breaking strength”, Folia Forestalia Polonica, series B, issue 41, 69-79 (udział 30%)

34. Modzelewska I.,Pietrzak M., Jaszczur A. 2009: Content of heavy metals in paper articles manufactured from type waste paper pulp and containing cereal brand, Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW, Forestry and Wood Technology No 69, 83-86 – (pkt. 6)

35. Modzelewska I., 2010: Crushing strength of pots manufactured from paper pulp with different addtion of fillers in the form of mill wastes, Przegląd papierniczy 2, 98-101– (pkt. 9)

36. Modzelewska I., 2010: Climatic conditions vs. Selected functional properties of three layered corrugated board, Opakowanie 7, 22-27 – (pkt. 6)

37. Modzelewska I., Pietrzak M., 2010: Degradation in selected soil types of paper products and pots manufactured from paper pulp supplemented with cereal bran,Opakowanie 9, 16-20 – (pkt. 6)

38. Modzelewska I., Sandak A., Sandak J., Jaszczur A., 2011:FT-NIR spectrophotometric analysis of paper, made of cellulose sulfate bleached deciduous pulp, with starch and resinous glue additives, subjected to mycological biodegradiation. Acta Scientiarum Polonorum, Leśnictwo i Drzewnictwo, 10 (1), 29-36  – (pkt. 6)

39. Jaszczur A., Modzelewska I.,  2011:Comparative analysis of impact of starch and resin adhesive on the biodegradation process of selected paper products, Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW, Forestry and Wood Technology No 74, 134-138 – (pkt. 6)

 

Monografie

1. Doczekalska B. (2010): Badania nad modyfikacją drewna w aspekcie jego wykorzystania jako napełniacza polipropylenu. Rozprawy naukowe 416, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, pp. 110.

2. Modzelewska I. , 2011: Aspekty biodegradacji w wytworach papierniczych zawierających wybrane dodatki organiczne - Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, rozprawy naukowe nr 419  (rozprawa habilitacyjna)

3. Waliszewska B. 2009: Badania struktury i składu chemicznego archeologicznego drewna dębowego. Wyd. UP w Poznaniu, ss. 154. (rozprawa naukowa).

4. Zborowska M. 2010: Badania zmian fizykochemicznych w drewnie wybranych gatunków liściastych po długotrwałym wpływie środowiska wodnego. Wyd. UP w Poznaniu, ss. 107, (rozprawa naukowa).

5. Dziurzyński, A., Waliszewska B., Stachowiak-Wencek A., Zborowska M. 2010: „Przewodnik do ćwiczeń z podstaw chemii drewna i wybranych polimerów” red . Prądzyński , W., Wydawnictwo UP w Poznaniu.

 

Rozdziały w monografii

1. Zborowska, M., Prądzyński, W., Waliszewska, B., 2009: Zmiany składu chemicznegowspółczesnego drewna sosny (Pinus sylvestris L.) oraz dębu (Quercus sp.) w warunkach mokrego stanowiska archeologicznego w Biskupiniepo dwu- i czteroletnim okresie zalegania. W: Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego red. Babiński, L., Biskupińskie Prace Archeologiczne nr 7, 317 – 328.

2. Zborowska, M., Prądzyński, W., Waliszewska, B., Spek – Dźwigała, A., 2009: Skład chemiczny wykopaliskowego drewna liściastego i iglastego sprzed 2700 lat z BiskupinaW: Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego, red. Babiński, L., Biskupińskie Prace Archeologiczne nr 7, 175 – 186.

3. Waliszewska, B., Zborowska, M., Kudela, J., 2009:Mikroskopowa analiza archeologicznego drewna (Quercus sp.) z Biskupina. W: Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego, red. Babiński L., Biskupińskie Prace Archeologiczne nr 7, 189 – 205.

4. Zborowska M., Nowaczyk – Organista M., Prądzyński W., Kacik F. (2011) Colour changes of sweet cherry Prunus avium l. and oak Quercus spp. wood surface under the impact of light in. Physico-chemical analusis of lignocellulosic materials. Part I (ed by B. Waliszewska, J. Zawadzki) WULS-SGGW Press, Warszawa 2011

5. Waliszewska B., Zborowska M., Tyrolczyk E. Characteristic of Essentials oils and heavy metal kontent in needles of Pinus sylvestris L. Physico-chemical analusis of lignocellulosic materials. Part I (ed by B. Waliszewska, J. Zawadzki) WULS-SGGW Press, Warszawa 2011, pp. 59-76

 

Subskrybuj RSS - Publikacje