Projekty

Projekty badawcze realizowane w KChTD

Projekt w ramach programu JPICH Conservation, Protection and Use – wsparcie dla badań naukowych nad dziedzictwem kulturowym w ramach Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPI CH) - kierownik polskiego zespołu badawczego projektu: prof. dr hab. Magdalena Zborowska (magdalena.zborowska@up.poznan.pl, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3028-5134)

„Development of Storage and Assessment methods suited for organic Archaeological artefacts”

 

Projkekt badawczy 16/2016/BIOSTRATEG – kierownik projektu : Magdalena Zborowska

„Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna”

 

Projekt badawczy HS2/03999     5/2013/OPUS - kierownik projektu: Adam Wójciak

„Nanocząsteczki wodorotlenku magnezu jako związki opóźniające degradację papieru”

 

      • Projekt rozwojowy N R12 0065 10   1/2011/GR - kierownik projektu: Bogusława Waliszewska (grant z  KCh)

„Uprawy odmian wierzby na nieużytkach oraz na terenach zdegradowanych i chemicznie zanieczyszczonych, celem efektywnego pozyskania biomasy, surowca budowlanego i energetycznego oraz fitoremediacyjnego oraz fitoremediacji środowiska”

 

  • Projekt badawczy N 309 708 740       34/2011/GW - kierownik projektu: Bogusława Waliszewska

„Emisja substancji lotnych z importowanych gatunków drewna egzotycznego oraz lotne metabolity w trakcie jego biodegradacji”

 

  • Projekt badawczy  N 309 165 839       92/2010/GW - kierownik projektu: Agata Stachowiak-Wencek

„Badania emisji VOC z drewna gatunków krajowych i egzotycznych w aspekcie zastosowania nowoczesnych pokryć lakierowych, w tym modyfikowanych nanocząsteczkami nieorganicznych związków metali”

 

Projekt badawczy N N508 367835      59/2008/GP - kierownik projektu: Krzysztof Babeł

   „Mikroporowate materiały węglowe z wybranych surowców lignocelulozowych do adsorpcji wodoru”

 

  • Projekt badawczy N N309 137035        58/2008/GW - kierownik projektu: Krzysztof Babeł   „Węgle aktywne z drewna i innych materiałów lignocelulozowych w systemach elektrochemicznego magazynowania energii”

 

  • Projekt badawczy N 309 135135         43/2008/GW - kierownik projektu: Magdalena Zborowska

„Degradacja układu lignocelulozowego drewna w warunkach mokrego torfu na stanowisku archeologicznym nr 4 w Biskupinie”

 

  • Projekt badawczy N N309 3524 33        53/2007/GW - kierownik projektu: Grzegorz Cofta

„Organiczne lotne metabolity (VOC) niektórych grzybów zasiedlające drewno zaimpregnowane wybranymi fungicydami”

 

  • Projekt badawczy N 309 021 31/2637     49/2006/IG - kierownik projektu: Beata Doczekalska

„Badania nad wykorzystaniem drewna gatunków szybko rosnących jako wypełniaczy kompozytów na bazie izotaktycznego polipropylenu”

 

  • Projekt badawczy N 309 008 3147/2006/IG - kierownik projektu: Izabela Modzelewska

„Zastosowanie otrębów zbożowych jako wypełniacza w wytworach papierniczych ze szczególnym uwzględnieniem papierów pakowych i workowych oraz wytworów z ekologicznej pulpy papierowej z przeznaczeniem w przemyśle spożywczym i ogrodniczym”

 

  • Projekt badawczy    25/2006/IG - kierownik projektu: Agata Stachowiak-Wencek

 

  • Projekt badawczy 8T08E 002 26     27/2004/IG - kierownik projektu: Adam Wójciak

„Krótkosekwencyjne ekologiczne bielenie siarczanowych mas celulozowych po delignifikacji tlenowej nadtlenkiem wodoru z kontrolowanym dozowaniem siarczanu magnezu”

 

• Projekt badawczy 3 P06L 02723     43/2002/IG - kierownik projektu: Izabela Modzelewska

„Badanie wpływu czynników technologicznych na higrostatyczność wymiarową wytworów papierniczych”

Subskrybuj RSS - Projekty