Projekty

Projekty badawcze realizowane w KChTD

 

Dziegieć i smoła drzewna - historyczne materiały i wykorzystanie w innowacyjnych technologiach

Finansowanie: Minister Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa

Kwota finansowania: 514 244,00 zł

Czas realizacji: 1/09/2022- 31/08/2024

Lider projektu: prof. dr hab. Magdalena Zborowska

Numer: NdS/544557/2021/2022

Celem projektu: Odtworzenie znaczenia dziegciu i smoły drzewnej – ważnych w przeszłości leśnych produktów oraz rozpoznanie perspektyw ich wykorzystania z punktu widzenia konieczności rozwijania biogospodarki i powrotu do produktów pochodzenia naturalnego.

 

Plan badań:

 • wytypowanie parametrów procesu otrzymania produktów ciekłych suchej destylacji biomasy,
 • produkcja smoły i dziegciu z różnych rodzajów biomasy,
 • badanie właściwości (aktywności biologicznej) i składu produktów suchej destylacji biomasy 
 • frakcjonowanie destylatów,
 • badanie składu, struktur i właściwości składników chemicznych destylatów, 

Wykorzystanie, w zależności od właściwości, produktów ciekłych suchej destylacji biomasy w celach aplikacyjnych:

 • biodegradowalne folie o właściwościach antymikrobiologicznych,
 • środki do konserwacji drewna,
 • surowca opałowego.

 

Innowacyjny produkt z wierzb krzewiastych dla przemysłu drzewnego

Finansowanie: Minister Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”

Kwota finansowania: 1 142 620,00 zł

Czas realizacji: 6/06/2022- 5/06/2024

Lider projektu: prof. dr hab. inż. Bogusława Waliszewska

Numer: NdS/544507/2021/2021  

Cel projektu: Opracowanie technologii wytwarzania z szybkorosnących (1-, 2- i 3-letnich) wierzb krzewiastych, produktu o wysokich parametrach wytrzymałościowych przy jednoczesnym zapewnieniu walorów estetyczno-dekoracyjnych.  Jednym z celów będzie dobór systemów lakierowych, zabezpieczających powierzchnie podczas użytkowania w warunkach wewnętrznych. Otrzymanie produktu o bardzo dobrych właściwościach fizyczno-chemiczno-mechanicznych, o wysokich walorach użytkowych, wysokiej odporności i innych dobrych parametrach, pozwoli na zastąpienie cennego surowca jakim jest drewno lite pełnowymiarowe. Celem projektu jest również dobór środków uszlachetniających mających decydujący wpływ na właściwości użytkowe produktu. Dużą uwagę przywiązuje się do zastosowania nieszkodliwych pod względem emisji związków chemicznych, mając na względzie zmniejszenie wydzielania szkodliwych związków organicznych do atmosfery, co w konsekwencji wpłynie na poprawę zdrowia użytkowników oraz środowiska.

 

Plan badań:

 • wytypowanie parametrów procesu produkcji produktu; 
 • ustalenie najlepszej opcji wyboru mix-u prętów jedno-, dwu- lub trzyletnich;
 • badania właściwości fizyko-mechanicznych według norm;
 • badania naturalnej trwałości produktu względem grzybów rozkładu brunatnego, jasnego i powodujących pleśnienie drewna;
 • dobór wyrobów lakierowych oraz parametrów procesu technologicznego ich aplikacji, które przyczynią się do skutecznego i trwałego zabezpieczenia otrzymanego produktu;
 • badania LZO z wytworzonego produktu;
 • właściwości techniczno-użytkowych;
 • wykonanie testów starzeniowych powłok lakierowych.

Projekt w ramach programu JPICH Conservation, Protection and Use – wsparcie dla badań naukowych nad dziedzictwem kulturowym w ramach Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPI CH) - kierownik polskiego zespołu badawczego projektu: prof. dr hab. Magdalena Zborowska (magdalena.zborowska@up.poznan.pl, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3028-5134)

„Development of Storage and Assessment methods suited for organic Archaeological artefacts”

 

Projkekt badawczy 16/2016/BIOSTRATEG – kierownik projektu : Magdalena Zborowska

„Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna”

 

Projekt badawczy HS2/03999     5/2013/OPUS - kierownik projektu: Adam Wójciak

„Nanocząsteczki wodorotlenku magnezu jako związki opóźniające degradację papieru”

 

      • Projekt rozwojowy N R12 0065 10   1/2011/GR - kierownik projektu: Bogusława Waliszewska (grant z  KCh)

„Uprawy odmian wierzby na nieużytkach oraz na terenach zdegradowanych i chemicznie zanieczyszczonych, celem efektywnego pozyskania biomasy, surowca budowlanego i energetycznego oraz fitoremediacyjnego oraz fitoremediacji środowiska”

 

 • Projekt badawczy N 309 708 740       34/2011/GW - kierownik projektu: Bogusława Waliszewska

„Emisja substancji lotnych z importowanych gatunków drewna egzotycznego oraz lotne metabolity w trakcie jego biodegradacji”

 

 • Projekt badawczy  N 309 165 839       92/2010/GW - kierownik projektu: Agata Stachowiak-Wencek

„Badania emisji VOC z drewna gatunków krajowych i egzotycznych w aspekcie zastosowania nowoczesnych pokryć lakierowych, w tym modyfikowanych nanocząsteczkami nieorganicznych związków metali”

 

Projekt badawczy N N508 367835      59/2008/GP - kierownik projektu: Krzysztof Babeł

   „Mikroporowate materiały węglowe z wybranych surowców lignocelulozowych do adsorpcji wodoru”

 

 • Projekt badawczy N N309 137035        58/2008/GW - kierownik projektu: Krzysztof Babeł   „Węgle aktywne z drewna i innych materiałów lignocelulozowych w systemach elektrochemicznego magazynowania energii”

 

 • Projekt badawczy N 309 135135         43/2008/GW - kierownik projektu: Magdalena Zborowska

„Degradacja układu lignocelulozowego drewna w warunkach mokrego torfu na stanowisku archeologicznym nr 4 w Biskupinie”

 

 • Projekt badawczy N N309 3524 33        53/2007/GW - kierownik projektu: Grzegorz Cofta

„Organiczne lotne metabolity (VOC) niektórych grzybów zasiedlające drewno zaimpregnowane wybranymi fungicydami”

 

 • Projekt badawczy N 309 021 31/2637     49/2006/IG - kierownik projektu: Beata Doczekalska

„Badania nad wykorzystaniem drewna gatunków szybko rosnących jako wypełniaczy kompozytów na bazie izotaktycznego polipropylenu”

 

 • Projekt badawczy N 309 008 3147/2006/IG - kierownik projektu: Izabela Modzelewska

„Zastosowanie otrębów zbożowych jako wypełniacza w wytworach papierniczych ze szczególnym uwzględnieniem papierów pakowych i workowych oraz wytworów z ekologicznej pulpy papierowej z przeznaczeniem w przemyśle spożywczym i ogrodniczym”

 

 • Projekt badawczy    25/2006/IG - kierownik projektu: Agata Stachowiak-Wencek

 

 • Projekt badawczy 8T08E 002 26     27/2004/IG - kierownik projektu: Adam Wójciak

„Krótkosekwencyjne ekologiczne bielenie siarczanowych mas celulozowych po delignifikacji tlenowej nadtlenkiem wodoru z kontrolowanym dozowaniem siarczanu magnezu”

 

• Projekt badawczy 3 P06L 02723     43/2002/IG - kierownik projektu: Izabela Modzelewska

„Badanie wpływu czynników technologicznych na higrostatyczność wymiarową wytworów papierniczych”

Subskrybuj RSS - Projekty