Zasady realizacji prac inżynierskich

TERMINARZ DYPLOMOWANIA - STUDIA INŻYNIERSKIE

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN INŻYNIERSKI - KIERUNEK TECHNOLOGIA DREWNA

ZASADY REALIZACJI PRAC INŻYNIERSKICH

NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH

Prace dyplomowe realizowane na WTD podlegają elektronicznej weryfikacji pod kątem ewentualnych naruszeń praw autorskich osób trzecich. Za pomocą Internetowego Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl wykrywane są nadużycia prawa do cytatu oraz nieuprawnione zapożyczenia tekstów:
- ze stron www oraz dokumentów opublikowanych w internecie,
- z aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń, norm, uchwał, raportów organów administracji państwowej oraz instytucji publicznych),
- z prac dyplomowych zrealizowanych na WTD

W interesie każdego autora pracy dyplomowej jest jednoznaczne i zgodne z zasadami typografii, rozróżnienie tekstu własnego od fragmentów zaczerpniętych z innych źródeł. Każde nadużycie prawa do cytatu, nieoznaczenie lub nieprawidłowe oznaczenie cytatu może być zinterpretowane jako plagiat i może skutkować cofnięciem decyzji o wydaniu dyplomu oraz wyciągnięciem konsekwencji prawnych.

Podstawa prawna: ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).

Subskrybuj RSS - Zasady realizacji prac inżynierskich