Studia podyplomowe

Drewno i tworzywa drewnopochodne w budownictwie

W coraz większym stopniu rozwija się w Polsce budownictwo z drewna i materiałów drewnopochodnych. Rośnie także produkcja oraz poszerza się asortyment wyrobów przeznaczonych dla tego rodzaju działalności. Szeroka gama wyrobów nowej generacji opartych o płyty drewnopochodne i materiały izolacyjne znajduje również coraz większe wykorzystanie w budownictwie tradycyjnym. Wymaga to intensywnego i ciągłego kształcenia kadr związanych z tą dziedziną gospodarki.

Komputerowo zintegrowane projektowanie i wytwarzanie mebli

Strategiczną rolę w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki mogą odegrać absolwenci uczelni o kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technicznych mających kluczowe znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy w tym dla nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się sektora przemysłu meblarskiego. Absolwencitych kierunków stanowią jednak niewystarczająco niski odsetek absolwentów studiów wyższych.

ZałącznikWielkość
Plik PLAN STUDIÓW.docx13.74 KB
Subskrybuj RSS - Studia podyplomowe