Studia doktoranckie

REGULAMINY, USTAWY, ROZPORZĄDZENIA ....

ZałącznikWielkość
PDF icon Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym (tekst ujednolicowny) 829.98 KB
PDF icon Rozporządzenie MNISW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadania tytułu profesor.pdf802.46 KB
PDF icon Rozporządzenie MNISW z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra a wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom - Dz. U. 2015 poz. 1051.pdf890.22 KB
PDF icon rozporzadzenie MNiSW z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód dr.pdf303 KB
PDF icon Zarządzenie nr 99_2013.pdf28.39 KB
PDF icon Zarządzenie Rektora nr 110_13 w sprawie powołania Rady Programowej Interdyscyplinarnych anglojęzycznych studiów doktoranckich....pdf65.69 KB
PDF icon Rozporządzenie MNiSzW w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich 20161006.88 KB
PDF icon REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH UP W POZNANIU142.02 KB
PDF icon Zarządzenie Rektora nr 17_2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 65_2015 w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta.pdf63.86 KB
PDF icon Rozporządzenie MNISzW z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności ...598.96 KB
PDF icon UJEDNOLICONA 2016.11.15 ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U.z 2016 poz.1842.pdf445.32 KB
PDF icon Rozporządzenie MNiSzW z dnia 30.09.2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności..... 179.38 KB
PDF icon Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym.....166.21 KB

STYPENDIA

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

Subskrybuj RSS - Studia doktoranckie