Wood Science

Przewodniczący: prof. dr hab. Bartłomiej Mazela
Nauczyciele akademiccy:
prof. dr hab. Wiesław Olek
dr hab. Tomasz Krystofiak
dr Beata Fabisiak
dr inż. Przemysław Mania
dr inż. Bartosz Pałubicki
Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego: Ewelina Depczyńska, Krzysztof Joachimiak, Robert Motała, Dariusz Wieczorkiewicz