WŁADZE WYDZIAŁU

Dziekan:
Prof. dr hab. Piotr Łakomy

Prodziekani ds. studiów:
Prof. UPP dr hab. Robert Kuźmiński
Prof. UPP dr hab. Edward Roszyk
Dr hab. Janusz Szmyt

Prodziekan ds. finansów:
Prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz

www_1.jpg

Od lewej: dr hab. Janusz Szmyt, prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz, prof. dr hab. Piotr Łakomy, prof. UPP dr hab. Robert Kuźmiński, prof UPP dr hab. Edward Roszyk