Technologia drewna

Przewodniczący: prof. dr hab. Ewa Fabisiak
Nauczyciele akademiccy:
prof. dr hab. Magdalena Zborowska
prof. UPP dr hab. Dorota Dziurka
prof. UPP dr hab. Izabela Ratajczak
dr hab. Jerzy Majka
dr hab. Tomasz Rogoziński
dr hab. Maciej Sydor
dr hab. Marek Wieruszewski
dr inż. Monika Bartkowiak
dr inż. Wojciech Grześkowiak
dr Beata Fabisiak
dr inż. Robert Kłos
dr inż. Barbara Lis
dr inż. Przemysław Mania
dr inż. Magdalena Piernik
Przedstawiciele studntów: Jan Biber, Tomasz Cierpiński, inż. Sylwia Toczek
Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego: Stanisław Gierszewski, Jacek Kaszyński, Monika Mach, Mirosław Mantaj