STUDIA

studia_ogolnie.jpg

Wydział Technologii Drewna prowadzi studia stacjonarne, niestacjonarne, doktoranckie oraz podyplomowe.

kierunek Technologia drewna

  • stacjonarne studia I stopnia - trwające 3,5 roku,
  • stacjonarne studia II stopnia - trwające 1,5 roku
  • niestacjonarne studia I stopnia - trwające 4 lata,
  • niestacjonrne studia II stopnia - trwające 1,5 roku

kierunek Inżynieria biotworzyw

  • stacjonarne studia I stopnia - trwające 3,5 roku,
  • stacjonarne studia II stopnia - trwające 1,5 roku

kierunek Projektowanie mebli

  • stacjonarne studia I stopnia - trwające 3,5 roku

Wybierz studia stacjonarne, jeśli posiadasz  takie możliwości finansowe. Studia stacjonarne dostarczają pełnego spektrum możliwości rozwoju. Tryb studiów stacjonarnych to również czas na nowe znajomości i przygody. Studia te prowadzone są co prawda tylko od poniedziałku do czwartku, jednak dłuższy weekend nie zawsze oznacza czas wolny od studiowania. Niektórzy studenci decydują się na dodatkową, dorywczą pracę - umożliwia ona podniesienie możliwości finansowych i zdobycie pewnego doświadczenia - należy jednak liczyć się z mocnym ograniczeniem czasu. Ciekawą alternatywą mogą być stypendia. Jeśli twój miesięczny dochód na osobę nie przekracza pewnej wartości, możesz ubiegać się o stypendium socjalne i zapomogę. Stypendia są przyznawane również dla najzdolniejszych studentów, zarówno za osiągnięcia naukowe jak i np. sportowe. Stypendia mogą zwiększyć twój miesięczny przychód nawet 1200 zł.

*w przypadku posiadania jednocześnie stypendium socjalnego, stypendium Rektora i sportowego.

Wybierz studia niestacjonarne aby pogodzić pracę zawodową z chęcią podniesienia swoich kwalifikacji. Studia niestacjonarne są płatne, jednak w odniesieniu do możliwości zarobkowych osoby pracującej na pełen etat, nie są to koszta nierealne. Studia niestacjonarne to  możliwość podniesienia własnych kwalifikacji, co przełożyć się może na awanse i polepszenie życiowego komfortu.

Studia doktoranckie to trzeci stopień studiów, jednak sposób i charakter tych studiów jest zupełnie inny. Studia doktoranckie można odbywać w charakterze studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Przede wszystkim liczba doktorantów jest mocno ograniczona i sprowadza się do kilku osób dla studiów dziennych, którym przyznawane jest stypendium. Prowadzenie doktoratu z reguły wymaga niemal całkowitego poświęcenia swojego czasu na prowadzenie badań i pisanie publikacji - zwłaszcza jeśli jest się nastawionym na sukces.