Praktyki

Koordynator ds. Praktyk na kierunku Technologia drewna

dr inż. Grzegorz Pinkowski
Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn
Tel. 061 848 74 86
praktyki.TD@gmail.com
Godziny konsultacji w sprawie praktyk: pok.411, poniedziałek 10:00 – 12:00

Koordynator ds. Praktyk na kierunku Projektowanie mebli

dr inż. Łukasz Matwiej
Katedra Meblarstwa
Tel. 061 848 74 80
praktyki.PM@up.poznan.pl
Godziny konsultacji w sprawie praktyk: pok. 328, czwartki - godz. 12.00-13.00

Koordynator ds. Praktyk na kierunku Inżynieria biotworzyw
prof. dr hab. Mirosław Mleczek

Katedra Chemii
tel. 061 848 78 36

Terminarz realizacji praktyk

  • do 15 maja br. – dostarczenie do Koordynatora ds. Praktyk wypełnionego formularza zgody na realizację praktyki (załącznik nr 2)
  • do 31 sierpnia br. – przekazanie dokumentacji praktyk do Koordynatora ds. Praktyk
  • do 10 września br. – uzyskanie zaliczenia

uwaga.gif
W czasie realizacji praktyki studenci zobowiązani są do posiadania aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku, gdy student nie posiada wykupionego w uczelni ubezpieczenia na czas trwania praktyki, zobowiązany jest wykupić je we własnym zakresie.


Oferty staży i praktyk studenckich znajdują się w załącznikach poniżej.