PLAN ZAJĘĆ - SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020