Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna

ncbir_0.jpg

 

08 czerwca 2016 roku rozpoczęła się realizacja nowego projektu pt.: Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna.

Projekt ma na  celu:
opracowanie nowych wysoce konkurencyjnych urządzeń i metod dla precyzyjnej fenomiki roślin, które umożliwią przyspieszenie selekcji ulepszonych linii pszenicy, kukurydzy, żyta i
wyselekcjonowanie nowych linii topoli o ulepszonych cechach aklimatyzacyjnych, przyrostu rocznego i wydajności zużycia wody ulepszenie i udoskonalenie przemysłowej produkcji paliw stałych z odpadów drzewnych i bioetanolu z ziaren kukurydzy wykorzystaniem odpadów do produkcji biogazu i produktów ubocznych np. pozyskaniem furfuralu, który po dalszym przetworzeniu może być stosowany do modyfikacji chemicznej drewna

W konsekwencji CROPTECH zwiększy konkurencyjność polskiego przemysłu i zaawansowanych technologii na rynku europejskim i światowym, przez co przyczyni się do polepszenia jakość życia polskiego społeczeństwa

Projekt jest realizowany przez 9 partnerów, w tym 4 jednostki naukowe i 5 przedsiębiorstw:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Politechnika Warszawska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Instytut Technologii Drewna
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
BIOAGRA Spółka Akcyjna
EcoPowerPlant Sp. z o.o.
Versal Sp z o.o.
Zakład Stolarski Sylwester Jabłoński

 

Kierownikiem zadania realizowanego przez UPP jest dr hab. Magdalena Zborowska