Inżynieria biotworzyw

Przewodniczący: prof. UPP dr hab. Beata Doczekalska
Nauczyciele akademiccy:
prof. UPP dr hab. Mirosław Mleczek
prof. UPP dr hab. Izabela Ratajczak
prof. UPP dr hab. Bogusława Waliszewska
dr hab. Tomasz Krystofiak
dr hab. Maciej Sydor
dr inż. Wojciech Grześkowiak
dr inż. Waldemar Perdoch
dr inż. Agata Stachowiak-Wencek
Przedstawiciele studentów: Kamil Miszewski, Bartosz Sołtysiak
Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego: Maciej Domal, Mirosław Mantaj