Skład Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Leśne

prof. dr hab. Andrzej Czerniak - Przewodniczący
prof. dr hab. Wiesław Olek - Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz
prof. dr hab. Bartłomiej Mazela
prof. dr hab. Mirosław Mleczek
prof. dr hab. Piotr Robakowski
prof. dr hab. Maciej Skorupski
prof. dr hab. Jerzy Smardzewski
prof. UPP dr hab. Krzysztof Adamowicz
prof. dr hab. Jolanta Behnke-Borowczyk
prof. UPP dr hab. Dorota Dziurka
prof. UPP dr hab. Roman Juszczak
prof. UPP dr hab. Tomasz Jelonek
prof. UPP dr hab. Andrzej Krauss
prof. UPP dr hab. Andrzej Mazur
prof. UPP dr hab. Piotr Mederski
prof. UPP dr hab. Radsoław Mirski
prof. UPP dr hab. Izabela Ratajczak
prof UPP dr hab. Edward Roszyk
prof. UPP dr hab. Paweł Rutkowski
prof. UPP dr hab. Arkadiusz Tomczak
prof. UPP dr hab. Dorota Wrońska-Pilarek
dr hab. Jerzy Majka
dr hab Janusz Szmyt
dr Beata Fabisiak
dr inż. Jacek Kamczyc
dr inż. Adrian Łukowski
mgr inż. Cezary Urbanowski
mgr inż. Marlena Wojnowska