Badania

 1. Zagospodarowanie odpadów roślin jednorocznych jako surowca w przemyśle tworzyw drzewnych.
 2. Poużytkowe tworzywa drzewne jako substytut wiórów w procesie wytwarzania płyt wiórowych.
 3. Kompozyty z cząstek lignocelulozowych i odpadowych polimerów termoplastycznych.
 4. Modyfikacja żywic klejowych celem zwiększenia ich reaktywności oraz polepszenia wytwarzanych przy ich użyciu płyt wiórowych.
 5. Wpływ różnych czynników na emisję formaldehydu z tworzyw drzewnych oraz kształtowanie się jego stężeń w powietrzu pomieszczeń.
 6. Wpływ oddziaływania zmiennych warunków otoczenia na stabilność wymiarową i właściwości mechaniczne tworzyw konstrukcyjnych.
 7. Zjawiska powierzchniowe w układzie drewno-polimer.
 8. Właściwości klejów i wyrobów lakierowych w stanie ciekłym, zestalonych warstw oraz spoin klejowych i wykończonych powierzchni drewna oraz materiałów drewnopochodnych.
 9. Wytrzymałość, wodo- i termoodporność oraz podatność na przyspieszone starzenie spoin klejowych.
 10. Podatność na klejenie i uszlachetnianie wyrobami lakierowymi różnych materiałów stosowanych w drzewnictwie.
 11. Środki proadhezyjne i możliwości ich stosowania w różnych dziedzinach drzewnictwa.
 12. Badania właściwości użytkowych wykończonych powierzchni: walory estetyczno-dekoracyjne, odporność na działanie czynników mechanicznych, termo- i chemoodporność oraz odporność na przyspieszone starzenie.
 13. Badania jakości drewna różnego pochodzenia przeznaczonego do przerobów tartacznych.
 14. Zastosowanie metod numerycznych do optymalizacji wtórnego przerobu drewna.
 15. Optymalizacja zintegrowanych procesów przerobu drewna okrągłego i tarcicy z wykorzystaniem metod komputerowych.
 16. Badanie efektywności przerobu drewna na wyroby rynku krajowego i europejskiego.
 17. Badania klasyfikacji jakościowo-wytrzymałościowej litych i klejonych elementów konstrukcyjnych z krajowego drewna sosnowego różnych baz surowcowych.
 18. Zjawiska powierzchniowe w układzie materiały lignocelulozowe-polimery.
 19. Właściwości klejów i wyrobów lakierowych w stanie ciekłym, zestalonych warstw oraz spoin klejowych i wykończonych powierzchni drewna oraz tworzyw drewnopochodnych.
 20. Wytrzymałość, wodo- i termoodporność oraz podatność na przyspieszone starzenie spoin klejowych.
 21. Podatność na klejenie i uszlachetnianie wyrobami lakierowymi różnych materiałów stosowanych w drzewnictwie.
 22. Badania właściwości użytkowych wykończonych powierzchni.