Współpraca

Współpraca naukowo-badawcza (krajowa oraz międzynarodowa):

  • krajowa: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, Instytut Technologii Drewna w Poznaniu, Lasy Państwowe, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  • międzynarodowa: Moskiewski Państwowy Uniwersytet Leśny (Rosja), Uniwersytet Techniczny w Zvoleniu (Słowacja).

Współpraca dydaktyczna:

  • Muzeum Archeologiczne w Biskupinie,
  • Ośrodek Edukacji Leśnej w Łysym Młynie – Nadleśnictwo Łopuchówko,
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szamotułach,
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku UAM w Poznaniu.

Współpraca z praktyką:

  • w zakresie szkoleń nt. struktury, właściwości i wad drewna: Bracia Bertrand Sp. z o. o, Sp. k. Luzino, Swedwood Poland Sp. z o. o. Wielbark, NB Polska Sp. z o. o. Gniezno (Velux),
  • w zakresie badań fizycznych i mechanicznych właściwości różnych materiałów: Decora S. A. Środa Wlkp.,
  • w zakresie identyfikacji egzotycznych rodzajów drewna: Jaf Polska Sp. z o. o. Gądki, Sąd Rejonowy w Kaliszu, Sąd Okręgowy w Poznaniu,
  • w zakresie termicznej modyfikacji drewna: Tartak Stefan Włoszakowice.