PROJEKTY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT

LP

TYTUŁ

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

KIEROWNIK PROJEKTU

E-MAIL DO KIEROWNIKA

OKRES REALIZACJI

1

Molekularne i fizjologiczne mechanizmy sezonowego transportu i fitoekstrakcji różnych form arsenu u traw wieloletnich na przykładzie miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus).

Narodowe Centrum Nauki (OPUS 21)

dr inż. Joanna Cerazy-Waliszewska

 

po stronie UPP:

prof. dr hab. Mirosław Mleczek

miroslaw.mleczek@up.poznan.pl

 

jcerazyphd@gmail.com

 

2022-2025

2

Projekt EQVEGAN –European Qualifications & Competences for the Vegan Food Industry 621581-EPP-1-2020-1-PT-EPPKA2-SSA-EQVEGAN

European Commission through the Sector Skills Alliance Programme (SSA) as part of the Key Action 2 projects.

Prof. Riu Costa

 

po stronie UPP: prof. dr hab. Zbigniew Krejpcio

 

Wykonawca: Kinga Stuper-Szablewska,

Anna Przybylska-Balcerek

kinga.stuper@up.poznan.pl

 

zbigniew.krejpcio@up.poznan.pl

2020-2023

3

Probiotyczne liofilizowane dania dla dzieci o zaprogramowanych właściwościach funkcjonalnych

NCBiR

(„Szybka Ścieżka”)

Kierownik: dr hab. Waszkowiak Katarzyna

Wykonawca: Kinga Stuper-Szablewska

kinga.stuper@up.poznan.pl

 

katarzyna.waszkowiak@up.poznan.pl

2021

4

Innowacyjne przekąski prozdrowotne wspierające działanie układu nerwowego, odpornościowego i pokarmowego

NCBiR

(„Bony na Innowację”)

Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Krejpcio

Wykonawca:

Kinga Stuper-Szablewska,

Maciej Buśko

kinga.stuper@up.poznan.pl

 

zbigniew.krejpcio@up.poznan.pl

 

2020-2021

5

Naturalne substancje bioaktywne rodzimych roślin zielarskich w biologicznej ochronie zbóż - od kompleksowej analizy ich składu i aktywności po modelowanie parametrów procesu

 

Narodowe Centrum Nauki (OPUS 16)

prof. dr hab. Agnieszka Waśkiewicz

agnieszka.waskiewicz@up.poznan.pl

 

2019-2022

6

Zmiany zawartości pierwiastków w przyrostach drzew przyulicznych miasta Poznania, miarą postępującej antropopresji.

Narodowe Centrum Nauki (Miniatura 5)

dr Sylwia Budzyńska

sylwia.budzynska@up.poznan.pl

 

2021-2022

7

Wpływ deficytu wody na zdolności fitoremediacyjne oraz poziomy stresu oksydacyjnego topoli energetycznej (Populus Maximowiczii × nigra) w świetle postępujących zmian klimatycznych

Narodowe Centrum Nauki (Miniatura 5)

prof. UPP dr hab. Zuzanna Magdziak

zuzanna.magdziak@up.poznan.pl

 

2021-2022

8

Wpływ zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego na aktywność biologiczną propolisu

Narodowe Centrum Nauki (Miniatura 3)

dr Magdalena Woźniak

magdalena.wozniak@up.poznan.pl

 

2019-2020

9

Wpływ ekstraktów roślinnych na rozwój patogenicznch grzybów rodzaju Fusarium i ograniczenie syntezy mykotoksyn

Narodowe Centrum Nauki (Miniatura 2)

dr hab. Karolina Gromadzka

karolina.gromadzka@up.poznan.pl

 

2018-2019

10

Potencjał fitoremediacdyjny rodzimych gatunków drzew i krzewów rosnących na ekstremalnie zanieczyszczonych metalami śladowymi i metaloidami oasadach poflotacyjnych.

Narodowe Centrum Nauki (OPUS 8)

prof. dr hab. Piotr Goliński

piotr.golinski@up.poznan.pl

 

2015-2019

11

Biochemiczne, fizjologiczne i anatomiczne czynniki modyfikujące podatność kukurydzy cukrowej na infekcję wywołaną patogenicznymi grzybami rodzaju Fusarium

Narodowe Centrum Nauki (OPUS 8)

prof. dr hab. Agnieszka Waśkiewicz

agnieszka.waskiewicz@up.poznan.pl

2015-2018

12

Enzymatyczna hydroliza celulozy - poszukiwanie nowych kompleksów celulaz

Narodowe Centrum Nauki (OPUS 6)

dr Kinga Szentner

kinga.szentner@up.poznan.pl

 

2015-2018