Lekcje akademickie

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA

Możliwość realizacji szkoleń w zakresie:

  • obsługi chromatografów cieczowych i gazowych,
  • walidacji metod analitycznych oraz opracowywania metodyk analizy jakościowej i ilościowej związków chemicznych.

Propozycje tematów, realizowanych w ramach lekcji akademickich w Katedrze Chemii UPP:

  • Analiza soli.
  • Metody rozdziału mieszanin jednorodnych – destylacja, krystalizacja i ekstrakcja.
  • Oznaczanie twardość wody. Otrzymywanie  mydła.
  • Czy produkty spożywcze i inne znane substancje mają peHa?
  • Czy wiem co jem? Czyli wykrywanie białek, cukrów w produktach spożywczych.
  • Kolorymetryczna analiza żelaza(III).
  • Analiza objętościowa (miareczkowa) zawartości NaOH.